Ett samarbete mellan Forum för Health Policy och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Projektet syftar till att vidga perspektiven i svensk sjukvårdsdebatt genom att ta fram fem rapporter som på olika sätt belyser kvaliteten inom hälsa, vård, omsorg och Life Science. Dessa fem rapporter kommer att följas av en övergripande sammanställning jämte policy briefs.

Rapporterna har presenterats på olika sätt vid seminarier i Almedalen 2014 och 2015 samt i Stockholm hösten 2015. 

Rapporterna är:

Patientcentrerade vårdmöten – förutsättningar och begränsningar i svensk hälso- och sjukvård
av Ulrika Winblad, Malin Masterton och Linn Boström

Kvalitet vid upphandling av vård och omsorg
av Henrik Eriksson

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv
av Peter Daneryd

Klinisk forskning för svensk sjukvård och kunskapsbildning. Förslag till utveckling
av Kent Lundholm

Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster
av Örjan Sölvell