Nätläkare och innovationer i primärvården

Nätläkare och innovationer i primärvården
Tisdagen den 2 oktober 2018 arrangerade Forum för Health Policy en välbesökt workshop med syftet att diskutera möjligheter och risker med vård online samt policyrekommendationer. Patientrepresentanter, politiker, vårdföretagare, entreprenörer, forskare med flera deltog. Forum kommer att publicera en policy brief på grundval av eftermiddagens diskussioner. Bland talarna fanns Mårten Blix, som forsk...
Läs mer

Måste det gå så långsamt?

Måste det gå så långsamt?
Ny teknik är nödvändig för att klara framtida utmaningar inom både vård och omsorg. Inte minst kommer de demografiska förändringarna med en allt äldre befolkning kräva nya tekniska hjälpmedel i äldreomsorgen. Men trots att ny teknik redan finns tillgänglig i stor utsträckning går införandet långsamt. I Västerås Stad och Region Västmanland har man försökt att råda bot på detta […]
Läs mer

Är det på riktigt?

Är det på riktigt?
Värdebaserad vård har blivit ett omdiskuterat begrepp. På Akademiska Sjukhuset i Uppsala är patientsamverkan en central fråga i arbetet med värdebaserad vård. Det behövs ett paradigmskifte med nytänkande som handlar om patienternas delaktighet och inflytande. Det menar Morten Kildal, överläkare och en av de ansvariga för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, i det första av två inlägg på tema...
Läs mer

Läkarnas arbetsmiljö i den digitala vården

Läkarnas arbetsmiljö i den digitala vården
Den 2 oktober arrangerar Forum för Health Policy en workshop om vård online. Under eftermiddagen bjuder vi in till en strategisk diskussion mellan vårdgivare, som på olika sätt erbjuder vård på distans, forskare, patientrepresentanter och företag för att diskutera möjligheter och utmaningar. Ofta lyfts patientperspektivet i denna fråga men mer sällan arbetsmiljön för de läkare som väljer […...
Läs mer

Ingen effektiv vård utan förtroende

Ingen effektiv vård utan förtroende
2016 publicerade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en rapport om befolkningens upplevelse av vården, baserad på the Commonwealth Funds årliga internationella studie om tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården i 11 olika länder. Studien visade bland annat att förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige sjunkit. Nu har myndigheten genomfört en studie kring förtroendets o...
Läs mer

Debattartikel i SvD 5/9

Debattartikel i SvD 5/9
Publicerad på Svenska Dagbladet debatt, www.svd.se, 20180905 ”Valrörelsens debatt missar vårdens problem” Det finns viktiga åtgärder som skulle kunna göra sjukvården mer effektiv. Men detta diskuteras inte när sjukvården kommer upp i debatterna. Istället är fokus riktat på andra frågor, som är betydligt mer avgränsade. Det skriver Peter Graf och Catharina Barkman, från tankesmedjan Forum för [&hel...
Läs mer

Från fiktion till verklighet

Från fiktion till verklighet
I onsdags arrangerade Forum för Health Policy ett samtal mellan representanter från samtliga politiska riksdagspartier där var och en gavs möjlighet att utifrån Forums rapport En sjukvårdspolitik för verkligt förändring lyfta sin politik. Ni som inte kunde vara på plats kan se live-sändningen i efterskott på vår Facebooksida. Dessutom kommer en sammanfattning av diskussionerna att läggas upp på vå...
Läs mer

Livet däremellan

Livet däremellan
I samband med Almedalen 2018 lanserade Lungcancerföreningen, PALEMA (patientförening för cancer i pankreas, lever/galla, magsäck och matstrupe) och Svenska Hjärntumörföreningen LIVET DÄREMELLAN– 14 idéförslag kring hur medborgare, patienter och närstående tillsammans med den formella vården kan utveckla livet mellan vårdmöten.  Även om personer med cancer spenderar en stor del av sin tid på ...
Läs mer

7 rekommendationer för ökad innovationstakt

7 rekommendationer för ökad innovationstakt
Den 7 mars arrangerade Forum för Health Policy, i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare, ett seminarium med titeln ”Successes and barriers for innovation in healthcare – what can we learn from three different healthcare systems?”. Sverige, Nederländerna och Schweiz toppar internationella jämförelser vad gäller innovation och innovationsklimat i sa...
Läs mer

Ny rapport om sjukvårdspolitiken

Ny rapport om sjukvårdspolitiken
I samband med Almedalen 2018 och det kommande valet publicerar Forum för Health Policy en rapport om svensk sjukvårdspolitik. Svensk sjukvård behöver ett tydligare politiskt ledarskap som förstår behovet av effektiva reformer, så att vårdsystemet kan anpassas till den snabba tekniska utveckling som nu sker. Annars är risken stor att innovationskraften bromsas när den som bäst […]
Läs mer