Toward a world without (preventable) depression

Toward a world without (preventable) depression
2019-10-04 Enligt OECD lider 350 miljoner människor av depression, vilket också är den vanligaste orsaken till självmord. I Forum för Health Policys tidigare publicerade policy brief presenteras rekommendationer för att möta samhällets stora utmaning med en ökande psykisk ohälsa. Rekommendationerna baseras på Forums workshop i mars 2019. I dagens blogg skriver Professor Ricardo F. Muñoz, Universit...
Läs mer

Hur vi kan frigöra resurser för innovation i vården

Hur vi kan frigöra resurser för innovation i vården
2019-09-27 Var besatt av användaren! Genom att gå i användarens fotspår blir det lättare att förstå vad som fungerar bra respektive mindre bra och vilka lösningar som måste till för att leverera bästa tänkbara tjänst. Så skrev Johan Eriksson, entreprenör, investerare, författare och Head of Specialists på Google, i Forum för Health Policys blogg för […]
Läs mer

Att öka digitaliseringstakten så in i norden……..

Att öka digitaliseringstakten så in i norden……..
2019-09-20 Bloggserien om digitaliseringsutvecklingen i Norden avslutas idag med en summering av Daniel Anderberg, f.d. VD på CGM och ambassadör för Forum för Health Policy. Daniel reflekterar över de problemområden som håller tillbaka digitaliseringstakten men även över möjligheterna som finns med att sätta patienten i centrum för utvecklingsarbetet. Som vanligt står skribenten själv för innehåll...
Läs mer

Framtidens vård

Framtidens vård
2019-09-13 Tisdagen den 8 oktober anordnar Forum för Health Policy en workshop kring framtidens hälso- och sjukvård. Om du inte redan är anmäld till workshopen så anmäl dig gärna nu! Ämnet Framtidens vård är dock aktuellt redan i dagens blogg där Anders Kärnell skriver om framtidens vård och bl.a. reflekterar över att kostnader och investeringar skall ses i relation till […]
Läs mer

Den nära vården och en blogg i samverkan

Den nära vården och en blogg i samverkan
2019-09-06 Tidigare i veckan anordnade Forum för Health Policy ett uppskattat rundabordssamtal där Anna Nergårdh presenterade sitt fortsatta arbete med den Nära Vården. I dagens blogginlägg reflekterar Anna över de diskussioner som fördes under kvällen och påminner om rationalen för den omställning som pågår för att möta framtidens behov och utmaningar i form av ändrad demografi, […]
Läs mer

Denmark´s ongoing eHealth journey

Denmark´s ongoing eHealth journey
2019-08-30 I dagens blogg riktar Forum för Health Policy åter fokus på digitaliseringsutvecklingen i Norden och nu specifikt Danmark. Anne-Mete Bang och Bogi Eliasen skriver om den danska kulturen som främjar innovation och attraherar företag att utveckla E-hälsa. Utvecklingen sker ofta i samverkan mellan offentliga och privata aktörer vilket ses som en bidragande framgångsfaktor till att [&hellip...
Läs mer

Vem styr egentligen hälso- och sjukvården?

Vem styr egentligen hälso- och sjukvården?
2019-08-23 Forum för Health Policy lanserade under Almedalsveckan 2019 rapporten Vem styr hälso- och sjukvården? I dagens blogg skriver Catharina Barkman om rapporten och de initiativ och ambitioner som finns runt om i landet utifrån en genomgång av alla regioners budgetar och planer. Men hur stort är förändringstrycket, sker tydliga prioriteringar och hur involveras verksamheterna? […]
Läs mer

My Kanta Pages is a corner-stone of digital revolution in Finnish health care 

My Kanta Pages is a corner-stone of digital revolution in Finnish health care 
2019-08-16 Forum för Health Policy fortsätter i veckans blogginlägg på temat digitaliseringsutvecklingen i Norden. Vesa Jormanainen skriver om Kanta-tjänsterna som är en nationell digital tjänst för medborgarna, apoteken och social- och hälsovården i Finland. Kanta-tjänsterna främjar kontinuiteten i vården samt patientsäkerheten. Under 2018 hade hälften av Finlands invånare använt Mina Kanta-tjäns...
Läs mer

Fem grunner till at vi er inne i en digital revolusjon 

Fem grunner till at vi er inne i en digital revolusjon 
2019-08-09 I dagens blogg gör Forum för Health Policy en utblick till Norge. Christine Bergland på Direktoratet för e-hälsa skriver om skälen till varför Norge befinner sig i en digital revolution. De fem anledningar som lyfts fram är i sammanfattning: Stor följsamhet till den nationella e-hälsostrategin En gemensam digital strategi stärker interaktionen mellan verksamheterna Ett […]
Läs mer

Ingen får hamna mellan stolarna

Ingen får hamna mellan stolarna
2019-08-02 Forum för Health Policy är tillbaka med fredagsbloggen efter några veckors sommaruppehåll. Maria Smitmanis Lyle skriver i dagens inlägg om risken för utanförskap för patienter som inte är en del av ett vårdprogram eller vårdprocess, såsom personer som utsatts för sexuella övergrepp. Hur skapar vi trygghet och erbjuder jämlik vård till de patienter som inte kvalar in i ett […]
Läs mer