Hög tid för partnerskap med patienterna

Hög tid för partnerskap med patienterna
I slutet av sommaren höll Forum för Health Policy ett rundabordssamtal på temat användarcentrering och tjänstedesign. Under kvällen, som medlemmar, utvalda forskare och patientrepresentanter deltog i, framkom ett antal rekommendationer för en mer användarcentrerad vård och omsorg. Rekommendationerna och en sammanställning av kvällens diskussioner finns att läsa här. Idag bloggar Helena Hvitfeldt o...
Läs mer

Ledarskap är nyckel för vårdens utveckling

Ledarskap är nyckel för vårdens utveckling
Ett gott ledarskap är en viktig förutsättning för en välfungerande, välmående och effektiv organisation. Hur det är ställt med ledarskapet i hälso- och sjukvården och vad som kan göras för att stärka och utveckla det, skriver Kajsa Westling om i veckans blogginlägg. Detta med anledning av den rapport som Myndigheten för vård och omsorgsanalys publicerade för någon […]
Läs mer

Ohälsan i Europa  – vad gör vi?

Ohälsan i Europa  – vad gör vi?
Förebyggande insatser för att förbättra folkhälsan är ett viktigt område för Forum för Health Policy. Vi har på olika sätt lyft vikten av det preventiva arbetet, inte minst genom tidigare blogginlägg på temat.  Nästa vecka kommer ett par tusen experter till Stockholm för att delta i en av världens ledande folkhälsokonferenser – European Public Health Conference. I veckans blogginlägg [&helli...
Läs mer

Konsten att lura dig till en onödig och dyr hälsoundersökning

Konsten att lura dig till en onödig och dyr hälsoundersökning
Idag erbjuds allmänna hälsoundersökningar utanför den landstingsfinansierade vården, något som skapat mycket debatt. Kan de bidra till prevention och lägre kostnader eller skapar de tvärtom högre kostnader och ökad hälso-oro? I dagens blogginlägg reflekterar Henrik Almkvist, läkare med bakgrund som chef inom hälso- och sjukvården, kring detta.  Som vanligt ansvarar skribenten själv för innehållet....
Läs mer

Ordnat införande och ordnad utmönstring…

Ordnat införande och ordnad utmönstring…
Gränserna för vad vården kan behandla flyttas hela tiden framåt. Samtidigt är vårdens resurser begränsade, vilket kan hindra att nya metoder används och sprids. Kan ny kunskap och nya behandlingsmetoder, i likhet med den process som används för nya läkemedel, introduceras under ordnade former? Om bland annat detta skriver Sofia Wallström i veckans gästblogginlägg. Trevlig […]
Läs mer

Vad är användbar evidens?

Vad är användbar evidens?
Evidens och beprövad erfarenhet är nyckelord i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Men vad innebär evidens och hur användbar är evidens i vårdens vardag? Om detta skriver Ulrica von Thiele Schwarz och Henna Hasson i veckans blogg. Trevlig läsning! Vad är användbar evidens? Ulrica von Thiele Schwarz & Henna Hasson Att en patient ska få […]
Läs mer

Vården av patienter med KOL stimulerar till nytänkande

Vården av patienter med KOL stimulerar till nytänkande
En stor utmaning för svensk sjukvård är hur vi organiserar vården för de multisjuka äldre med en personcentrerad utgångspunkt. På KOL-centrum på Sahlgrenska har man kommit en bit på vägen med en evidensbaserad vårdprocess, effektivt teamarbete och relevanta IT-stöd. Om detta berättar Anders Ullman i veckans blogginlägg. Trevlig läsning! Vården av patienter med KOL stimulerar till […]
Läs mer

Så skapar vi en god vård – för alla

Så skapar vi en god vård – för alla
Veckans bloggare är Peter Graf – nyvald ordförande i Forum för Health Policy! I inlägget ger Peter, utifrån sina erfarenheter som både chef, läkare och forskare, förslag på hur några av vård- och omsorgens stora utmaningar kan lösas.  Vi ser mycket fram emot det fortsatta arbetet i Forum tillsammans med Peter. Med sitt stora kontaktnät och intresse […]
Läs mer

Dags för en kontinuitetsmiljard?

Dags för en kontinuitetsmiljard?
Under hösten kommer Forum att lägga fortsatt fokus på effektivitetsfrågan i vård och omsorg. Bland annat genom en workshop som arrangeras i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare. I internationella jämförelser ligger dessa länder i topp vad gäller effektivitet och resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Vad gör de annorlunda, och vad kan vi lära av dem?  [&hellip...
Läs mer

Vem lyssnar på det vårdande folket?

Vem lyssnar på det vårdande folket?
Snart är det dags för Almedalsveckan i Visby. Där samlas både politiker och andra personer som på olika sätt driver på för vårdens utveckling. Många seminarier handlar om innovation som en nödvändig faktor för att skapa en hållbar hälso- och sjukvård, både ur ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv. Men involveras verkligen rätt personer i utvecklingen? Tar man tillvara […]
Läs mer