Viktiga rapporter 2016

gorans
Forum för Health Policy tackar för i år! 2016 har varit ett innehållsrikt år med seminarier, workshops och rundabordssamtal som bidragit till möten – både mellan människor och mellan olika perspektiv, nationella såväl som internationella. Forum fortsätter att vara en aktiv deltagare i health policy debatten även under 2017! Här nedan bifogar vi en resumé av de rapporter och skrifter […]
Läs mer

Partnerskap för innovation i vårdmötet

charlottajul2016
Den 16 november höll Forum en workshop om digitalisering i primärvården. Där deltog bland annat Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland och Charlotta Tönsgård, VD för Min Doktor. De berättade om den pilot som pågår på vårdcentraler i region Halland, i partnerskap med Min Doktor. En utvärdering av piloten blir klar under våren 2017. Här reflekterar Kjell […]
Läs mer

Ny rapport från Vårdanalys

skarmavbild-2016-12-02-kl-00-10-34
Den 21 september höll Forum tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop om möjligheter och risker med digitala hälsouppgifter. Idag publicerar Vårdanalys rapporten Vad står på spel? Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv. Rapporten är en del i Vårdanalys undersökning av vad som krävs för att patienter, brukare och medborgare […]
Läs mer

Innovationssystemet i SLL

blogginlagg-isis
En av de forskare som ingår i Forums forskarnätverk, Isis Amer-Wåhlin, har nyligen tillsammans med två andra forskare från Karolinska Institutet, Lisa-Marie Larisch och Patrik Hidefjäll, fått en artikel publicerad i tidskriften Journal of Health Organization and Management. Artikeln analyserar innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i Stockholms Läns Landsting. Här publicerar vi artikeln.  Trevlig läsning! Understanding Healthcare Innovation […]
Läs mer

Digitalization of the health system

shutterstock_94985284-p
Denna vecka gästbloggar vår internationella talare, Nicky Lieberman, med reflektioner efter förra veckans workshop om digitalisering i primärvården. Nicky har genom Clalit Health Fund, Israels största vårdgivare, utvecklat hälso- och sjukvården i Israel med fokus på att i tid definiera riskpatienter för t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Detta har skett med kraftfulla digitala hjälpmedel. Israel och Clalit har fina […]
Läs mer

Ung och anställd i vården

pang48b3561
För att möta ökade volymer och klara den långsiktiga personalförsörjningen måste hälso- och sjukvården lyckas med att rekrytera och behålla nya medarbetare. Hur skapas en attraktiv arbetsplats för en ny generation vård- och omsorgspersonal? Vilka förväntningar och önskemål har de? Hur skapas karriärvägar och möjligheter till vidareutveckling? Bör hälso- och sjukvården organiseras annorlunda? Hur påverkar kulturen? Hur bryts gamla strukturer? […]
Läs mer

Policy brief – Big Data

skarmavbild-2016-10-29-kl-10-36-51
Den 21 september 2016 arrangerade Forum för Health Policy tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop på temat ”Big data, Small Data and My Data – the future role of patient information”. Under workshopen diskuterades bland annat frågor som; Vilket värde har all lagrad data och digitaliserad information för utveckling och innovation i hälso- […]
Läs mer

Framtiden är redan här

blogginlagg-annes
Denna vecka spanar Anne Carlsson, styrelseledamot i Forum, på en framtiden som ligger närmre än vi tror.   Framtiden är redan här Anne Carlsson Digitalisering och eHälsa innebär att redan om nio år, 2025, skulle vi kunna ha en sjukvård som vi idag bara kan drömma om. För att nå dit har vi en hel del arbete framför oss, som […]
Läs mer

Lansering av forskarnätverk

panoramaforskare
Forum vill stimulera till en vetenskapligt baserad kunskapsbildning kring viktiga strategiska frågor inom hälsa, vård och omsorg. Vår trovärdighet och genomslagskraft är därmed beroende av en nära koppling till forskningen. Idag lanserar vi Forums forskarnätverk och vi är mycket glada över att så välrenommerade forskare från olika discipliner vill ingå i nätverket. Läs mer om vilka forskarna är här. […]
Läs mer