________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium hösten 2019

________________________________________________________________________________________

Frukostseminarium Digifysiskt Vårdval 17 december

Den 17 december arrangerar Forum för Health Policy ett frukostseminarium där
Göran Stiernstedt deltar och konsekvenserna av hans utredning Digifysiskt Vårdval (SOU 2019:42) diskuteras;

Vilka konsekvenser får utredningen? Hur stärker utredningens förslag prevention, koordinering i vården och innovationsutveckling? På vilket sätt kommer förslagen att implementeras i svensk vård?  

Utredningen kommenteras från olika perspektiv, t.ex. utifrån några patientfall och sedan lämnas tid för inspel och kommentarer från alla som deltar.

Som värd för morgonen står Forums medlem Vårdförbundet.
Tid: 08.15-10.00 (frukost serveras från kl. 8.00)
Plats: Adolf Fredriks kyrkogata 11
Ämne: Digifysiskt Vårdval
Anmälan sker till mari.mansson@healthpolicy.se senast den 3 december.

Endast för medlemmar, forskarnätverk och särskilt inbjudna.

________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium våren 2020

Strategimöte Styrelsen och kansliet: Måndagen 27 januari kl 18.00
Diskussion om verksamheten under 2020
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdag den 28 januari kl 16.30-18.00
———————————————————————————————-
Rundabordssamtal: Tisdag den 28 januari kl 18.00
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdagen den 17 mars kl 16.30-18.00
—————————————————————————————————–
Workshop: Torsdagen den 19 mars kl 14.00-17.30
—————————————————————————————————–
Rundabordssamtal: Torsdagen den 14 maj kl 18.00-20.30
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdagen den 16 juni kl 15.30-17.00
—————————————————————————————————–
Årsstämma: Tisdagen den 16 juni kl 17.00-18.00
—————————————————————————————————–
Konstituerande möte med ny styrelse: Tisdagen den 16 juni kl 18.00-18.30
—————————————————————————————————–

Tidigare aktiviteter 2019

_________________________________________________________________________________________________________

Studieresa till AmsterdamZilverenskruis

Framtidens hälso- och sjukvård, workshop 8 oktober

Workshop framtidens vård 8 oktober

Rundabordssamtal – den nära vården, 3 september

Anna Nergård 3 sep 2019

Almedalen 2019

3JuliGruppbild

Framtidens hälso- och sjukvård, rundabordssamtal, 15 maj

Rundabord15maj

Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden? Workshop 13 mars

13marsWS2

Effektivitet och produktivitet i vården, rundabordssamtal, 30 januari

RundaBordssamtal30jan