Coronapandemin – raketbränsle för den digitala transformationen

Coronapandemin – raketbränsle för den digitala transformationen
2020-03-27 Catharina Barkman och Peter Graf, Forum för Health Policy, skriver i dagens blogg om samhällsspridningen av coronaviruset i Sverige. Trycket på hälso- och sjukvården blir allt högre, planerande operationer ställs in och imponerande arbetsinsatser och krisberedskap är i full gång. Det finns ett otroligt engagemang i samhället att lösa krisen och den digitala transformationen är en [&hell...
Läs mer

Quality paradigms and innovation – the Dutch case

Quality paradigms and innovation – the Dutch case
2020-03-20 I dagens blogg för Forum skriver professor Henk Nies, Nederländerna, om konceptuella innovationer såsom positiv hälsa och visionen av kvalitet. Det traditionella sättet att se på hälsa känns inte igen av dagens medborgare, oavsett om det gäller kroniker eller äldre personer. Det handlar istället om att människor fattar egna beslut, socialiserar med andra människor och […]
Läs mer

Spaning om ledarskap i (ständig) förändring och med häftigare (digitala) verktyg

Spaning om ledarskap i (ständig) förändring och med häftigare (digitala) verktyg
2020-03-13 Hur får vi till de nya arbetssätt som behövs i regioner och kommuner när tekniska lösningar finns inom räckhåll för hälso- och sjukvårdsanställda? I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Boel Mörck, överläkare och områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om vikten av omvärldsspaning och att lära av andra sektorer som banker, arbetsförmedlingen, skatteverket, vilka re...
Läs mer

Krisen i akutsjukvården beror inte på för få vårdplatser

Krisen i akutsjukvården beror inte på för få vårdplatser
2020-03-06 I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om vikten av förändrade arbetssätt och prioriteringar när patientflödet ökar och antalet vårdplatser minskar. Det är dags att ställa om! Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier....
Läs mer

Rehabilitering sparar pengar

Rehabilitering sparar pengar
2020-02-28 Med rätt träning och fysisk aktivitet kan många med reumatisk sjukdom må så mycket bättre och fungera väl både på arbetet och i vardagen. Bra rehabilitering leder även till minskade kostnader för sjukskrivningar och sjukersättning.  I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet, om det stora glapp som finns idag mellan utbud och […]
Läs mer

Patientskolan: En Patientdriven innovation inom forskningsprojektet ”Patienten i förarsätet”

Patientskolan: En Patientdriven innovation inom forskningsprojektet ”Patienten i förarsätet”
2020-02-21 Kan man rucka på den traditionella uppfattningen om sjukvårdens rollfördelning, samt vanföreställningen där allvarlig psykisk ohälsa likställs med ”kroniska” tillstånd där den drabbade är otillräknelig och inte vet sitt eget bästa? I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Åsa Steinsaphir om ”Patientskolan” som Norra Stockholms psykiatri bedriver och som ingår i forskningsprogr...
Läs mer

Rum för innovation – ett sätt att minska vårdrelaterade infektioner

Rum för innovation – ett sätt att minska vårdrelaterade infektioner
2020-02-14 I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Johanna Langer om behovet av att minska antalet vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården. Följsamhet till hygienrutiner som omfattar städning, handhygien och klädsel är avgörande i arbetet. Att kombinera kunskapen om vad vi behöver göra för att minska vårdrelaterade infektioner med teknikutveckling och datahantering är en anna...
Läs mer

Hur kan vi ordna bort trösklar för innovation?

Hur kan vi ordna bort trösklar för innovation?
2020-02-06 I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Björn Arvidsson om behovet av nya innovativa lösningar för att utveckla hälso- och sjukvården. Ett exempel är nya läkemedel som prövas genom ett ordnat införande. Är detta ett tillvägagångssätt som främst skapar möjligheter eller begränsningar? Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida ...
Läs mer

Kraftsamling för ett hälsofrämjande samhälle

Kraftsamling för ett hälsofrämjande samhälle
2020-01-31 Forum har återkommande uppmärksammat behovet av initiativ och verkstad för att förbättra hälsan i Sverige, bland annat i debattartikel i SvD och policy brief. I dagens blogginlägg skriver Ing-Marie Wieselgren om ökningar av psykiska besvär och psykiatriska tillstånd och sjukdomar bland både barn och unga, vuxna och äldre. Hur kan vi tillsammans agera för att göra hälsofrämjande samhälls...
Läs mer

Förbättra hälsa och vård snabbare

Förbättra hälsa och vård snabbare
2020-01-24 I dagens blogg för Forum belyser Johan Thor värdet av att kunna testa lovande nya metoder integrerat i rutinsjukvården på ett sätt som uppfyller alla krav på god forskning. Detta arbetssätt är redan möjligt där det finns välfungerande kvalitetsregister och här finns en enorm potential att förbättra hälsa och vård, snabbare och till lägre kostnad! Som vanligt […]
Läs mer