2020-06-26

På årsstämman den 16 juni valdes en ny styrelse. Vi tackade av Björn Arvidsson för sitt stora engagemang i styrelsen – och välkomnade samtidigt Magnus Lejelöv som ny ledamot. Ytterligare sex ledamöter fick förnyat förtroende. Här kan du läsa mer om vår stämma.

För att lära känna den nya styrelsen lite bättre har vi frågat dem varför de är engagerade i Forum för Health Policy och vad som är deras hjärtefråga.

 

Styrelsen Peter 1Peter Graf, ordförande, vd Tiohundra AB

Tankesmedjan Forum för Heath Policys viktigaste syfte och mål är att förbättra och effektivisera svensk hälso- och sjukvård. Som medlem i styrelsen kan jag påverka vilka frågor vi tar upp och driver.

Mina hjärtefrågor är integrerad vård och omsorg att få till en bättre samverkan mellan sjukvården och den kommunala omsorgen samt att fokusera på patienter med komplexa behov såsom sköra äldre och psykisk ohälsa. Dessutom brinner jag för digitaliseringens möjligheter, inte minst när det kommer till att bygga partnerskap mellan vården och patienten, brukaren och de anhöriga. Det är ett effektivt sätt att stärka det viktiga preventiva arbetet.

 

Anders Morin, vice ordförande, ansvarig välfärdspolitiska frågor Svenskt NäringslivStyrelsen Anders 1

Forum för Health Policy är en allsidig, och därmed unik plats för möten och diskussioner om hur vi kan göra nödvändiga förbättringar i vården och omsorgen. Ledstjärnan är dessutom att våra förslag ska vara forskningsanknutna.

Min hjärtefråga är att få ut mer värde för de stora summor som faktiskt satsas på vård och omsorg. Jag tror det viktigaste verktyget för det är att satsa på ny teknik och mer kloka digitala lösningar.

 

Styrelsen Livia 1Livia Holm, ledamot, policy- och utvecklingschef KRY

Forum för Health Policy är ett av få forum i Sverige som samlar en bredd av aktörer, från patientorganisationer, vårdprofessionen, näringslivet, offentliga aktörer och forskning, för att driva evidensbaserad förändring i svensk hälso- och sjukvård. Kombinationen av breda perspektiv och evidensfokus är en stor styrka, och genom engagemang i styrelsen får jag vara med och bidra till att viktiga frågor för vårdens utveckling lyfts.

Att vården utvecklas utifrån vad som skapar värde för den enskilda patienten är min hjärtefråga, och att vi för att möjliggöra detta tillvaratar innovationskraft genom att lära oss av och sprida goda exempel brett, så att förändringarna verkligen sipprar hela vägen ner till individens vardag.

 

Styrelsen Anne 1Anne Carlsson, ledamot, senior konsult inom hälso- och sjukvård Reformklubben

Initialt fick jag frågan om att engagera mig i styrelsen från Johan Calltorp, professor i hälsopolitik och ledarskap, och Thorbjörn Larsson. Thorbjörn var då ordförande i Forum För Health Policy, samt vd på Vårdalsstiftelsen.

Min hjärtefråga är att ur ett policyperspektiv ta reda på och sprida kunskapsbaserat förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården till nytta för patienter, skattebetalare och medarbetare. Gärna med ett internationellt perspektiv. ”Lär av andra och våga göra fel, för att allt ska bli rätt” är min främsta drivkraft.

 

Styrelsen Magnus 1Magnus Lejelöv, ledamot, sakkunnig policy LIF

Jag är engagerad i Forum för Health Policys styrelse då jag brinner för förändring av svensk hälso- och sjukvård och tror på att vi gör detta i dialog över professionsgränserna – en tankesmedja som Forum för Health Policy med en bra blandning av olika perspektiv kring dessa frågor och med en verklig vilja att göra skillnad är för mig optimalt.

Min ödmjuka hjärtefråga är att svensk hälso- och sjukvård skall bli den mest innovativa, data- och patientdrivna vården i världen. En stor fråga som enbart går att lösa om vi verkligen vill det och jobbar tillsammans för att nå detta.

 

Styrelsen Inger 1Inger Ros, ledamot, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung

Jag är engagerad i Forum för Health Policy för att det är ett sammanhang som är politiskt obundet, med stor kompetens och mångfald, som driver på i en utveckling av hälso- och sjukvården med patienten i fokus.

Min hjärtefråga är personcentrerad vård, att se personen i patienten och att i ett partnerskap bidra till en god vård och egenvård.

 

Styrelsen Ann 1Ann Johansson, ledamot, vice ordförande Vårdförbundet

Vårdförbundet är medlem i Forum för Health Policy och förutom att arbeta för våra medlemmars villkor, arbetar vi också för att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling. Det gör vi bland annat genom att delta i Forum för Health Policys arbete.

Jag har många frågor som jag tycker är viktiga, men om jag måste prioritera är det styrning och ledning av hälso- och sjukvården samt den befolkningsnära vården som är mina största intresseområden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *