Kommande aktiviteter:

Studieresa till England 26-27 april

public-drum_basic_article-93156-main_images-The-Health-Foundation-Logo_0--2x1--848   babylon_logo_vertically_stacked_purplenuffieldlogoforqwCuckoolane

I slutet av denna månad arrangerar Forum en studieresa till London för besök till tankesmedjorna Nuffield Trust och Health Foundation, den sjuksköterskeledda kliniken Cuckoolane Surgery och nätvårdsbolaget Babylon Health. Forum för Health Policy bildades med brittiska och amerikanska tankesmedjor som förebilder, däribland Nuffield Trust, och syftet med resan är delvis att lära mer om hur dessa arbetar och vilken roll de har i utvecklingen av det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet.

– Vi bor i ett land med världsledande akutsjukvård, vi är experter på att rädda liv. Men samtidigt finns stora brister och utmaningar som vi måste adressera omedelbart, inte minst bristen på patientdelaktighet, höga kostnader och bristande samordning mellan vård och omsorg. För att hitta nya lösningar på dessa utmaningar behöver vi lära av goda exempel, i Sverige men också utomlands, säger Peter Graf, ordförande för Forum och vd för Tiohundra, till tidningen Digital Hälsa.

Följande personer åker med på resan:
Daniel Andersson, Sverigechef CompuGroupMedical (CGM)
Anders Anell
, forskare Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet
Catharina Barkman
, Projektledare Forum för Health Policy
Anders Blanck, VD LIF
Anna Forsberg
, Projektkoordinator och kommunikationsansvarig Forum för Health Policy
Peter Graf, Ordförande Forum för Health Policy och VD Tiohundra 
Anna Ingmanson,
Avdelningschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting 
Susanne Ljungkvist, Läkare Stockholms läns landsting
Petter Odmark, Analyschef Reformklubben
Ulrika Winblad, Forskare Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet

Följ resan på Facebook, LinkedIn och Twitter @FfHealthPolicy!

_________________________________________________________________________________________________________
Tidigare aktiviteter:

Läs mer om seminariet Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

Läs mer om rundabordssamtalet om Den Nära Vården

StiernstedtGoran AnnaNergardh EmmaSpak

Läs mer om frukostseminariet Digitalisera för en bättre vård och vardag

IMG_6164 IMG_6171 IMG_6177

Läs mer om seminariet om Nederländernas och Schweiz hälso- och sjukvårdssystem

Gruppen mingel Nikola CBMelvin Panel__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och andra träffar för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops är kärnan i verksamheten. Varje workshop fokuserar kring ett speciellt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.