Utan spaning, ingen aning

LenaLundgren
2019-02-15 Utvecklingen av digital teknik inom hälso- och sjukvården går snabbt och det är av stor vikt att vi i Sverige omvärldsspanar för att lära och utvecklas av andra länder. Just nu pågår världens största mässa för hälsa, sjukvård, IT och medicinsk teknik, HIMSS i Orlando. Mässan har totalt 45000 deltagare och över 100 svenska delegater från regioner, kommuner, statliga myndigheter, SKL, Inera […]
Läs mer

Hur är det med produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården?

Göran Stenberg Med produktivitetavses mängden producerade tjänster eller prestationer sett till resursinsatsen. Det kan exempelvis handla om antal läkarbesök per läkare. Produktiviteten säger inget om värdet eller effekten av de tjänster som utförs, det vill säga om patienterna blev friskare och/eller nöjda. Med effektivitet avses vilka resultat som uppnås i förhållande till insatta resurser, till […]
Läs mer

Hur är det med produktivitet och effektivitet i vården?

GoranStenberg
2018-02-08 Förra veckan anordnade Forum för Health Policy ett uppskattat rundabordssamtal på temat produktivitet och effektivitet i vården. Under kvällen presenterades utvecklingen nationellt och två djupdykningar gjordes i Region Skåne och Region Stockholm. En av presentationerna stod Göran Stenberg för och i dagens blogginlägg reflekterar han kring utvecklingen i svensk vård. Göran konstaterar att det finns ett stort behov av förbättringar och lyfter fram […]
Läs mer

Technology always beats politics

Niklas Claesson
2019-02-01 även publicerad i Digital Hälsa 2019-02-04 I onsdags samlade Forum för Health Policy politiker, representanter för näringsliv, patienter och forskare till ett rundabordssamtal för att diskutera den viktiga frågan om effektivitet och kostnadsutvecklingen i svensk hälso- och sjukvård. I diskussionerna rådde enighet kring ett antal punkter, inte minst behovet av att öppna upp för digitaliseringens verkliga potential. I dagens […]
Läs mer