Kommande aktiviteter:

_________________________________________________________________________________________________________

Rundabordssamtal 30 januari, 2019

Den 30 januari arrangerar Forum för Health Policy ett rundabordssamtal på temat produktivitet, effektivitet och finansiering.

När?: 30 januari, 18.00-20.30
Var?: Sodexo, Dalvägen 22, Solna

Samtalet arrangeras exklusivt för Forum för Health Policys forskarnätverk, medlemmar och särskilt inbjudna.
Anmälan görs till info@healthpolicy.se

_________________________________________________________________________________________________________

PsykiskOhalsa1

Save-the-date

Workshop 13 mars, 2019

Den 13 mars 2019 bjuder Forum för Health Policy in till en workshop om psykisk ohälsa, ett högaktuellt ämne som berör Forums samtliga tre fokusområden; Personcentrerad vård och omsorg, Effektivitet och Kvalitet samt Innovation och Digitalisering.

Allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats. Bland äldre personer lider cirka 20 procent av psykisk ohälsa. Eftersom en allt större andel av befolkningen utgörs av äldre personer, är psykisk ohälsa en av vår tids största folksjukdomar. Psykisk ohälsa är också en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och står för drygt 40 % av sjukfrånvarokostnaderna. Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige beräknades år 2012 uppgå till 184 miljarder kronor.

Utmaningarna inom detta område är många, bland annat;

  • Medicineringen, problematik med såväl över- som undermedicinering
  • Bristande samordning mellan vård, omsorg och socialtjänst
  • Glapp mellan beroendevård och psykiatri
  • Behov av ökad kompetens i primärvården
  • Bristande kunskapsstyrningen och uppföljning
  • Innovationer (nya arbetssätt med t.ex. webbaserade behandlingar, nya terapier, och entreprenörer) används i för liten utsträckning.

Under workshopen kommer flera intressanta inspel att varvas med rundabordsdiskussioner. Mer information skickas ut under början av nästa år. Det går bra att anmäla sig redan nu:

När?: 13/3 2019, kl. 13.00-17.00
Var?: Stockholm, lokal meddelas senare
Kostnad?: 900 SEK (Forum för Health Policys medlemmar och forskarnätverk samt patientrepresentanter går gratis)

_________________________________________________________________________________________________________

Läs mer om våra tidigare aktiviteter:

Frukostseminarium – Evidensbaserad policy, varför är det så svårt?

Frukostseminarium18dec2018

Rundabordssamtal – Den nära vården, vad händer?

DenNaraVarden

Workshop – vård online

Bild workshop 2 okt 2018

Politikersamtal inför valet 2018

Banner politikersamtal 29 aug

Forum för Health Policy i Almedalen 2018

Almedalen 4Juli

Studieresa till London

HealthFoundation

Seminarium Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och andra träffar för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.