Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och studieresor för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.

Kalendarium hösten 2019

________________________________________________________________________________________________________

Workshop om framtidens hälsa, vård och omsorg

Hur skulle hälso- och sjukvården utformas om vi fick börja om från början? Den frågan kommer vi att ställa i en workshop om framtidens hälso, vård och omsorg. Vid detta tillfälle kommer inspirerande dragningar av politiker, företag och patientrepresentanter att varvas med diskussioner i mindre grupper. Resultatet från diskussionerna kommer att summeras i en skrift.

Datum & Tid: 8 oktober, 14.00-17.30
Plats: Arvid Tydéns allé 7, Solna
Värd: Roche

Till anmälan

________________________________________________________________________________________________________

Studiebesök till Nederländerna på temat nytänkande och innovation

nederlandernas-flagga

Nederländernas vård- och omsorgssystem är intressant ur flera olika aspekter. Landet ligger ofta i topp i olika internationella rankinglistor för vård och omsorg, både vad gäller kvalitetsindikatorer, resultat och innovation. I Nederländerna har man dessutom knappt några köer och är betydligt bättre på samordning och koordinering jämfört med Sverige. Den nederländska vården och omsorgen finansieras med obligatoriska försäkringar. I Nederländerna bedrivs flera spännande projekt med patienten i fokus, inom såväl vård- som omsorgssektorn. Några av dessa kommer vi att besöka under denna två-dagars studieresa. Vi kommer även att träffa personer från hälsoministeriet och från ett av landets ledande försäkringsbolag som ger en övergripande bild om utvecklingen i landet med såväl hinder och möjligheter för innovation. 

Datum & Tid: 7 – 8 november
Anmälan: Studieresan arrangeras för Forum för Health Policys medlemmer, forskarnätverk och särskilt inbjudna. Intresse kan anmälas till catharina.barkman@healthpolicy.se.

________________________________________________________________________________________________________

Frukostseminarium

Datum & Tid: 17 december, 08.00-09.30
Plats: Meddelas senare, Stockholm
Värd: Meddelas senare

_________________________________________________________________________________________________________

Läs mer om våra tidigare aktiviteter:

Rundabordssamtal – den nära vården

Anna Nergård 3 sep 2019

Almedalen 2019

Banner Almedalen 2019

Workshop – Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden?

13marsWS2

Rundabordssamtal – Effektivitet och produktivitet i vården

RundaBordssamtal30jan

Frukostseminarium – Evidensbaserad policy, varför är det så svårt?

Frukostseminarium18dec2018

Rundabordssamtal – Den nära vården, vad händer?

DenNaraVarden

Workshop – vård online

Bild workshop 2 okt 2018

Forum för Health Policy i Almedalen 2018

Almedalen 4Juli

Studieresa till London

HealthFoundation

Seminarium Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________