En perfekt patient eller en person med psykisk ohälsa?

Maja Carlsson 1910111
19-10-11 Forum för Health Policy har tidigare på olika sätt lyft ungas syn på vården. I dagens inlägg berättar Maja Carlsson, en ung patient med en kronisk sjukdom, om vikten av att inte endast behandla patienten utifrån vad proverna visar utan att se till hela individen. Inom diabetesvården behöver tillgången till och informationen om psykosocialt […]
Läs mer

Toward a world without (preventable) depression

Ricardo Munoz
2019-10-04 Enligt OECD lider 350 miljoner människor av depression, vilket också är den vanligaste orsaken till självmord. I Forum för Health Policys tidigare publicerade policy brief presenteras rekommendationer för att möta samhällets stora utmaning med en ökande psykisk ohälsa. Rekommendationerna baseras på Forums workshop i mars 2019. I dagens blogg skriver Professor Ricardo F. Muñoz, University of California, särskilt för Forums […]
Läs mer

Hur vi kan frigöra resurser för innovation i vården

JohanEriksson
2019-09-27 Var besatt av användaren! Genom att gå i användarens fotspår blir det lättare att förstå vad som fungerar bra respektive mindre bra och vilka lösningar som måste till för att leverera bästa tänkbara tjänst. Så skrev Johan Eriksson, entreprenör, investerare, författare och Head of Specialists på Google, i Forum för Health Policys blogg för […]
Läs mer

Att öka digitaliseringstakten så in i norden……..

DanielAnderbergPanorama
2019-09-20 Bloggserien om digitaliseringsutvecklingen i Norden avslutas idag med en summering av Daniel Anderberg, f.d. VD på CGM och ambassadör för Forum för Health Policy. Daniel reflekterar över de problemområden som håller tillbaka digitaliseringstakten men även över möjligheterna som finns med att sätta patienten i centrum för utvecklingsarbetet. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida […]
Läs mer

Framtidens vård

Anders Kärnell
2019-09-13 Tisdagen den 8 oktober anordnar Forum för Health Policy en workshop kring framtidens hälso- och sjukvård. Om du inte redan är anmäld till workshopen så anmäl dig gärna nu! Ämnet Framtidens vård är dock aktuellt redan i dagens blogg där Anders Kärnell skriver om framtidens vård och bl.a. reflekterar över att kostnader och investeringar skall ses i relation till […]
Läs mer

Den nära vården och en blogg i samverkan

Anna Nergårdh 6 sept 2019
2019-09-06 Tidigare i veckan anordnade Forum för Health Policy ett uppskattat rundabordssamtal där Anna Nergårdh presenterade sitt fortsatta arbete med den Nära Vården. I dagens blogginlägg reflekterar Anna över de diskussioner som fördes under kvällen och påminner om rationalen för den omställning som pågår för att möta framtidens behov och utmaningar i form av ändrad demografi, […]
Läs mer

Denmark´s ongoing eHealth journey

EliasenBang
2019-08-30 I dagens blogg riktar Forum för Health Policy åter fokus på digitaliseringsutvecklingen i Norden och nu specifikt Danmark. Anne-Mete Bang och Bogi Eliasen skriver om den danska kulturen som främjar innovation och attraherar företag att utveckla E-hälsa. Utvecklingen sker ofta i samverkan mellan offentliga och privata aktörer vilket ses som en bidragande framgångsfaktor till att […]
Läs mer

Vem styr egentligen hälso- och sjukvården?

CatharinaBarkman190823
2019-08-23 Forum för Health Policy lanserade under Almedalsveckan 2019 rapporten Vem styr hälso- och sjukvården? I dagens blogg skriver Catharina Barkman om rapporten och de initiativ och ambitioner som finns runt om i landet utifrån en genomgång av alla regioners budgetar och planer. Men hur stort är förändringstrycket, sker tydliga prioriteringar och hur involveras verksamheterna? […]
Läs mer

My Kanta Pages is a corner-stone of digital revolution in Finnish health care 

Jormanainen panorama
2019-08-16 Forum för Health Policy fortsätter i veckans blogginlägg på temat digitaliseringsutvecklingen i Norden. Vesa Jormanainen skriver om Kanta-tjänsterna som är en nationell digital tjänst för medborgarna, apoteken och social- och hälsovården i Finland. Kanta-tjänsterna främjar kontinuiteten i vården samt patientsäkerheten. Under 2018 hade hälften av Finlands invånare använt Mina Kanta-tjänster – det måste väl räknas som en framgång? Som vanligt står […]
Läs mer

Fem grunner till at vi er inne i en digital revolusjon 

Christine Bergland_© RebeccaRavneberg
2019-08-09 I dagens blogg gör Forum för Health Policy en utblick till Norge. Christine Bergland på Direktoratet för e-hälsa skriver om skälen till varför Norge befinner sig i en digital revolution. De fem anledningar som lyfts fram är i sammanfattning: Stor följsamhet till den nationella e-hälsostrategin En gemensam digital strategi stärker interaktionen mellan verksamheterna Ett […]
Läs mer