Change & Choice

Change & Choice
Alla våra branscher och samhällsområden förändras nu i rasande takt, globalt och lokalt. För att maximera nyttan av den snabba tekniska utvecklingen och för att kunna göra rätt val, måste de som tekniken ska skapa värde för finnas med i och styra processen. I dagens blogginlägg skriver Jan E Larsson från Cambio Healthcare Systems om ”Change […]
Läs mer

Tre utmaningar på e-hälsohorisonten

Tre utmaningar på e-hälsohorisonten
Den 4 juli arrangerar Forum för Health Policy seminariet ”Högt flygande planer och lågt hängande frukter – digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden”i Almedalen. Där deltar politiker, patienter och företagare för att tillsammans diskutera hur digitaliseringens möjligheter kan tas om hand bättre, och snabbare. I dagens blogginlägg listar Niklas Eklöf från eHälsomynd...
Läs mer

Kris = möjlighet? Innovation i ett problemtyngt NHS

Kris = möjlighet? Innovation i ett problemtyngt NHS
Forum för Health Policy bildades med brittiska och amerikanska tankesmedjor som förebilder och den internationella utblicken har alltid varit en viktig del i vårt arbete. I slutet av april åkte vi till London med en svensk delegation av läkare, chefer, forskare och företagare. Syftet med resan var dels att lära mer om hur de välrenommerade tankesmedjorna Nuffield Trust och Health Foundation [&hell...
Läs mer

Tankar från Vitalis 2018

Tankar från Vitalis 2018
Igår avslutades årets upplaga av Vitalis – mässan där kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi möts för att diskutera eHälsa och framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Vi bad Ashkan Labaf, medgrundare till eHälsobolaget Doctrin, att skriva en reflektion från mässan. Trevlig läsning! Tankar från Vitalis 2018 Ashkan Labaf Det är tydligt att digitaliseringen [&he...
Läs mer

För vårdens innovation är alla viktiga!

För vårdens innovation är alla viktiga!
Patienter och personal är de som dagligen drabbas av och får hantera brister i vård- och omsorgssystemet. Det är också de som ser behoven och som kan bidra till lösningar. I Stockholms läns landstings första innovationsbokslut lyfts stimulering till fler verksamhetsnära projekt som ett viktigt mål. Om vikten av samverkan och möjlighet till innovation ”på golvet”, skriver Sara Lei, ST-l...
Läs mer

Hög tid för personcentrerad vård på riktigt

Hög tid för personcentrerad vård på riktigt
Under senaste året har Forum fått tillskott av fem patientföreningar vilket vi är mycket glada över. Patienter och deras representanter måste i högre utsträckning tillåtas vara en aktiv del i såväl den egna vården som utvecklingen av hur hälso- och sjukvården styrs och organiseras. Häromdagen publicerades rapporten Vägen mot världsklass, författad av sex patientorganisationer varav tre av är medle...
Läs mer

Resiliens – en förutsättning för utveckling

Resiliens – en förutsättning för utveckling
Utformningen av en hälso- och sjukvård med hög effektivitet och kvalitet är en nyckelfråga som Forum för Health Policy driver. En effektiv hälso- och sjukvård och omsorg skapar bättre förutsättningar för forskning, utveckling och innovation och är nödvändig för att klara de demografiska utmaningarna. Men hur kan detta uppnås i en så pass komplex verksamhet? […]
Läs mer

Dags att börja snacka om digital vårdhygien!

Dags att börja snacka om digital vårdhygien!
Digitalisering är ett av Forums tre fokusområden, och i sommar arrangerar vi ett seminarium i Almedalen på det temat. Under valåret lyfter även SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) digitalisering som ett av sina två fokusområden. SYLFs vision är ”bättre villkor för underläkaren – bättre vård för patienten”. I dagens blogginlägg skriver Björn Hansell om hur viktig en fungerande digital miljö i sj...
Läs mer

Digitaliseringen öppnar för nya hälsomarkörer

Digitaliseringen öppnar för nya hälsomarkörer
På onsdag den 7 mars arrangerar vi ett seminarium om innovation i hälso- och sjukvården, i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare. Det blir en spännande eftermiddag om tre länder som ligger långt fram vad gäller innovation i samhället i stort. Bland talarna finns Björn Arvidsson, policy chef på Roche, som i dagens blogginlägg skriver […]
Läs mer

Storskaligt förändringsarbete – nödvändigt men utmanande

Storskaligt förändringsarbete – nödvändigt men utmanande
Vi lever allt längre, vilket innebär att hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgen behöver kunna ta hand om fler äldre på ett bättre och mer sammanhållet sätt. Det finns dessutom stora skillnader i vårdresultat mellan kommuner och mellan landsting, och patienters och brukares delaktighet i vården behöver bli bättre. Dessa utmaningar är komplexa och […]
Läs mer