Vem styr egentligen hälso- och sjukvården?

Vem styr egentligen hälso- och sjukvården?
2019-08-23 Forum för Health Policy lanserade under Almedalsveckan 2019 rapporten Vem styr hälso- och sjukvården? I dagens blogg skriver Catharina Barkman om rapporten och de initiativ och ambitioner som finns runt om i landet utifrån en genomgång av alla regioners budgetar och planer. Men hur stort är förändringstrycket, sker tydliga prioriteringar och hur involveras verksamheterna? […]
Läs mer

My Kanta Pages is a corner-stone of digital revolution in Finnish health care 

My Kanta Pages is a corner-stone of digital revolution in Finnish health care 
2019-08-16 Forum för Health Policy fortsätter i veckans blogginlägg på temat digitaliseringsutvecklingen i Norden. Vesa Jormanainen skriver om Kanta-tjänsterna som är en nationell digital tjänst för medborgarna, apoteken och social- och hälsovården i Finland. Kanta-tjänsterna främjar kontinuiteten i vården samt patientsäkerheten. Under 2018 hade hälften av Finlands invånare använt Mina Kanta-tjäns...
Läs mer

Fem grunner till at vi er inne i en digital revolusjon 

Fem grunner till at vi er inne i en digital revolusjon 
2019-08-09 I dagens blogg gör Forum för Health Policy en utblick till Norge. Christine Bergland på Direktoratet för e-hälsa skriver om skälen till varför Norge befinner sig i en digital revolution. De fem anledningar som lyfts fram är i sammanfattning: Stor följsamhet till den nationella e-hälsostrategin En gemensam digital strategi stärker interaktionen mellan verksamheterna Ett […]
Läs mer

Ingen får hamna mellan stolarna

Ingen får hamna mellan stolarna
2019-08-02 Forum för Health Policy är tillbaka med fredagsbloggen efter några veckors sommaruppehåll. Maria Smitmanis Lyle skriver i dagens inlägg om risken för utanförskap för patienter som inte är en del av ett vårdprogram eller vårdprocess, såsom personer som utsatts för sexuella övergrepp. Hur skapar vi trygghet och erbjuder jämlik vård till de patienter som inte kvalar in i ett […]
Läs mer

Sjukhusläkaren summerar Almedalsseminarium

Sjukhusläkaren summerar Almedalsseminarium
Artikel publicerad i Sjukhusläkaren 20190702 Panel: Så ska sjukvården med framgång göra förändringar Av: Adam Öhman Mer kontinuitet, utvecklad dialog med patienter och mindre klåfingriga politiker. Frågan om vad som krävs för att svensk sjukvård på ett framgångsrikt sätt ska ställa om till nära vård debatterades på tisdagen på ett seminarium i Almedalen. – Gapet […]
Läs mer

Kraven på läkares utbildning behöver öka

Kraven på läkares utbildning behöver öka
Forum för Health Policy har nära kontakt med en rad universitet och forskningsinstitut, varav SNS är ett exempel. I dagens blogginlägg skriver Ilinca Benson om en ny rapport från SNS som beskriver utmaningar och behov som den medicinska utbildningen på alla nivåer står inför. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida […]
Läs mer

Digitalisering och AI – hur påverkar det vårdens kompetensbehov?

Digitalisering och AI – hur påverkar det vårdens kompetensbehov?
Förmågan att introducera och implementera tekniska lösningar i klinisk praktik är en avgörande organisatorisk förmåga som kommer att blir än mer central i framtiden. I dagens blogginlägg ger Patrik Hidefjäll några summerande tankar om AIs effekter på kompetensförsörjningen i vården, med utgångspunk i en workshop som gavs vid Vitalis i maj.  Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägg...
Läs mer

Det är genom olikheter vi driver utveckling

Det är genom olikheter vi driver utveckling
På Life science-dagen, som hölls den 29 maj, möts ledare för företag, akademi och vård för att diskutera vilka investeringar som behöver göras för att både Sveriges patienter och företag ska kunna dra nytta av teknikens möjligheter. Björn Arvidsson, från Forum för Health Policys medlem Roche, sammanfattar dagen med orden samverkan, delaktighet, individualism och diversitet. Som vanligt står skribe...
Läs mer

Lösningen är enklare än vi tror

Lösningen är enklare än vi tror
I Borgholm har man lyckats sänka antalet slutenvårdstillfällen, besök på akutmottagning och den totala vårdkonsumtionen för en traditionellt vårdtung patientgrupp. I dagens blogginlägg berättar Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms Hälsocentral, om den framgångsrika hemsjukvårdsmodellen. För att lyckas med det man gjort i Borgholm krävs en förflyttning av resurser från sjukhusvård till primär...
Läs mer

Ett lärande hälsosystem

Ett lärande hälsosystem
Kan lärande hälsosystem, med hjälp av ny teknik, möjliggöra en ökad personcentrering av vården? Idén med lärande hälsosystem är att uppföljningen av vården för varje patient genererar data som bidrar med kunskap om vad som fungerar för vem, när och hur.  Andreas Gremyr, som är psykolog och doktorerar på ämnet Learning Health Systems, reflekterar i […]
Läs mer