Frukostseminarium om digitalisering, 19 december

Den 19 december arrangerar Forum för Health Policy ett frukostseminarium på temat digitalisering i hälso- och sjukvården. Då kommer en av forskarna i Forums forskarnätverk, Vivian Vimarlund från Linköpings Universitet, att tillsammans med sin kollega presentera några av de senast forskningsresultaten inom digitalisering i vården. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, deltar i panelen tillsammans med ytterligare personer och forskare ur Forums nätverk.

Tid: 08.30 – 10.30
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Seminariet är nu fullbokat. Efter seminariet lägger vi upp en sammanfattning på denna sida.

Digifrukost_______________________________________________________________________________________

Läs mer om Forums senaste seminarium om Nederländernas och Schweiz hälso- och sjukvårdssystem.

Gruppen mingel Nikola CBMelvin Panel

Läs mer om Forums senaste seminarium om framtiden för USAs hälso- och sjukvårdssystem.

IMG_1030 IMG_1004 IMG_0993 IMG_0982

Läs mer om Forums senaste rundabordssamtal och workshop om en sammanhållen vård och omsorg.  

IMG_0833    IMG_0850   IMG_0799 IMG_0806

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och andra träffar för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops är kärnan i verksamheten. Varje workshop fokuserar kring ett speciellt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.