Kommande aktiviteter:
_________________________________________________________________________________________________________

7 mars: Workshop om innovation i hälso- och sjukvården

Seminarium7mars

I september 2017 arrangerade Forum ett seminarium i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare. Under eftermiddagen gjordes en jämförelse mellan de tre ländernas hälso- och sjukvårdssystem i syfte att lära av varandra. I mars arrangerar vi en uppföljande workshop tillsammans med ambassaderna, denna gång på temat innovation. De tre länderna toppar internationella jämförelser vad gäller innovation och innovationsklimat i samhället i stort, men hur står det till med innovation i hälso- och sjukvården och vad kan vi lära av varandra? Till detta tillfälle har vi bjudit in inspirerande talare från respektive land såsom Robert Winroth – innovationslandstingsråd Västerbottens läns landsting, Björn Arvidsson, policychef, Roche AB och Roche Diagnostics, Antoine Geissbühler – professor i telemedicin, Laurens Leurink – VD Min Doktor m.fl.

Moderator: Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, författare och kolumnist för Svenska Dagbladet.

Emma-Frans-940x480

Tid: 7 mars, 13.30-17.00 (följt av mingel till 17.30)
Plats: Nederländernas ambassad, Götgatan 16A, Stockholm
Kostnad: 995 SEK inklusive moms.
(Forums medlemmar, forskarnätverk och patientorganisationer går gratis)

Varmt välkommen!

Till anmälan

Skärmavbild 2018-02-03 kl. 12.47.49

Tidigare aktiviteter:
_________________________________________________________________________________________________________

Läs mer om Forums rundabordssamtal om Den Nära Vården

StiernstedtGoran AnnaNergardh EmmaSpak

Läs mer om Forums senaste frukostseminarium Digitalisera för en bättre vård och vardag

IMG_6164 IMG_6171 IMG_6177

Läs mer om Forums senaste seminarium om Nederländernas och Schweiz hälso- och sjukvårdssystem

Gruppen mingel Nikola CBMelvin Panel__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och andra träffar för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops är kärnan i verksamheten. Varje workshop fokuserar kring ett speciellt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.