Kommande aktiviteter:

_________________________________________________________________________________________________________

Workshop 2/10

Vård online – möjligheter och utmaningar

Bild workshop 2 okt 2018
Den tekniska utvecklingen sker med stormsteg. AI-baserade diagnosstöd visar god träffsäkerhet och digitala verktyg underlättar samordning. Digitala vårdmöten appellerar till en stor del av befolkningen, särskilt hos unga som lever med en smartphone i handen och förväntar sig snabba svar.

Samtidigt finns en rad utmaningar i hälso- och sjukvården; långa köer, dålig samordning av vård och omsorg mellan landsting och kommuner, bristande patientdelaktighet. Hur kan vi utnyttja möjligheterna med den nya tekniken för att sätta patienten i centrum? Vilka är utmaningarna? Hur påverkas hela vård- och omsorgssystemet?

Innovation och digitalisering är ett av Forums tre fokusområden och föreningen har under åren arrangerat flera seminarier på det temat. Denna gång bjuder vi in till en workshop där samtliga deltagare ges möjlighet att aktivt diskutera möjligheter och utmaningar med vård online.

Under eftermiddagen ges flera inspel av flera vårdgivare, såväl offentliga och privata som på olika sätt erbjuder vård på distans och av Mårten Blix som forskar om digitalisering. Deltar gör också fler patientrepresentanter.

När: Tisdagen den 2 oktober, 13.00-17.00
Var: Ersta hotell och konferens, Erstagatan 1K
Kostnad: 800 kr ex moms (medlemmar, Forums forskarnätverk och patientföreningar går gratis)

Till anmälan

_________________________________________________________________________________________________________

Läs mer om våra tidigare aktiviteter:

Politikersamtal inför valet 2018

Banner politikersamtal 29 aug

Forum för Health Policy i Almedalen 2018

Almedalen 4Juli

Resa till London och studiebesök hos Health Foundation, Nuffield Trust, Cuckoo Lane Practice och Babylon Health

HealthFoundation

Seminarium Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

Rundabordssamtal om Den Nära Vården

StiernstedtGoran AnnaNergardh EmmaSpak

Frukostseminarium Digitalisera för en bättre vård och vardag

IMG_6164 IMG_6171 IMG_6177

Seminarium om Nederländernas och Schweiz hälso- och sjukvårdssystem

Gruppen mingel Nikola CBMelvin Panel__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och andra träffar för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.