Tankar från Vitalis 2018

Tankar från Vitalis 2018
Igår avslutades årets upplaga av Vitalis – mässan där kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi möts för att diskutera eHälsa och framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Vi bad Ashkan Labaf, medgrundare till eHälsobolaget Doctrin, att skriva en reflektion från mässan. Trevlig läsning! Tankar från Vitalis 2018 Ashkan Labaf Det är tydligt att digitaliseringen [&he...
Läs mer

För vårdens innovation är alla viktiga!

För vårdens innovation är alla viktiga!
Patienter och personal är de som dagligen drabbas av och får hantera brister i vård- och omsorgssystemet. Det är också de som ser behoven och som kan bidra till lösningar. I Stockholms läns landstings första innovationsbokslut lyfts stimulering till fler verksamhetsnära projekt som ett viktigt mål. Om vikten av samverkan och möjlighet till innovation ”på golvet”, skriver Sara Lei, ST-l...
Läs mer

Hög tid för personcentrerad vård på riktigt

Hög tid för personcentrerad vård på riktigt
Under senaste året har Forum fått tillskott av fem patientföreningar vilket vi är mycket glada över. Patienter och deras representanter måste i högre utsträckning tillåtas vara en aktiv del i såväl den egna vården som utvecklingen av hur hälso- och sjukvården styrs och organiseras. Häromdagen publicerades rapporten Vägen mot världsklass, författad av sex patientorganisationer varav tre av är medle...
Läs mer

Resiliens – en förutsättning för utveckling

Resiliens – en förutsättning för utveckling
Utformningen av en hälso- och sjukvård med hög effektivitet och kvalitet är en nyckelfråga som Forum för Health Policy driver. En effektiv hälso- och sjukvård och omsorg skapar bättre förutsättningar för forskning, utveckling och innovation och är nödvändig för att klara de demografiska utmaningarna. Men hur kan detta uppnås i en så pass komplex verksamhet? […]
Läs mer

Dags att börja snacka om digital vårdhygien!

Dags att börja snacka om digital vårdhygien!
Digitalisering är ett av Forums tre fokusområden, och i sommar arrangerar vi ett seminarium i Almedalen på det temat. Under valåret lyfter även SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) digitalisering som ett av sina två fokusområden. SYLFs vision är ”bättre villkor för underläkaren – bättre vård för patienten”. I dagens blogginlägg skriver Björn Hansell om hur viktig en fungerande digital miljö i sj...
Läs mer

Digitaliseringen öppnar för nya hälsomarkörer

Digitaliseringen öppnar för nya hälsomarkörer
På onsdag den 7 mars arrangerar vi ett seminarium om innovation i hälso- och sjukvården, i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare. Det blir en spännande eftermiddag om tre länder som ligger långt fram vad gäller innovation i samhället i stort. Bland talarna finns Björn Arvidsson, policy chef på Roche, som i dagens blogginlägg skriver […]
Läs mer

Storskaligt förändringsarbete – nödvändigt men utmanande

Storskaligt förändringsarbete – nödvändigt men utmanande
Vi lever allt längre, vilket innebär att hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgen behöver kunna ta hand om fler äldre på ett bättre och mer sammanhållet sätt. Det finns dessutom stora skillnader i vårdresultat mellan kommuner och mellan landsting, och patienters och brukares delaktighet i vården behöver bli bättre. Dessa utmaningar är komplexa och […]
Läs mer

Mot en mer hållbar hälso- och sjukvård

Mot en mer hållbar hälso- och sjukvård
Igår gick Nordic Conference on Sustainable Healthcare av stapeln i Stockholm. Konferensen samlar aktörer från hälso- och sjukvården för att diskutera lösningar för framtidens hållbara sjukvård. Stockholms läns landsting nominerades till priset Årets Organisatör av Hållbar Sjukvård – ett begrepp som kan inkludera många delar, såsom hälsa på jämlika villkor, god arbetsmiljö, prevention och fol...
Läs mer

Gäller inte en ”God och Säker Vård” för våra gamla?

Gäller inte en ”God och Säker Vård” för våra gamla?
Varje år drabbas över 100000 patienter av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården för vuxna och över 1000 personer mister årligen livet på grund av undvikbara skador. Efter en nedgång i andelen skador sedan 2013, tenderar de att öka igen. I slutet av denna månad kommer Socialstyrelsen presentera en kartläggning av hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka risken […]
Läs mer

Cancerbaksmällan – unga missnöjda med eftervården

Cancerbaksmällan – unga missnöjda med eftervården
Medan allt fler överlever cancer saknar vården rutiner för att erbjuda den växande gruppen bra rehabilitering. En undersökning som organisationen Ung Cancer gjort bland sina medlemmar visar att nästan sju av tio cancerdrabbade inte erbjudits någon fysisk rehabilitering och att fyra av tio inte erbjudits något samtalsstöd efter sin vårdtid. I dagens blogginlägg berättar Erik […]
Läs mer