Kommande aktiviteter:

31 januari: Rundabordssamtal om Den Nära Vården

Kvällen den 31 januari har vi bjudit in Göran Stiernstedt – författare till utredningen ”Effektiv vård”, Anna Nergårdh – regeringens utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården samt Emma Spak – samordnare av den nära vården på SKL, i syfte att diskutera  utvecklingen av den nära vården. Som värd för kvällen står Cambio, nytillträdda medlemmar i Forum för Health Policy.
Rundabordssamtalen är för våra medlemmar och de forskare som ingår i föreningens nätverk samt särskilt inbjudna personer. En summering av samtalen läggs upp på hemsidan.

StiernstedtGoran AnnaNergardh EmmaSpak

7 mars: Workshop om innovation i hälso- och sjukvården

I september 2017 arrangerade Forum ett seminarium i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare. Under eftermiddagen gjordes en jämförelse mellan de tre ländernas hälso- och sjukvårdssystem i syfte att lära av varandra. I mars arrangerar vi en uppföljande workshop tillsammans med ambassaderna, denna gång på temat innovation. Till detta tillfälle har vi bjudit in inspirerande talare från respektive land. Workshopen kommer vara öppen för alla, mer info kommer inom kort!

1aa53dcd-c7ce-491e-bcd5-63124954eaf6 nederlandernas-flagga sveriges-flagga

_______________________________________________________________________________________

Läs mer om Forums senaste frukostseminarium Digitalisera för en bättre vård och vardag

IMG_6164 IMG_6171 IMG_6177

Läs mer om Forums senaste seminarium om Nederländernas och Schweiz hälso- och sjukvårdssystem.

Gruppen mingel Nikola CBMelvin Panel

Läs mer om Forums senaste seminarium om framtiden för USAs hälso- och sjukvårdssystem.

IMG_1030 IMG_1004 IMG_0993 IMG_0982

Läs mer om Forums senaste rundabordssamtal och workshop om en sammanhållen vård och omsorg.  

IMG_0833    IMG_0850   IMG_0799 IMG_0806

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och andra träffar för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops är kärnan i verksamheten. Varje workshop fokuserar kring ett speciellt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.