Vården av patienter med KOL stimulerar till nytänkande

AndersUllman
En stor utmaning för svensk sjukvård är hur vi organiserar vården för de multisjuka äldre med en personcentrerad utgångspunkt. På KOL-centrum på Sahlgrenska har man kommit en bit på vägen med en evidensbaserad vårdprocess, effektivt teamarbete och relevanta IT-stöd. Om detta berättar Anders Ullman i veckans blogginlägg. Trevlig läsning! Vården av patienter med KOL stimulerar till […]
Läs mer

Peter Graf vald till ny ordförande

PeterGraf2
Pressmeddelande 2017-09-01 – Svensk sjukvård och omsorg står inför ett paradigmskifte. Vi behöver bli mycket bättre på att sätta patientens behov i centrum. Partnerskap, digitalisering och ökad kontinuitet är några av nycklarna till framgång, säger Peter Graf, VD för vårdbolaget Tiohundra och nyvald ordförande i Forum för Health Policy. Med hjälp av bland annat forskarnätverk, […]
Läs mer

Så skapar vi en god vård – för alla

PeterGraf
Veckans bloggare är Peter Graf – nyvald ordförande i Forum för Health Policy! I inlägget ger Peter, utifrån sina erfarenheter som både chef, läkare och forskare, förslag på hur några av vård- och omsorgens stora utmaningar kan lösas.  Vi ser mycket fram emot det fortsatta arbetet i Forum tillsammans med Peter. Med sitt stora kontaktnät och intresse […]
Läs mer