En patientcentrerad informationsmodell behövs!

En patientcentrerad informationsmodell behövs!
Nyligen gav Forum ut en policy brief på temat En sammanhållen effektiv vård och omsorg. I den gav vi fem rekommendationer för hur vården och omsorgen, för framförallt personer med komplexa behov, kan bli mer koordinerad och effektiv. En viktig del i detta arbete är att förbättra vård och omsorgsprocesser, bl.a. genom att bättre nyttja den digitala utvecklingen. […]
Läs mer

Lägre klimatutsläpp med innovationsupphandling

Lägre klimatutsläpp med innovationsupphandling
Effektivisering och resursutnyttjande är ett av Forums tre fokusområden. En stor kostnadspost är inköp av material och tjänster (ca. 25% av hälso- och sjukvårdens kostnader enligt SKLs statistik 2015). Materialförbrukningen inom hälso- och sjukvården innebär också en påverkan på miljön. I dagens blogginlägg skriver Kristina de Geer om hur man i region Skåne lyckats med att stimulera till både milj...
Läs mer

Den amerikanska hälso- och sjukvårdsreformen

Den amerikanska hälso- och sjukvårdsreformen
Den 4 maj bjöd Forum, i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening (SSF), in till ett spännande seminarium med Georges Benjamin, chef för American Public Health Association (APHA)– USAs ledande medlemsorganisation för prevention och folkhälsa. Organisationen står bakom American Journal of Public Health – världens ledande tidskrift inom området, och ordnar årligen en nationell konferens om folkh...
Läs mer

En smidig vård och omsorg – där patienten alltid passar in

En smidig vård och omsorg – där patienten alltid passar in
Forum för Health Policy har identifierat samordning av vård och omsorg som en av de absolut viktigaste health policy frågorna för att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård och omsorg som är anpassad efter person snarare än organisation. I dagens blogginlägg beskriver Josefin Aldén, läkarstuderande, om viljan hos unga läkare att förändra vård och omsorg utifrån ett personcentrerat förhållningssätt....
Läs mer

Gränsöverskridande jobbrotation

Gränsöverskridande jobbrotation
Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården. Vi är därför glada för denna veckas inlägg på gästbloggen, där ett spännande och konkret lösningsförslag presenteras av fyra mycket kunniga skribenter, bland annat Barbro Westerholm. Trevlig läsning! Gränsöverskridande jobbrotation – en lösning för kompetensförsörjningen Barbro Westerholm, Gör...
Läs mer

Inte det smartaste vägvalet…

Inte det smartaste vägvalet…
Nästa vecka arrangerar Forum för Health Policy ett spännande seminarium om den nya Trump-administrationens påverkan på folkhälsa och det preventiva arbetet i USA och vad det i sin tur kan ha för konsekvenser i övriga delar av världen. Idag bloggar Lars Weinehall, professor i allmänmedicin och epidemiologi vid Umeå Universitet, om utvecklingen av preventiva insatser i Sverige. Trevlig läsning! Inte...
Läs mer

NASA inspirerar framtidens hälso- och sjukvård

NASA inspirerar framtidens hälso- och sjukvård
Kommandocentraler med inspiration från NASA i framtidens sjukvård! Läs Carolina Wallenius spännande blogginlägg om modern teknologi kombinerat med smarta styrsystem och uppkopplade patienter. Trevlig läsning! NASA inspirerar framtidens hälso- och sjukvård Carolina Wallenius Hälso- och sjukvården världen över står inför stora utmaningar. Oavsett vilka sjukvårdssystem och ersättningsmodeller som til...
Läs mer

Artikel: Sjukhusens förändringsprocesser

Artikel: Sjukhusens förändringsprocesser
Forums artikelserie, artikel nr 2 (2017), Richard B. Saltman & Nigel Edwards I Forum för Health Policys forskarnätverk ingår forskare inom olika discipliner såsom ehälsa/informatik, styrning/organisation, tjänstedesign, omsorg och ekonomi. Nätverket syftar till att ge forskarna möjlighet att sprida sin forskning via Forums kontaktnät. Samtidigt bidrar nätverket till att tillgängliggöra forskni...
Läs mer

Utbilda för framtiden

Utbilda för framtiden
Förra året höll Forum för Health Policy ett frukostseminarium med titeln ”Ung och Anställd i Vården”. Det var startskottet för Forums satsning på att lyfta ungas perspektiv i vården, allt från anställda och patienter till forskare och politiker. Vid frukostseminariet deltog bland andra Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student. Idag skriver hon ett blogginlägg om hur man r...
Läs mer

Nya modeller för ökad samverkan i vård-Sverige!

Nya modeller för ökad samverkan i vård-Sverige!
Forum för Health Policy höll den 13 februari en workshop med över 100 deltagare om effektiv samordnad vård och omsorg. Vi bad en av deltagarna, Martin Irding – VD för Frisq*, att ge några personliga reflektioner kring detta viktiga tema.   Trevlig läsning! Dags att pröva nya modeller för ökad samverkan i vård-Sverige! Martin Irding  Forum för Health Policy […]
Läs mer