Almedalen

Mingel med framtidsspaningar

Datum: 1 juli
Tid:
19.30 (direkt efter partiledaretalet) – ca. 22.00
Plats: Specksrum 7, Visby

Missa inte Roche och Forum för Health Policys mingel och samtal om
framtidens hälso- och sjukvård!

Under kvällen samtalar vi bland annat med socialminister Lena Hallengren och Åke Åkesson, verksamhetschef för den framgångsrika Borgholm-modellen.

Ake-Akesson LenaHallengren CatharinaBarkman Roche Björn

Till anmälan

_________________________________________________________________________

Seminarium:

Vem styr egentligen hälso- och sjukvården – politiker, patienter eller personal?

Datum: 2 juli
Tid
: 13.00-14.45
Plats: Hälsodalen ”Bryggan”, Visby

Om seminariet

Svensk hälso- och sjukvård behöver utvecklas i snabbare takt för att möta såväl framtida utmaningar som invånarnas förväntningar. I väntan på att det traditionella systemet ska förändras tar företag, patienter och invånare saken i egna händer. Vill politiker, patienter och personal åt samma håll?

I samband med detta seminarium presenterar Forum för Health Policy en rapport som uppföljning på förra årets rapport, där ett tydligare politiskt ledarskap som förstår behovet av effektiva reformer efterfrågades. Vad har hänt sedan sist? Vilka större beslut har fattats? Vad innebär januariavtalet ur ett hälso- och sjukvårdspolitiskt perspektiv och när ska hälso- och sjukvården transformeras utifrån patientlagens intentioner? Kommentarer från politiker, patientrepresentanter, företagare, vårdgivare.

Dag Larsson, (S), Oppositionslandstingsrd Acko Ankarberg Sabina Joyau LottaHakansson KarinThalen Karin Batelson

Medverkande:
Peter Graf, Ordförande, Forum för Health Policy / Tiohundra
Catharina Barkman, Program director, Forum för Health Policy
Petter Odmark, Byråchef, Re-Think
Dag Larsson, Riksdagen (S)
Acko Ankarberg Johansson, Riksdagen (KD)
Sabina Joyau, Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Lotta Håkansson, Föbundsordförande, Reumatikerförbundet
Karin Thalén, Sjukhusdirektör, Stockholms sjukhem
Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg, Länsförsäkringar
Karin Båtelson, Ordförande, Sjukhusläkarna

Moderator:
Anders Blanck, VD, LIF

_________________________________________________________________________

Seminarium:

Digital hälso- och sjukvård – Myter och sanningar

Datum: 3 juli
Tid: 
10.15 – 12.00
Plats: Hälsodalen ”Labbet”, Visby

Om seminariet

Innovativa digitala lösningar är nödvändiga för att klara utmaningarna inom hälso- och sjukvården. Såväl patienternas som personalens vardag kan göras smidigare med digitala verktyg, men var gör digitaliseringen som mest nytta, vilka är de verkliga behoven och fokuserar debatten på rätt saker?

Vid detta seminarium har Forum för Health Policy bjudit in politiker, vårdgivare, företagare och patientrepresentanter för att diskutera myter och sanningar med digitalisering av hälso- och sjukvården. Vilka digitala verktyg har störst potential avseende effektivitet, kvalitet och uppföljning och hur kan vi tillsammans driva utvecklingen framåt, i en riktning som är till gagn för patienter, personal och invånare?

MårtenBlix press2 Marie Morell richard Margareta Danelius inger-ros2 Boel Morck JohannaHultcrantz

Medverkande:
Catharina Barkman, Project director, Forum för Health Policy
Cecilia Karlsson, Digitaliseringsstrateg, Region Värmland
Mårten Blix, Forskare, IFN
Marie Morell, Moderaterna, Region Östergötland
Patrik Sundström, Programansvarig eHälsa, SKL
Johanna Hultcrantz, Produktchef, Cambio
Richard Grönevall, VD, Carmona
Margareta Danelius, Tillträdande chefläkare, Capio Sverige
Inger Ros, Ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Boel Mörck, Områdeschef och medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Johan Assarsson, VD Inera
Katarina Tullstedt, Datainspektionen

Moderator:
Anne Carlsson, Reformklubben