________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium hösten 2019

________________________________________________________________________________________________________

Workshop om framtidens hälsa, vård och omsorg

Hur skulle hälso- och sjukvården utformas om vi fick börja om från början? Den frågan kommer vi att ställa i en workshop om framtidens hälso, vård och omsorg. Vid detta tillfälle kommer inspirerande dragningar av politiker, företag och patientrepresentanter att varvas med diskussioner i mindre grupper. Resultatet från diskussionerna kommer att summeras i en skrift.

Datum & Tid: 8 oktober, 14.00-17.30
Plats: Arvid Tydéns allé 7, Solna
Värd: Roche

Till anmälan

________________________________________________________________________________________________________

Studiebesök till Nederländerna på temat nytänkande och innovation

nederlandernas-flagga

Nederländernas vård- och omsorgssystem är intressant ur flera olika aspekter. Landet ligger ofta i topp i olika internationella rankinglistor för vård och omsorg, både vad gäller kvalitetsindikatorer, resultat och innovation. I Nederländerna har man dessutom knappt några köer och är betydligt bättre på samordning och koordinering jämfört med Sverige. Den nederländska vården och omsorgen finansieras med obligatoriska försäkringar. I Nederländerna bedrivs flera spännande projekt med patienten i fokus, inom såväl vård- som omsorgssektorn. Några av dessa kommer vi att besöka under denna två-dagars studieresa. Vi kommer även att träffa personer från hälsoministeriet och från ett av landets ledande försäkringsbolag som ger en övergripande bild om utvecklingen i landet med såväl hinder och möjligheter för innovation. 

Datum & Tid: 7 – 8 november
Anmälan: Studieresan arrangeras för Forum för Health Policys medlemmer, forskarnätverk och särskilt inbjudna. Intresse kan anmälas till catharina.barkman@healthpolicy.se.

________________________________________________________________________________________________________

Frukostseminarium

Datum & Tid: 17 december, 08.00-09.30
Plats: Meddelas senare, Stockholm
Värd: Meddelas senare

_________________________________________________________________________________________________________

Tidigare aktiviteter 2019

_________________________________________________________________________________________________________

Rundabordssamtal – den nära vården, 3 september

Anna Nergård 3 sep 2019

Almedalen 2019

3JuliGruppbild

Framtidens hälso- och sjukvård, rundabordssamtal, 15 maj

Rundabord15maj

Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden? Workshop 13 mars

13marsWS2

Effektivitet och produktivitet i vården, rundabordssamtal, 30 januari

RundaBordssamtal30jan