Omotiverade skillnader i svensk förlossningsvård

Omotiverade skillnader i svensk förlossningsvård
2019-04-12 Nyligen disputerade Johan Mesterton med avhandlingen “Measuring health care performance: variations in care process, resource use and outcomes in childbirth care”, vid Karolinska Institutet. Avhandlingen visar att det föreligger stora skillnader i både kejsarsnittsfrekvens och i hälsoutfall mellan olika svenska förlossningskliniker efter case mix-justering. Om alla kliniker presterat li...
Läs mer

Så blir våra regelverk innovationsfrämjande

Så blir våra regelverk innovationsfrämjande
2019-04-05 ”Juridiken kommer alltid sist” brukar det heta i innovationssammanhang*. Innovationer som kan skapa nytta för patienter och medborgare fastnar ibland i implementeringsprocessen på grund av juridiska hinder. Policylabb och regulatoriska ”Sandboxes” är exempel på samarbetsmodeller där innovativa start-ups, innovatörer och myndigheter kan mötas för att finna nya väg...
Läs mer

Låt unga patienter vara med att styra morgondagens vård

Låt unga patienter vara med att styra morgondagens vård
2019-03-27 Förra året publicerade vi blogginlägget Cancerbaksmällan – unga missnöjda med eftervården, skrivet av Erik Fransson från Ung Cancer. I inlägget lyftes Ung Cancers krav på att alla som diagnostiseras med cancer måste få en individuell plan för rehabilitering. I dagens inlägg berättar Erik om ett utvecklingsprojekt som Ung Cancer nu driver tillsammans med Innovationsplatsen vid Karo...
Läs mer

Öka vårdkvaliteten och spara miljarder – ja det går faktiskt!

Öka vårdkvaliteten och spara miljarder – ja det går faktiskt!
2019-03-22 Den traditionella vården behöver avlastas med nya arbetssätt och digitala hjälpmedel. Allra störst effekt får man genom att möta behoven hos de individer som har frekvent kontakt med vården. Individanpassade digitala lösningar, i kombination med en nära och trygg vård- eller omsorgkontakt, är vägen framåt. Det skriver Christer Rosenberg, specialist i allmänmedicinen, i dagens blogginläg...
Läs mer

Dags för en mer kompetensstyrd och resursoptimerad psykiatri

Dags för en mer kompetensstyrd och resursoptimerad psykiatri
2019-03-15 I onsdags höll Forum för Health Policy en stor workshop på temat Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden? Nära 100 personer deltog; politiker, tjänstemän, vårdgivare, patienter, företag, forskare och experter. Presentationer om utmaningar och goda exempel varvades med diskussioner i grupp. Samtliga presentationer från eftermiddagen finns tillgängliga på vår hemsida. Vi kommer även ...
Läs mer

”We get by with a little help from our friends”

”We get by with a little help from our friends”
2019-03-08 Nästa vecka arrangerar Forum för Health Policy en stor workshop på temat psykisk ohälsa– något som allt fler drabbas av, såväl yngre som äldre. Under 2015 uppgick kostnaderna för den psykiska ohälsan, direkt och indirekt, till nästan 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Fredrik Lindencrona är styrgruppsordförande för International Initiative for Mental Health Leaders...
Läs mer

Kan en personcentrerad vård påverka kompetensförsörjningen positivt?

Kan en personcentrerad vård påverka kompetensförsörjningen positivt?
2019-03-01 I onsdags publicerade vi ett blogginlägg om hur viktigt ett personcentrerat arbetssätt är för patientens upplevelse av vården. Idag skriver Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, om hur ett inkluderande och processrelaterat arbetssätt är minst lika viktigt för vårdens medarbetare, då det synliggör kompetens och går hand och hand med professionernas yrkesetiska koder. Kanske ä...
Läs mer

Vad är viktigt för dig?

Vad är viktigt för dig?
2019-02-27 Denna vecka publicerar vi två blogginlägg med temat personcentrerad vård. Först ut är Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot Cancer, som skriver om behovet av ett personcentrerat arbetssätt, ökad kunskap i primärvården och mer fokus på prevention och hälsa, inte minst för de som lever med kronisk cancer. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera [&hel...
Läs mer

Att bygga nya sjukhus: inte utan kulturskifte!

Att bygga nya sjukhus: inte utan kulturskifte!
2019-02-22 I början av denna månad samlades ett 150-tal personer på Münchenbryggeriet i Stockholm för att diskutera framtidens sjukhus under den årliga konferensen ”Hospitals Forum”. Ett genomgående tema för dagen var hur patientupplevelsen kan bli bättre, med ny teknik, genom bättre processer och genom ökad förståelse mellan olika professioner och grupper, såsom arkitekter, läkare och...
Läs mer

Utan spaning, ingen aning

Utan spaning, ingen aning
2019-02-15 Utvecklingen av digital teknik inom hälso- och sjukvården går snabbt och det är av stor vikt att vi i Sverige omvärldsspanar för att lära och utvecklas av andra länder. Just nu pågår världens största mässa för hälsa, sjukvård, IT och medicinsk teknik, HIMSS i Orlando. Mässan har totalt 45000 deltagare och över 100 svenska delegater från regioner, kommuner, statliga myndigheter, SKL, Ine...
Läs mer