E-hälsa i Australien – en vidsträckt utmaning!

Michel 3
Michel Silvestri på E-hälsomyndigheten har nyligen varit i Australien för att ta del av deras arbete med en nationell vision för e-hälsa. I dagens blogg till Forum för Health Policy konstaterar Michel att Australien har lyckats växla upp tempot gällande e-hälsoutvecklingen. Insatser görs bl.a för att minska läkemedelsrelaterade återinläggningar på sjukhus samt att vårddata via My Health […]
Läs mer

En perfekt patient eller en person med psykisk ohälsa?

Maja Carlsson 1910111
19-10-11 Forum för Health Policy har tidigare på olika sätt lyft ungas syn på vården. I dagens inlägg berättar Maja Carlsson, en ung patient med en kronisk sjukdom, om vikten av att inte endast behandla patienten utifrån vad proverna visar utan att se till hela individen. Inom diabetesvården behöver tillgången till och informationen om psykosocialt […]
Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård, Workshop 8 oktober 2019

Det finns en rad kända utmaningar i hälso- och sjukvården, som långa köer, otillräcklig samordning mellan regioner och kommuner och bristande delaktighet från patienterna. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling där AI-baserade diagnosstöd har bättre träffsäkerhet än läkarna själva. Vården är samtidigt fast i gamla system och följer inte med i utvecklingen som sker i […]
Läs mer

Toward a world without (preventable) depression

Ricardo Munoz
2019-10-04 Enligt OECD lider 350 miljoner människor av depression, vilket också är den vanligaste orsaken till självmord. I Forum för Health Policys tidigare publicerade policy brief presenteras rekommendationer för att möta samhällets stora utmaning med en ökande psykisk ohälsa. Rekommendationerna baseras på Forums workshop i mars 2019. I dagens blogg skriver Professor Ricardo F. Muñoz, University of California, särskilt för Forums […]
Läs mer