Forum för Health Policy engagerar sig i konkreta projekt som t.ex. kopplar samman verksamheter med forskning eller som har ett starkt innovations- och utvecklingsfokus. Projekten kan vara lokala och smala men ska ändå reflektera och belysa större frågeställningar inom health policy. Projekten sker i samarbete med en eller flera av Forums medlemmar och avslutas med en skriftlig rapport.

Här finns projekten beskrivna. Är du intresserad av ett specifikt projekt, kontakta respektive projektledare.

Skärmavbild 2016-07-01 kl. 21.54.04