Ett lärande system för pandemi-hantering

Ett lärande system för pandemi-hantering
2020-05-28 Corona-pandemin har utlöst en febril forskningsaktivitet i Sverige och runtom i världen. Men hur bör forskningen prioriteras och genomföras för att skapa störst värde? Insatser som social distansering, nedstängning av skolor och arbetsplatser, smittspårning och karantän osv. är de enda insatser som finns mot covid-19 just nu (förutom att ge sjukvård åt de som […]
Läs mer

Vad kan bli bättre?

Vad kan bli bättre?
2020-05-21 Vad behöver förbättras i svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Det var en fråga som ställdes när Forum för Health Policy anordnade en digital utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet den 15 maj. Den engagerade och erfarna publiken kom med en rad intressanta förslag på utvecklingsområden. I dagens blogg skriver Catharina Barkman om några av förslagen som bl.a. […]
Läs mer

Patientlagen chimär eller verklighet?

Patientlagen chimär eller verklighet?
2020-05-17 Forum för Health policy har instiftat Patientpriset för att lyfta och visa goda exempel på personcentrerad vård. Det finns studier som visar att en mer personcentrerad vård ger färre återbesök, en ökad patientmedverkan och en bättre följsamhet. I dagens blogg skriver Anne Carlsson och Inger Ros, båda styrelseledamöter i Forum för Health Policy, om Patientlagen och behovet […]
Läs mer

Vi har inte råd att låta bli

Vi har inte råd att låta bli
2020-05-08 Kostnaderna för hälso- och sjukvården har historiskt ständigt ökat och en konflikt mellan effektivitet och den professionella yrkesutövningen har ofta framträtt. Rationaliseringar av vårdsystemet har ibland genomförts med felaktigt applicerade industriella metoder. Barbro Fridén menar i dagens blogg för Forum att det är nu vi har möjlighet att dra lärdom av det framgångsrika fokus [&hel...
Läs mer

Kommunerna ska inte längre behöva förlita sig på eldsjälarna

Kommunerna ska inte längre behöva förlita sig på eldsjälarna
2020-04-24 Under den pågående Covid-19-pandemin har den digitala transformationen inom omsorgen gått betydligt långsammare än inom vården till följd av resursbrist. I dagens blogg för Forum skriver Peter Kjäll om hur det saknas ett fokus på omsorgen trots att äldre och multisjuka är den primära riskgruppen, samt hur de lovvärda avsiktsförklaringar som finns inte räcker till. […]
Läs mer

Covid-19 – Skilj på intervention och implementeringsstrategi

Covid-19 – Skilj på intervention och implementeringsstrategi
2020-04-17 Hur framgångsrik hanteringen av Covid-19- pandemin blir avgörs av interventionerna, implementeringsstrategierna och det sammanhang som interventionerna används i. Om detta skriver Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz i dagens blogg för Forum. I dagsläget vet ingen vilken strategi som är bäst. Däremot vet vi att implementeringsstrategier behöver väljas utifrån de lokala förutsättni...
Läs mer

Spetspatienter – en ny resurs för hälsa och systemförbättring

Spetspatienter – en ny resurs för hälsa och systemförbättring
2020-04-03 Forum för Health Policy fortsätter bloggserien om forskningsprogrammet Patienten i förarsätet. Tidigare i år skrev Åsa Steinsaphir om Patientskolan och ambitionen att föra in egenerfaret stöd som ett formellt redskap i sjukvården. I dagens blogg skriver Sara Riggare om effekterna av patienternas innovativa medverkan i vården. Denna transformation var nödvändig före pandemin och behövs ä...
Läs mer

Coronapandemin – raketbränsle för den digitala transformationen

Coronapandemin – raketbränsle för den digitala transformationen
2020-03-27 Catharina Barkman och Peter Graf, Forum för Health Policy, skriver i dagens blogg om samhällsspridningen av coronaviruset i Sverige. Trycket på hälso- och sjukvården blir allt högre, planerande operationer ställs in och imponerande arbetsinsatser och krisberedskap är i full gång. Det finns ett otroligt engagemang i samhället att lösa krisen och den digitala transformationen är en [&hell...
Läs mer

Quality paradigms and innovation – the Dutch case

Quality paradigms and innovation – the Dutch case
2020-03-20 I dagens blogg för Forum skriver professor Henk Nies, Nederländerna, om konceptuella innovationer såsom positiv hälsa och visionen av kvalitet. Det traditionella sättet att se på hälsa känns inte igen av dagens medborgare, oavsett om det gäller kroniker eller äldre personer. Det handlar istället om att människor fattar egna beslut, socialiserar med andra människor och […]
Läs mer

Spaning om ledarskap i (ständig) förändring och med häftigare (digitala) verktyg

Spaning om ledarskap i (ständig) förändring och med häftigare (digitala) verktyg
2020-03-13 Hur får vi till de nya arbetssätt som behövs i regioner och kommuner när tekniska lösningar finns inom räckhåll för hälso- och sjukvårdsanställda? I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Boel Mörck, överläkare och områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om vikten av omvärldsspaning och att lära av andra sektorer som banker, arbetsförmedlingen, skatteverket, vilka re...
Läs mer