Sverige behöver life science – för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft

Sverige behöver life science – för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft
2020-01-17 Den 28 januari arrangerar Forum för Health Policy ett rundabordssamtal där Jenni Nordborg deltar och presenterar En nationell strategi för Life Science. I dagens blogg för Forum skriver Jenni om strategin och dess syfte att långsiktigt stärka Sverige som life science nation. För det behövs en tydlig riktning som sektorns aktörer gemensamt kan samlas kring – samverkan och samordnin...
Läs mer

Europe, quo vadis?

Europe, quo vadis?
2020-01-10 Europa, vart är du på väg? Den frågan ställer sig Marcel Floor i dagens blogg för Forum och syftar på Europeiska kommissionens viktiga, men ganska okända, arbete gällande överföringsformat av elektroniska patientjournaler. Marcel poängterar vikten av att medlemsländerna engagerar sig i debatten och arbetet i syfte att stärka förutsättningarna för fri rörlighet för vård inom […]
Läs mer

Samverkande vårdsystem på 36 timmar

Samverkande vårdsystem på 36 timmar
2019-12-27 I takt med att andelen digitala och digifysiska vårdbesök ökar blir det allt viktigare att kunna överföra information från digitala kommunikationsplattformar till vårdens journalsystem. I dagens blogg skriver Monica Winge, som ingår i Forums forskarnätverk, om det Hackaton som genomfördes i mitten av oktober 2019 under ledning av Stockholms universitet, DSV (data och systemvetenskapliga...
Läs mer

Digital vård utmanar och utvecklar hälso- och sjukvården

Digital vård utmanar och utvecklar hälso- och sjukvården
2019-12-13 Digital teknik skapar nya möjligheter i vården men innebär även ett stort förändringstryck som utmanar och till viss del skrämmer. Nasim Bergman Farrokhnia, som ingår i Forums forskarnätverk, har valt att bryta en traditionell läkarkarriär genom att börja arbeta med vård online. I dagens blogg skriver Nasim om utvecklingen av digitala vårdtjänster och vinsterna med ett nytt […]
Läs mer

Hur bör sjukvården styras?

Hur bör sjukvården styras?
2019-12-06 Tidigare i veckan publicerade ESO en rapport av Clas Rehnberg som jämför sjukhussektorn i ett antal västeuropeiska länder. Clas, som ingår i Forums forskarnätverk, skriver i dagens blogg om rapporten och svensk sjukhussektor som har goda medicinska resultat men låg produktivitet och långa väntetider. Vilka erfarenheter kan vi ta lärdom av från länder med […]
Läs mer

Personcentrerad vård premieras

Personcentrerad vård premieras
2019-11-28 För att öka kvaliteten i vård och omsorgen i Sverige måste vi synliggöra och uppmärksamma allt positivt arbete som sker och sprida goda exempel. Annika Cerderholm och Annika Wåhlin skriver i dagens blogg för Forum om hur Vårdförbundet lyfter sina medlemmars insatser i vardagen genom den årliga Vårdgalan. Pristagarna är personer som har gjort […]
Läs mer

Roger är värd att vänta på – ett blogginlägg om kontinuitet!

Roger är värd att vänta på – ett blogginlägg om kontinuitet!
2019-11-22 Årets ST-dagar arrangerades 6-8 november i Stockholm och över 500 ST-läkare i allmänmedicin deltog och diskuterade årets tema, kontinuitet. Susanne Steen skriver i dagens blogg för Forum om vikten av kontinuitet i hälso- och sjukvården som skapar trygghet, personlig kännedom och effektivitet. En hög läkarkontinuitet minskar över tid även antalet besök till akuten, ger […]
Läs mer

När servicetagaren blir lärpartner med servicegivaren!

När servicetagaren blir lärpartner med servicegivaren!
2019-11-15 Göran Henriks skriver i dagens blogg för Forum om nya serviceerbjudande inom hälso- och sjukvården och vikten av lösningar utifrån invånarnas drivkrafter och preferenser, inte bara utifrån diagnos och demografi. Hur ska vårdens verksamheter klara utmaningen att förstå, ta tillvara och utveckla kompetensen hos våra patienter? Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. K...
Läs mer

Klimathänsyn driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete

Klimathänsyn driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete
2019-11-08 Forum har i olika sammanhang lyft fram vikten av en hållbar hälso- och sjukvård, exempelvis genom minskad materialanvändning. I dagens blogg skriver Björn Fagerberg och Ida Persson om hur klimathänsynen driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete. Englands arbete mot en hållbar hälso- och sjukvård beskrivs och betydelsen av utveckling från högsta förvaltningsnivå, att främja engagemanget ho...
Läs mer

Vad händer med sjukvården om Storbritannien kraschar ut ur EU?

Vad händer med sjukvården om Storbritannien kraschar ut ur EU?
2019-11-01 Catharina Barkman skriver i dagens blogg för Forum om Brexit. De tre framträdande tankesmedjorna/forskningsorganisationerna inom hälso- och sjukvård i Storbritannien kommenterar och rapporterar återkommande om konsekvenserna för vården av att Storbritannien lämnar EU och fyra primära riskområden för det brittiska sjukvårdssystemet och dess patienter lyfts fram. Som vanligt står skribent...
Läs mer