Läkemedelskostnader i perspektiv

Läkemedelskostnader i perspektiv
2018-01-11 I dagens och årets första blogginlägg bemöter Anders Blanck, VD för LIF – de forskande läkemedelsföretagen, den senaste tidens debatt om ökade kostnader för läkemedel i vården. I inlägget lyfter han perspektivet att läkemedelskostnaderna ökar i betydligt långsammare takt än övriga kostnader i hälso- och sjukvården. I Läkemedelsutredningen SOU 2018:89 (Tydligare ansvar och regler f...
Läs mer

Vårdens informationsförsörjning 2.0 – personliga hälsokonton

Vårdens informationsförsörjning 2.0 – personliga hälsokonton
Tidigare i höstas arrangerade Forum för Health Policy en workshop på temat Vård Online – Möjligheter och Utmaningar. Workshopen utmynnade i en skrift med fem rekommendationer kring hur digitaliseringens möjligheter kan nyttjas bättre för att möta vården och omsorgens utmaningar. Dessa rekommendationer framfördes även i den debattartikel som publicerades i Dagens Medicin i onsdags. I dagens b...
Läs mer

”Ta fram en politisk vision för vården”

”Ta fram en politisk vision för vården”
Debattartikel publicerad i Dagens Medicin, 20181219 ”Ta fram en politisk vision för vården” Det är hög tid att ta fram en politisk vision för en modern hälso- och sjukvård med moderna arbetssätt och ersättningssystem som tar hänsyn till den digitala utvecklingen, skriver Catharina Barkman och Peter Graf från tankesmedjan Forum för Health Policy.   Teknikutvecklingen […]
Läs mer

En behovsfokuserad psykiatri och beroendevård

En behovsfokuserad psykiatri och beroendevård
I vår sätter Forum för Health Policy ljuset på den psykisk ohälsan. I en workshop den 13 mars kommer vi att lyfta flera av de utmaningar som finns inom området, såsom bristande samordning mellan vård, omsorg och socialtjänst. En annan stor utmaning är glappet mellan beroendevård och psykiatri. En skattning av de som söker hjälp inom psykiatrin visar […]
Läs mer

The future of healthcare is the Home

The future of healthcare is the Home
2018-12-06 Nästa vecka får Stockholm besök av Zayna Khayat, en av Kanadas ledande strateger och innovatörer inom hälsa och sjukvård. I sitt arbete har Zayna berört flera av de stora framtidsfrågor som många av världens hälso- och sjukvårdssystemen står inför, såsom åldrande, innovation, digitalisering etc. I dagens blogginlägg* skriver Zayna om ett av de stora skiftena som håller på […]
Läs mer

Mer resurser inte nyckeln som löser välfärdens problem

Mer resurser inte nyckeln som löser välfärdens problem
2018-11-29 Effektivitet och kvalitet är ett av Forum för Health Policys tre fokusområden. Att använda vårdens resurser effektivt blir allt viktigare i takt med att trycket på vård och omsorg ökar med de demografiska förändringarna. I dagens blogginlägg skriver Bettina Kashefi och Anders Morin från Svenskt Näringsliv om behovet av att dra nytta av ny teknik och innovativa […]
Läs mer

Var besatt av användaren

Var besatt av användaren
2018-11-22 Var besatt av användaren! Genom att gå i användarens fotspår blir det lättare att förstå vad som fungerar bra respektive mindre bra och vilka lösningar som måste till för att leverera bästa tänkbara tjänst. Med det tillvägagångssättet har många globala företag skapat smidiga och relevanta tjänster för oss användare. På samma sätt måste hälso- och sjukvården […]
Läs mer

Lagstiftning och regelverk – ett hinder i utvecklingen

Lagstiftning och regelverk – ett hinder i utvecklingen
2018-11-17 Den 2 oktober arrangerade Forum för Health Policy en workshop om Vård online. Vid workshopen deltog ett 80-tal personer som representerade såväl offentliga som privata vårdgivare, patienter, medarbetare i vård och omsorg samt forskare och företag. Deltagarna fick diskutera möjligheter och utmaningar med digitala vårdmöten samt ge förslag på rekommendationer till ledande politiker och ch...
Läs mer

Ode till den besvärliga arbetsmiljön

Ode till den besvärliga arbetsmiljön
2018-11-08 En personcentrerad vård och omsorg är ett av Forum för Health Policys tre fokusområden. Alltför ofta är det organisationens behov som får styra, snarare än individens. Desto svårare blir det när medarbetarnas behov krockar med det som är bäst för patienten. I dagens blogginlägg skriver Åsa Steinsaphir, som arbetar som Brukarinflytande-samordnare inom psykiatrin, om […]
Läs mer

Ålderism och personcentrerad vård

Ålderism och personcentrerad vård
2018-11-01 Sverige har enligt internationella jämförande studier bland de sämsta resultaten när det gäller respekt för patientens individuella behov, preferenser och värderingar samt patienten som medaktör i vården. 2060 beräknas var fjärde person vara 65 år eller äldre. Samtidigt ökar medellivslängden. Detta innebär att en allt större andel av de som konsumerar vård och omsorg kommer […]
Läs mer