________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium hösten 2019

________________________________________________________________________________________________________

Rundabordssamtal om den nära vården

Till detta rundabordssamtal har vi bjudit in Anna Nergårdh som kommer att berätta om det fortsatta arbete med den Nära Vården och hennes reflektioner från den ”Sverigeresa” hon genomfört. Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland reflekterar utifrån det regionala perspektivet.
AnnaNergardh lenalundgren
Datum & Tid: 3 september, 18.00-20.30
Plats: Sveavägen 63 i Stockholm (konferensdel ”City life”, plan 1)

Anmälan: Rundabordssamtalet är för Forum för Health Policys medlemmer, forskarnätverk och särskilt inbjudna.

________________________________________________________________________________________________________

Workshop om framtidens hälsa, vård och omsorg

Hur skulle hälso- och sjukvården utformas om vi fick börja om från början? Den frågan kommer vi att ställa i en workshop om framtidens hälso, vård och omsorg. Vid detta tillfälle kommer inspirerande dragningar av politiker, företag och patientrepresentanter att varvas med diskussioner i mindre grupper. Resultatet från diskussionerna kommer att summeras i en skrift.

Datum & Tid: 8 oktober, 14.00-17.30
Plats: Arvid Tydéns allé 7, Solna
Värd: Roche

Till anmälan

________________________________________________________________________________________________________

Studiebesök till Nederländerna på temat nytänkande och innovation

nederlandernas-flagga

Nederländernas vård- och omsorgssystem är intressant ur flera olika aspekter. Landet ligger ofta i topp i olika internationella rankinglistor för vård och omsorg, både vad gäller kvalitetsindikatorer, resultat och innovation. I Nederländerna har man dessutom knappt några köer och är betydligt bättre på samordning och koordinering jämfört med Sverige. Den nederländska vården och omsorgen finansieras med obligatoriska försäkringar. I Nederländerna bedrivs flera spännande projekt med patienten i fokus, inom såväl vård- som omsorgssektorn. Några av dessa kommer vi att besöka under denna två-dagars studieresa. Vi kommer även att träffa personer från hälsoministeriet och från ett av landets ledande försäkringsbolag som ger en övergripande bild om utvecklingen i landet med såväl hinder och möjligheter för innovation. 

Datum & Tid: 7 – 8 november
Anmälan: Studieresan arrangeras för Forum för Health Policys medlemmer, forskarnätverk och särskilt inbjudna. Intresse kan anmälas till catharina.barkman@healthpolicy.se.

________________________________________________________________________________________________________

Frukostseminarium

Datum & Tid: 17 december, 08.00-09.30
Plats: Meddelas senare, Stockholm
Värd: Meddelas senare

_________________________________________________________________________________________________________

Tidigare aktiviteter 2019

_________________________________________________________________________________________________________

Almedalen 2019

3JuliGruppbild

Framtidens hälso- och sjukvård, rundabordssamtal, 15 maj

Rundabord15maj

Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden? Workshop 13 mars

13marsWS2

Effektivitet och produktivitet i vården, rundabordssamtal, 30 januari

RundaBordssamtal30jan