Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och studieresor för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.

Kalendarium hösten 2019

________________________________________________________________________________________________________

Studiebesök till Nederländerna på temat nytänkande och innovation

nederlandernas-flagga

Nederländernas vård- och omsorgssystem är intressant ur flera olika aspekter. Landet ligger ofta i topp i olika internationella rankinglistor för vård och omsorg, både vad gäller kvalitetsindikatorer, resultat och innovation. I Nederländerna har man dessutom knappt några köer och är betydligt bättre på samordning och koordinering jämfört med Sverige. Den nederländska vården och omsorgen finansieras med obligatoriska försäkringar. I Nederländerna bedrivs flera spännande projekt med patienten i fokus, inom såväl vård- som omsorgssektorn. Några av dessa kommer vi att besöka under denna två-dagars studieresa. Vi kommer även att träffa personer från hälsoministeriet och från ett av landets ledande försäkringsbolag som ger en övergripande bild om utvecklingen i landet med såväl hinder och möjligheter för innovation. 

Datum & Tid: 7 – 8 november

_________________________________________________________________________________________________________

Frukostseminarium Digifysiskt Vårdval 17 december

Den 17 december arrangerar Forum för Health Policy ett frukostseminarium där
Göran Stiernstedt deltar och konsekvenserna av hans utredning Digifysiskt Vårdval (SOU 2019:42) diskuteras;

Vilka konsekvenser får utredningen? Hur stärker utredningens förslag prevention, koordinering i vården och innovationsutveckling? På vilket sätt kommer förslagen att implementeras i svensk vård?  

Utredningen kommenteras från olika perspektiv, t.ex. utifrån några patientfall och sedan lämnas tid för inspel och kommentarer från alla som deltar.

Som värd för morgonen står Forums medlem Vårdförbundet.
Tid: 08.30-10.00
Plats: Adolf Fredriks kyrkogata 11
Ämne: Digifysiskt Vårdval
Anmälan sker till mari.mansson@healthpolicy.se senast den 3 december.

_________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium våren 2020

Strategimöte Styrelsen och kansliet: Måndagen 27 januari kl 18.00
Diskussion om verksamheten under 2020
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdag den 28 januari kl 16.30-18.00
———————————————————————————————-
Rundabordssamtal: Tisdag den 28 januari kl 18.00
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdagen den 17 mars kl 16.30-18.00
—————————————————————————————————–
Workshop: Torsdagen den 19 mars kl 14.00-17.30
—————————————————————————————————–
Rundabordssamtal: Torsdagen den 14 maj kl 18.00-20.30
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdagen den 16 juni kl 15.30-17.00
—————————————————————————————————–
Årsstämma: Tisdagen den 16 juni kl 17.00-18.00
—————————————————————————————————–
Konstituerande möte med ny styrelse: Tisdagen den 16 juni kl 18.00-18.30
—————————————————————————————————–

_________________________________________________________________________________________________________

Läs mer om våra tidigare aktiviteter:

Workshop – framtidens vård

Blogg WS8 oktober

Rundabordssamtal – den nära vården

Anna Nergård 3 sep 2019

Almedalen 2019

Banner Almedalen 2019

Workshop – Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden?

13marsWS2

Rundabordssamtal – Effektivitet och produktivitet i vården

RundaBordssamtal30jan

Frukostseminarium – Evidensbaserad policy, varför är det så svårt?

Frukostseminarium18dec2018

Rundabordssamtal – Den nära vården, vad händer?

DenNaraVarden

Workshop – vård online

Bild workshop 2 okt 2018

Forum för Health Policy i Almedalen 2018

Almedalen 4Juli

Studieresa till London

HealthFoundation

Seminarium Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________