Forskningsprojekt i samarbete mellan Forum för Health Policy och Uppsala Universitet.

Hur påverkar privata sjukvårdsförsäkringar den offentligt finansierade vården?

Forskningen tar avstamp i de senaste årens kraftiga framväxt av privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Projektet kretsar kring frågor om hur en växande privat sjukvårdssektor påverkar förtroendet för den offentligt finansierade sjukvården och principen om vård efter behov.

Forskare:
Linn Kullberg
linn.kullberg@pubcare.uu.se
Doktorand inom hälso- och sjukvårdsforskning
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Uppsala universitet

Hur påverkas primärvården av den förändrade incitamentsstrukturen?

Forskningen utgår ifrån hur vårdvalsreformen har förändrat primärvårdssektorn, genom införandet av marknadsmekanismer och nya finansiella incitament i form av förändrade ersättningsmodeller. I projektet studeras hur primärvården och dess marknadsincitament fungerar, samt hur dessa påverkar de som arbetar inom primärvården.

Forskare:
Sofie Vengberg
sofie.vengberg@pubcare.uu.se
Doktorand inom hälso- och sjukvårdsforskning
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Uppsala universitet