Konferens om mHälsa i Sydafrika

Konferens om mHälsa i Sydafrika
Förra veckan deltog Forums projektledare Catharina Barkman i en årlig konferens i Sydafrika arrangerad av STIAS/Wallenberg Research Center*. På konferensen diskuterades olika förslag på hur implementeringen av mHälsa kan underlättas. En rad olika deltagare (politiker, forskare, läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, företagare, studenter m.fl.) från ett stort antal länder samlades för spännande samta...
Läs mer

Äldreomsorgen – en framtidsbransch för unga!

Äldreomsorgen – en framtidsbransch för unga!
Under 2016 inledde Forum för Health Policy en satsning på unga i vården. Genom seminarier, blogginlägg och andra aktiviteter kommer vi under 2017 fortsätta att lyfta de ungas perspektiv – som patienter, forskare, anställda och vårdgivare. Idag gästbloggar Benjamin Kainz, som efter studenten startade Ung Omsorg tillsammans med Arvid Morin.  Trevlig läsning! Äldreomsorgen – en framtidsbr...
Läs mer

Från organisation och produktion till person

Från organisation och produktion till person
Sedan den första januari är Vårdförbundet medlemmar i Forum för Health Policy. Under våren kommer Forum, tillsammans med Vårdförbundet och övriga medlemmar, på olika sätt skapa diskussion kring och ge förslag på hur en mer sammanhållen vård och omsorg kan uppnås. Idag bloggar Vårdförbundets Lisbeth Löpare och Anders Printz om varför vården och omsorgen behöver ställas […]
Läs mer

Dags att gå från ord till handling

Dags att gå från ord till handling
Den 13 februari håller vi årets första workshop på temat Sammanhållen Vård och Omsorg, en av de stora utmaningarna för svensk hälso- och sjukvård. Hans Karlsson är chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Denna vecka gästbloggar han om vad som behövs för att vi ska röra oss i rätt riktning. […]
Läs mer

Värdebaserad vård – för patientens skull!

Värdebaserad vård – för patientens skull!
Denna vecka gästbloggar Jörgen Nordenström, emeritus professor och tidigare överläkare på Karolinska universitetssjukhuset om det högaktuella och omdebatterade begreppet värdebaserad vård. Jörgen Nordenström har ett mångårigt, aktivt intresse för organisationsförändringar och 2014 gav han ut boken Värdebaserad Vård. Den visar på evidens, processtänkande och väl utformade ersättningssystem som ska ...
Läs mer

Studie om vårdnätverk

Studie om vårdnätverk
Ulrika Winblad är en av forskarna som ingår i Forums forskarnätverk. Idag publiceras en studie med henne som huvudförfattare i tidskriften Health Affairs. Studien rör en relativt ny organisationsform i det amerikanska sjukvårdsystemet, Accountable Care Organizations (ACO), som bland annat är tänkt att förbättra koordinationen i sjukvården genom att flera vårdgivare går samman i nätverk och [&helli...
Läs mer

Artikel om eHälsa

Artikel om eHälsa
Forums artikelserie, artikel nr 1 (2017), Vivian Vimarlund Under hösten lanserade Forum för Health Policy ett nätverk av forskare inom olika discipliner såsom ehälsa/informatik, styrning/organisation, tjänstedesign, omsorg och ekonomi. Nätverket syftar till att ge forskarna möjlighet att sprida sin forskning till Forums kontaktnät. Samtidigt bidrar nätverket till att tillgängliggöra forskning och ...
Läs mer

Viktiga rapporter 2016

Viktiga rapporter 2016
Forum för Health Policy tackar för i år! 2016 har varit ett innehållsrikt år med seminarier, workshops och rundabordssamtal som bidragit till möten – både mellan människor och mellan olika perspektiv, nationella såväl som internationella. Forum fortsätter att vara en aktiv deltagare i health policy debatten även under 2017! Här nedan bifogar vi en resumé av de rapporter och skrifter [&hellip...
Läs mer

Anders Anell om antibiotikaförskrivning

Anders Anell om antibiotikaförskrivning
En av författarna i Forums forskarnätverk, Anders Anell, i en nypublicerad artikel i Ekonomisk Debatt om möjligheten att påverka förskrivning av antibiotika i primärvården med hjälp av målrelaterad ersättning. Läs artikeln här  
Läs mer

Partnerskap för innovation i vårdmötet

Partnerskap för innovation i vårdmötet
Den 16 november höll Forum en workshop om digitalisering i primärvården. Där deltog bland annat Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland och Charlotta Tönsgård, VD för Min Doktor. De berättade om den pilot som pågår på vårdcentraler i region Halland, i partnerskap med Min Doktor. En utvärdering av piloten blir klar under våren 2017. Här reflekterar Kjell […]
Läs mer