Save the date utskick

WORKSHOPEN DEN 19 MARS ÄR UPPSKJUTEN MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET/COVID-19

NYTT DATUM FÖR WORKSHOPEN ÄR 3 NOVEMBER

Äldreomsorgen i tre länder – vad kan vi lära?

Workshop Forum för Health Policy i samverkan med Nederländerna och Schweiz

Stor internationell workshop om management, teknikutveckling, brukarinflytande mm inom äldreomsorgen i Sverige, Nederländerna och Schweiz.

Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på en väl fungerande äldreomsorg i hela Europa. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, inte minst finansiering, köer till särskilt boende, långsam utveckling i införandet av nya processer, ny teknik och brukarinflytande.
Tillsammans med Nederländerna och Schweiz anordnar Forum för Health Policy en spännande workshop, välkommen med din anmälan.

________________________________________________________________________________________

Kalendarium våren 2020

Strategimöte Styrelsen och kansliet: Måndagen 27 januari kl 18.00
Diskussion om verksamheten under 2020
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdag den 28 januari kl 16.30-18.00
———————————————————————————————-
Rundabordssamtal: Tisdag den 28 januari kl 18.00
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdagen den 17 mars kl 16.30-18.00
—————————————————————————————————–
Workshop: Torsdagen den 19 mars kl 13.30-17.00
—————————————————————————————————–
Rundabordssamtal: Torsdagen den 14 maj kl 18.00-20.30
—————————————————————————————————-
Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet:
Fredagen den 15 maj kl 9.00-16.00 på Biomedicum, Karolinska Institutet                           ————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdagen den 16 juni kl 15.30-17.00
—————————————————————————————————–
Årsstämma: Tisdagen den 16 juni kl 17.00-18.00
—————————————————————————————————–
Konstituerande möte med ny styrelse: Tisdagen den 16 juni kl 18.00-18.30
—————————————————————————————————–

Rundabordssamtal En nationell strategi för life science, 28 januari 

JN