Artikel om eHälsa

Artikel om eHälsa
Forums artikelserie, artikel nr 1 (2017), Vivian Vimarlund Under hösten lanserade Forum för Health Policy ett nätverk av forskare inom olika discipliner såsom ehälsa/informatik, styrning/organisation, tjänstedesign, omsorg och ekonomi. Nätverket syftar till att ge forskarna möjlighet att sprida sin forskning till Forums kontaktnät. Samtidigt bidrar nätverket till att tillgängliggöra forskning och ...
Läs mer

Viktiga rapporter 2016

Viktiga rapporter 2016
Forum för Health Policy tackar för i år! 2016 har varit ett innehållsrikt år med seminarier, workshops och rundabordssamtal som bidragit till möten – både mellan människor och mellan olika perspektiv, nationella såväl som internationella. Forum fortsätter att vara en aktiv deltagare i health policy debatten även under 2017! Här nedan bifogar vi en resumé av de rapporter och skrifter [&hellip...
Läs mer

Anders Anell om antibiotikaförskrivning

Anders Anell om antibiotikaförskrivning
En av författarna i Forums forskarnätverk, Anders Anell, i en nypublicerad artikel i Ekonomisk Debatt om möjligheten att påverka förskrivning av antibiotika i primärvården med hjälp av målrelaterad ersättning. Läs artikeln här  
Läs mer

Partnerskap för innovation i vårdmötet

Partnerskap för innovation i vårdmötet
Den 16 november höll Forum en workshop om digitalisering i primärvården. Där deltog bland annat Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland och Charlotta Tönsgård, VD för Min Doktor. De berättade om den pilot som pågår på vårdcentraler i region Halland, i partnerskap med Min Doktor. En utvärdering av piloten blir klar under våren 2017. Här reflekterar Kjell […]
Läs mer

Ny rapport från Vårdanalys

Ny rapport från Vårdanalys
Den 21 september höll Forum tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop om möjligheter och risker med digitala hälsouppgifter. Idag publicerar Vårdanalys rapporten Vad står på spel? Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv. Rapporten är en del i Vårdanalys undersökning av vad som krävs för att patienter, brukare och medborgare […]
Läs mer

Innovationssystemet i SLL

Innovationssystemet i SLL
En av de forskare som ingår i Forums forskarnätverk, Isis Amer-Wåhlin, har nyligen tillsammans med två andra forskare från Karolinska Institutet, Lisa-Marie Larisch och Patrik Hidefjäll, fått en artikel publicerad i tidskriften Journal of Health Organization and Management. Artikeln analyserar innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i Stockholms Läns Landsting. Här publicerar vi artikeln.  ...
Läs mer

Digitalization of the health system

Digitalization of the health system
Denna vecka gästbloggar vår internationella talare, Nicky Lieberman, med reflektioner efter förra veckans workshop om digitalisering i primärvården. Nicky har genom Clalit Health Fund, Israels största vårdgivare, utvecklat hälso- och sjukvården i Israel med fokus på att i tid definiera riskpatienter för t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Detta har skett med kraftfulla digitala hjälpmedel...
Läs mer

Ung och anställd i vården

Ung och anställd i vården
För att möta ökade volymer och klara den långsiktiga personalförsörjningen måste hälso- och sjukvården lyckas med att rekrytera och behålla nya medarbetare. Hur skapas en attraktiv arbetsplats för en ny generation vård- och omsorgspersonal? Vilka förväntningar och önskemål har de? Hur skapas karriärvägar och möjligheter till vidareutveckling? Bör hälso- och sjukvården organiseras annorlunda? Hur p...
Läs mer

Policy brief – Big Data

Policy brief – Big Data
Den 21 september 2016 arrangerade Forum för Health Policy tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop på temat ”Big data, Small Data and My Data – the future role of patient information”. Under workshopen diskuterades bland annat frågor som; Vilket värde har all lagrad data och digitaliserad information för utveckling och innovation i hälso- […]
Läs mer

Framtiden är redan här

Framtiden är redan här
Denna vecka spanar Anne Carlsson, styrelseledamot i Forum, på en framtiden som ligger närmre än vi tror.   Framtiden är redan här Anne Carlsson Digitalisering och eHälsa innebär att redan om nio år, 2025, skulle vi kunna ha en sjukvård som vi idag bara kan drömma om. För att nå dit har vi en hel del arbete framför oss, som […]
Läs mer