Sjukhusläkaren summerar Almedalsseminarium

Sjukhusläkaren summerar Almedalsseminarium
Artikel publicerad i Sjukhusläkaren 20190702 Panel: Så ska sjukvården med framgång göra förändringar Av: Adam Öhman Mer kontinuitet, utvecklad dialog med patienter och mindre klåfingriga politiker. Frågan om vad som krävs för att svensk sjukvård på ett framgångsrikt sätt ska ställa om till nära vård debatterades på tisdagen på ett seminarium i Almedalen. – Gapet […]
Läs mer

Kraven på läkares utbildning behöver öka

Kraven på läkares utbildning behöver öka
Forum för Health Policy har nära kontakt med en rad universitet och forskningsinstitut, varav SNS är ett exempel. I dagens blogginlägg skriver Ilinca Benson om en ny rapport från SNS som beskriver utmaningar och behov som den medicinska utbildningen på alla nivåer står inför. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida […]
Läs mer

Digitalisering och AI – hur påverkar det vårdens kompetensbehov?

Digitalisering och AI – hur påverkar det vårdens kompetensbehov?
Förmågan att introducera och implementera tekniska lösningar i klinisk praktik är en avgörande organisatorisk förmåga som kommer att blir än mer central i framtiden. I dagens blogginlägg ger Patrik Hidefjäll några summerande tankar om AIs effekter på kompetensförsörjningen i vården, med utgångspunk i en workshop som gavs vid Vitalis i maj.  Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägg...
Läs mer

Det är genom olikheter vi driver utveckling

Det är genom olikheter vi driver utveckling
På Life science-dagen, som hölls den 29 maj, möts ledare för företag, akademi och vård för att diskutera vilka investeringar som behöver göras för att både Sveriges patienter och företag ska kunna dra nytta av teknikens möjligheter. Björn Arvidsson, från Forum för Health Policys medlem Roche, sammanfattar dagen med orden samverkan, delaktighet, individualism och diversitet. Som vanligt står skribe...
Läs mer

Lösningen är enklare än vi tror

Lösningen är enklare än vi tror
I Borgholm har man lyckats sänka antalet slutenvårdstillfällen, besök på akutmottagning och den totala vårdkonsumtionen för en traditionellt vårdtung patientgrupp. I dagens blogginlägg berättar Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms Hälsocentral, om den framgångsrika hemsjukvårdsmodellen. För att lyckas med det man gjort i Borgholm krävs en förflyttning av resurser från sjukhusvård till primär...
Läs mer

Ett lärande hälsosystem

Ett lärande hälsosystem
Kan lärande hälsosystem, med hjälp av ny teknik, möjliggöra en ökad personcentrering av vården? Idén med lärande hälsosystem är att uppföljningen av vården för varje patient genererar data som bidrar med kunskap om vad som fungerar för vem, när och hur.  Andreas Gremyr, som är psykolog och doktorerar på ämnet Learning Health Systems, reflekterar i […]
Läs mer

Vitalis 2019 – på spaning efter den tid som flytt

Vitalis 2019 – på spaning efter den tid som flytt
Igår avslutades årets upplaga av Vitalis – Nordens ledande eHälsomässa, där aktörer från olika delar av vård- och omsorgssystemet samlas för att diskutera hur ny teknik kan nyttjas på bästa sätt. Daniel Anderberg, f.d. VD på CGM och ambassadör för Forum för Health Policy, vad där och spanade! I dagens blogginlägg reflekterar han kring hur såväl Vitalis som […]
Läs mer

Patienten i förarsätet

Patienten i förarsätet
För att skapa en personcentrerad vård bör innovationer utgå från de behov som patienter och anhöriga har. Vad händer om innovationerna tas fram av behovsägarna själva? Tillför de något nytt och kommer de kunna spridas och bli en del av klinisk vardag?  Detta är några av frågorna man ställer i det nystartade forskningsprogrammet Patienten i Förarsätet vid Karolinska […]
Läs mer

Community driven healthcare builds trust and reduces costs

Community driven healthcare builds trust and reduces costs
2019-05-10 I Alaska har man lyckats minska antalet akutbesök med 40% och antalet sjukhusvistelser med 36%. Samtidigt har man goda kliniska resultat och mycket nöjda patienter såväl som personal. Bakom de fina resultaten står den icke-vinstdrivande, lokalsamhälles-drivna organisationen Southcentral Foundation (SCF). De 65 000 urinvånare som ingår i SCFs upptagningsområde är själva ägare av systemet...
Läs mer

Arbetsglädje på sjukhus minskar köer och kostnader för hyrpersonal

Arbetsglädje på sjukhus minskar köer och kostnader för hyrpersonal
Hur får vi till en bra arbetsmiljö på våra sjukhus? Varför är det så hög personalomsättning på vissa håll? Varför vill inte personalen stanna kvar? I dagens blogginlägg reflekterar Charlie Nihlén kring detta, utifrån sina egna erfarenheter som läkare och verksamhetschef i vården. Han ger också några förslag på hur utvecklingen kan vändas – ett ansvar som till […]
Läs mer