Från organisation och produktion till person

Från organisation och produktion till person
Sedan den första januari är Vårdförbundet medlemmar i Forum för Health Policy. Under våren kommer Forum, tillsammans med Vårdförbundet och övriga medlemmar, på olika sätt skapa diskussion kring och ge förslag på hur en mer sammanhållen vård och omsorg kan uppnås. Idag bloggar Vårdförbundets Lisbeth Löpare och Anders Printz om varför vården och omsorgen behöver ställas […]
Läs mer

Dags att gå från ord till handling

Dags att gå från ord till handling
Den 13 februari håller vi årets första workshop på temat Sammanhållen Vård och Omsorg, en av de stora utmaningarna för svensk hälso- och sjukvård. Hans Karlsson är chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Denna vecka gästbloggar han om vad som behövs för att vi ska röra oss i rätt riktning. […]
Läs mer

Värdebaserad vård – för patientens skull!

Värdebaserad vård – för patientens skull!
Denna vecka gästbloggar Jörgen Nordenström, emeritus professor och tidigare överläkare på Karolinska universitetssjukhuset om det högaktuella och omdebatterade begreppet värdebaserad vård. Jörgen Nordenström har ett mångårigt, aktivt intresse för organisationsförändringar och 2014 gav han ut boken Värdebaserad Vård. Den visar på evidens, processtänkande och väl utformade ersättningssystem som ska ...
Läs mer

Studie om vårdnätverk

Studie om vårdnätverk
Ulrika Winblad är en av forskarna som ingår i Forums forskarnätverk. Idag publiceras en studie med henne som huvudförfattare i tidskriften Health Affairs. Studien rör en relativt ny organisationsform i det amerikanska sjukvårdsystemet, Accountable Care Organizations (ACO), som bland annat är tänkt att förbättra koordinationen i sjukvården genom att flera vårdgivare går samman i nätverk och [&helli...
Läs mer

Artikel om eHälsa

Artikel om eHälsa
Forums artikelserie, artikel nr 1 (2017), Vivian Vimarlund Under hösten lanserade Forum för Health Policy ett nätverk av forskare inom olika discipliner såsom ehälsa/informatik, styrning/organisation, tjänstedesign, omsorg och ekonomi. Nätverket syftar till att ge forskarna möjlighet att sprida sin forskning till Forums kontaktnät. Samtidigt bidrar nätverket till att tillgängliggöra forskning och ...
Läs mer

Viktiga rapporter 2016

Viktiga rapporter 2016
Forum för Health Policy tackar för i år! 2016 har varit ett innehållsrikt år med seminarier, workshops och rundabordssamtal som bidragit till möten – både mellan människor och mellan olika perspektiv, nationella såväl som internationella. Forum fortsätter att vara en aktiv deltagare i health policy debatten även under 2017! Här nedan bifogar vi en resumé av de rapporter och skrifter [&hellip...
Läs mer

Anders Anell om antibiotikaförskrivning

Anders Anell om antibiotikaförskrivning
En av författarna i Forums forskarnätverk, Anders Anell, i en nypublicerad artikel i Ekonomisk Debatt om möjligheten att påverka förskrivning av antibiotika i primärvården med hjälp av målrelaterad ersättning. Läs artikeln här  
Läs mer

Partnerskap för innovation i vårdmötet

Partnerskap för innovation i vårdmötet
Den 16 november höll Forum en workshop om digitalisering i primärvården. Där deltog bland annat Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland och Charlotta Tönsgård, VD för Min Doktor. De berättade om den pilot som pågår på vårdcentraler i region Halland, i partnerskap med Min Doktor. En utvärdering av piloten blir klar under våren 2017. Här reflekterar Kjell […]
Läs mer

Ny rapport från Vårdanalys

Ny rapport från Vårdanalys
Den 21 september höll Forum tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop om möjligheter och risker med digitala hälsouppgifter. Idag publicerar Vårdanalys rapporten Vad står på spel? Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv. Rapporten är en del i Vårdanalys undersökning av vad som krävs för att patienter, brukare och medborgare […]
Läs mer

Innovationssystemet i SLL

Innovationssystemet i SLL
En av de forskare som ingår i Forums forskarnätverk, Isis Amer-Wåhlin, har nyligen tillsammans med två andra forskare från Karolinska Institutet, Lisa-Marie Larisch och Patrik Hidefjäll, fått en artikel publicerad i tidskriften Journal of Health Organization and Management. Artikeln analyserar innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i Stockholms Läns Landsting. Här publicerar vi artikeln.  ...
Läs mer