Klicka på bilderna för att ladda ner respektive rapport som pdf.

Forum för Health Policys 3 första år 2011-2013

Om idén bakom Forum för Health Policy

Årsrapport 2011-2013

 

Forum för Health Policy årsrapport 2012-2013

Innehåller rapporterna:

  • Folkhälsa
  • Team
  • Variationer
  • Multisjuka

Workshops 2012-2013

 

Forum för Health Policy årsrapport 2011-2012

Innehåller rapporterna:

  • Patientmedverkan
  • Primärvården
  • Offentlig/Privat
  • Ersättningssystem
  • Kroniskt sjuka

Workshops 2011-2012