Kommande aktiviteter:

Mer info kommer snart om kommande aktiviteter.

Tidigare aktiviteter:
_________________________________________________________________________________________________________

Läs mer om seminariet Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

Läs mer om rundabordssamtalet om Den Nära Vården

StiernstedtGoran AnnaNergardh EmmaSpak

Läs mer om frukostseminariet Digitalisera för en bättre vård och vardag

IMG_6164 IMG_6171 IMG_6177

Läs mer om seminariet om Nederländernas och Schweiz hälso- och sjukvårdssystem

Gruppen mingel Nikola CBMelvin Panel__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och andra träffar för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops är kärnan i verksamheten. Varje workshop fokuserar kring ett speciellt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.