Kommande aktiviteter:

_________________________________________________________________________________________________________

Rundabordssamtal 15 november

Den 15 november arrangerar Forum ett rundabordssamtal, på temat Den Nära Vården, vad händer? Detta är en uppföljning av rundabordsdiskussionen som hölls tidigare i år. Som värd för kvällen står Riksförbundet HjärtLung. Särskilda inbjudna är utredare Göran Stiernstedt och Anna Ingmanson, chef för Närsjukvårdsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL.

Kvällen arrangeras för Forum för Health Policys medlemmar och särskilt inbjudna.

Frukostmöte 18 december

Den 18 december arrangerar Forum för Health Policy ett frukostmöte med syfte att diskutera hur forskning och fakta kan tillgängliggöras för beslutsfattare i högre utsträckning än idag, och hur tankesmedjor som Forum för Health Policy kan facilitera mötet mellan forskning och beslutsfattande.

Morgonen arrangeras för forskare i Forums för Health Policys forskarnätverk och särskilt inbjudna.

_________________________________________________________________________________________________________

Läs mer om våra tidigare aktiviteter:

Workshop – vård online, 2/10 2018

Bild workshop 2 okt 2018

Politikersamtal inför valet 2018

Banner politikersamtal 29 aug

Forum för Health Policy i Almedalen 2018

Almedalen 4Juli

Resa till London och studiebesök hos Health Foundation, Nuffield Trust, Cuckoo Lane Practice och Babylon Health

HealthFoundation

Seminarium Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

Rundabordssamtal om Den Nära Vården

StiernstedtGoran AnnaNergardh EmmaSpak

Frukostseminarium Digitalisera för en bättre vård och vardag

IMG_6164 IMG_6171 IMG_6177

Seminarium om Nederländernas och Schweiz hälso- och sjukvårdssystem

Gruppen mingel Nikola CBMelvin Panel__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och andra träffar för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.