Forum för Health Policys medlemmar representerar en bredd av områden inom hälso- och sjukvården,  från patientföreningar, arbetsgivar- och fackförbund till vårdgivare, myndigheter och digitaliseringsbolag. Som medlem får du och din organisation en plattform att lyfta frågor som är viktiga inom hälsa, sjukvård och omvårdnad. Samtidigt ges ni möjlighet att i kreativa workshops och informella träffar möta och föra dialog med personer med andra perspektiv. I interaktionen däremellan skapas nya tankar och idéer.

Medlemskapet ger också tillgång till Forums nätverk av både nationella och internationella forskare. Via dessa ges en inblick i vilken forskning som pågår, både i och utanför Sverige, inom olika discipliner såsom management, folkhälsa, ekonomistyrning, informatik och eHälsa. Sammantaget syftar forumet till att vara ett robust stöd i ett kunskapsbaserat beslutsfattande, både i medlemmarnas egna organisationer och i hälso- och sjukvårdspolitiken i stort. 

Kontakta oss för mer information om medlemskapet.

  AndersM2  inger-ros2  Anders_Morin  Anne    AnnJohansson  richard  bokarlsson001  MargaretaHaag