Nedan presenterar vi ett antal forskningsprojekt och publikationer som bedrivs av forskare eller forskningsinstitutioner knutna till Forum för Health Policys forskarnätverk.

Sidan är under utveckling

Forskningsprojekt och rapporter

_____________________________________________

Fristående artiklar

Telemedicine and the Welfare State: The Swedish Experience
Författare: Mårten Blix och Johanna Jeanson

Short summary: In this paper, we focus on how telemedicine is set to transform primary health care in Sweden, where doctors have been available via video calls on smartphone apps since 2016. The novel element in Swedish health care is that the doctors are available as a public welfare service but by private providers. As telemedicine becomes more popular, the tensions in regards to financing and regulation are already in evidence and look set to rise further. We outline steps that could better integrate telemedicine into the health care system.

Nätläkare i primärvården – lindring eller lidande?
Författare: Mårten Blix och Johanna Jeanson

Kort sammanfattning: Vårdkontakt via internet är en positiv innovation som förbättrar bristande tillgänglighet i primärvården. Den kritik som riktats mot att digitala vård­ tjänster uppmuntrar till överutnyttjande är delvis missriktad, och kraften bör i stället ägnas åt att anpassa systemet som alla vårdgivare verkar i. Avgörande för att få ta del av fördelarna med digital vård utan att kostnaderna skenar är att den offentligfinansierade vårdens grindvaktsfunktion förstärks samt att innovationerna används för att förbättra samarbetet över hela vårdkedjan. Utan rätt reformer av pris­ och ersättningssystem riskerar i stället innovations­ kraften att bromsas precis när vårdsektorn behöver den som bäst, i takt med en åldrande befolkning.