_________________________________________________________________________________________________________

Kommande aktiviteter:

Politisk framtidsdiskussion, 29/8

Loggor

Inför valet 2018 arrangerar Forum för Health Policy en viktig politisk framtidsdiskussion om vården och omsorgen, där vi bjudit in en representant från varje parti. Diskussionen blir en fortsättning på den fråga vi väckte i Almedalen med rapporten ”En sjukvårdspolitik för verklig förändring”.

Hur ska politiken bidra till att skapa mesta möjliga värde av den snabba tekniska utveckling, hur ser politikerna på diskrepansen mellan en effektiv hälso- och sjukvård och en effektiv hälso- och sjukvårdspolitik och vad blir politikens roll i framtiden?

Detta är några av frågorna vi kommer att ställa den 29 augusti. Som värd för eftermiddagen står LIF – medlem i Forum för Health Policy.

Medverkande politiker*:
(C) Christer Jonsson, Landstingsråd, landstinget i Kalmar län
(KD) Acko Ankarberg Johansson, Riksdagsledamot, partisekreterare, sjukvårdspolitisk talesperson
(L) Lina Nordquist, Regionråd, Region Uppsala
(MP) Margareta Fransson, Regionråd, 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland
(M) Camilla Waltersson Grönvall, Riksdagsledamot. Socialpolitisk talesperson, ledamot i Socialutskottet
(S) Erika Ullberg, Gruppledare och finanslandstingsråd i opposition, Stockholms läns landsting
(V) Catarina Wahlgren, Ordinarie ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting

*samtliga riksdagspartier har fått inbjudan och nästan alla har tackat ja

Moderator:
Nedjma Chaouche, tidigare nyhetsankare och redaktör för SVT och senast presschef på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

Tid: 29 augusti klockan 15.00-17.00 med efterföljande mingel
Plats: City Life Konferens och möten, Sveavägen 63, plan 1, Stockholm

Till anmälan

Seminariet är gratis men no show debiteras med 400 kr.

_________________________________________________________________________________________________________

Läs mer om våra tidigare aktiviteter:

Forum för Health Policy i Almedalen 2018

Almedalen2018Banner

Resa till London och studiebesök hos Health Foundation, Nuffield Trust, Cuckoo Lane Practice och Babylon Health

HealthFoundation

Seminarium Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

Rundabordssamtal om Den Nära Vården

StiernstedtGoran AnnaNergardh EmmaSpak

Frukostseminarium Digitalisera för en bättre vård och vardag

IMG_6164 IMG_6171 IMG_6177

Seminarium om Nederländernas och Schweiz hälso- och sjukvårdssystem

Gruppen mingel Nikola CBMelvin Panel__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och andra träffar för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.