Utan spaning, ingen aning

Utan spaning, ingen aning
2019-02-15 Utvecklingen av digital teknik inom hälso- och sjukvården går snabbt och det är av stor vikt att vi i Sverige omvärldsspanar för att lära och utvecklas av andra länder. Just nu pågår världens största mässa för hälsa, sjukvård, IT och medicinsk teknik, HIMSS i Orlando. Mässan har totalt 45000 deltagare och över 100 svenska delegater från regioner, kommuner, statliga myndigheter, SKL, Ine...
Läs mer

Hur är det med produktivitet och effektivitet i vården?

Hur är det med produktivitet och effektivitet i vården?
2018-02-08 Förra veckan anordnade Forum för Health Policy ett uppskattat rundabordssamtal på temat produktivitet och effektivitet i vården. Under kvällen presenterades utvecklingen nationellt och två djupdykningar gjordes i Region Skåne och Region Stockholm. En av presentationerna stod Göran Stenberg för och i dagens blogginlägg reflekterar han kring utvecklingen i svensk vård. Göran konstaterar a...
Läs mer

Technology always beats politics

Technology always beats politics
2019-02-01 även publicerad i Digital Hälsa 2019-02-04 I onsdags samlade Forum för Health Policy politiker, representanter för näringsliv, patienter och forskare till ett rundabordssamtal för att diskutera den viktiga frågan om effektivitet och kostnadsutvecklingen i svensk hälso- och sjukvård. I diskussionerna rådde enighet kring ett antal punkter, inte minst behovet av att öppna upp för digitalis...
Läs mer

Fight inefficiency effectively

Fight inefficiency effectively
2019-01-25 Nästa vecka håller Forum för Health Policy ett rundabordssamtal exklusivt för föreningens medlemmar, forskarnätverk och särskilt inbjudna. Under kvällen kommer vi att diskutera den viktiga frågan om effektivitet och produktivitetsutveckling i vården, med exempel från Stockholm och Skåne. Inför samtalet publicerar vi idag ett inlägg om erfarenheter av effektiviseringsarbete i USA, New Yo...
Läs mer

Med rätt fokus klarar vi utmaningarna

Med rätt fokus klarar vi utmaningarna
2019-01-18 Vi lever i ett land fullt av möjligheter, med sunda statsfinanser och ökande inkomster bland hushållen. Trots det mår många dåligt, och de utmaningar vi står inför inom hälso- och sjukvården är tuffa. I dagens blogginlägg lyfter Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg och chef Public Affairs på Länsförsäkringar, vikten av de förebyggande hälsoinsatserna. Att förflytta fokus från […]
Läs mer

Läkemedelskostnader i perspektiv

Läkemedelskostnader i perspektiv
2018-01-11 I dagens och årets första blogginlägg bemöter Anders Blanck, VD för LIF – de forskande läkemedelsföretagen, den senaste tidens debatt om ökade kostnader för läkemedel i vården. I inlägget lyfter han perspektivet att läkemedelskostnaderna ökar i betydligt långsammare takt än övriga kostnader i hälso- och sjukvården. I Läkemedelsutredningen SOU 2018:89 (Tydligare ansvar och regler f...
Läs mer

Vårdens informationsförsörjning 2.0 – personliga hälsokonton

Vårdens informationsförsörjning 2.0 – personliga hälsokonton
Tidigare i höstas arrangerade Forum för Health Policy en workshop på temat Vård Online – Möjligheter och Utmaningar. Workshopen utmynnade i en skrift med fem rekommendationer kring hur digitaliseringens möjligheter kan nyttjas bättre för att möta vården och omsorgens utmaningar. Dessa rekommendationer framfördes även i den debattartikel som publicerades i Dagens Medicin i onsdags. I dagens b...
Läs mer

”Ta fram en politisk vision för vården”

”Ta fram en politisk vision för vården”
Debattartikel publicerad i Dagens Medicin, 20181219 ”Ta fram en politisk vision för vården” Det är hög tid att ta fram en politisk vision för en modern hälso- och sjukvård med moderna arbetssätt och ersättningssystem som tar hänsyn till den digitala utvecklingen, skriver Catharina Barkman och Peter Graf från tankesmedjan Forum för Health Policy.   Teknikutvecklingen […]
Läs mer

En behovsfokuserad psykiatri och beroendevård

En behovsfokuserad psykiatri och beroendevård
I vår sätter Forum för Health Policy ljuset på den psykisk ohälsan. I en workshop den 13 mars kommer vi att lyfta flera av de utmaningar som finns inom området, såsom bristande samordning mellan vård, omsorg och socialtjänst. En annan stor utmaning är glappet mellan beroendevård och psykiatri. En skattning av de som söker hjälp inom psykiatrin visar […]
Läs mer

The future of healthcare is the Home

The future of healthcare is the Home
2018-12-06 Nästa vecka får Stockholm besök av Zayna Khayat, en av Kanadas ledande strateger och innovatörer inom hälsa och sjukvård. I sitt arbete har Zayna berört flera av de stora framtidsfrågor som många av världens hälso- och sjukvårdssystemen står inför, såsom åldrande, innovation, digitalisering etc. I dagens blogginlägg* skriver Zayna om ett av de stora skiftena som håller på […]
Läs mer