Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och studieresor för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.


Save the date utskick

Äldreomsorgen i tre länder – vad kan vi lära?

3 november 2020 kl. 13.30-17.00
Workshop Forum för Health Policy i samverkan med Nederländerna och Schweiz
Workshopen som var planerad till 19 mars genomförs den 3 november 2020

Stor internationell workshop om management, teknikutveckling, brukarinflytande mm inom äldreomsorgen i Sverige, Nederländerna och Schweiz. Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på en väl fungerande äldreomsorg i hela Europa. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, inte minst finansiering, köer till särskilt boende, långsam utveckling i införandet av nya processer, ny teknik och brukarinflytande. Tillsammans med Nederländerna och Schweiz anordnar Forum för Health Policy en spännande workshop, välkommen att anmäla dig här.


Kalendarium våren 2020

Strategimöte Styrelsen och kansliet: Måndagen 27 januari kl 18.00
Diskussion om verksamheten under 2020
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdag den 28 januari kl 16.30-18.00
————————————————————————————————–
Rundabordssamtal: Tisdag den 28 januari kl 18.00
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdagen den 17 mars kl 16.30-18.00
—————————————————————————————————–
Workshop: Torsdagen den 19 mars kl 13.30-17.00 NYTT DATUM: 3 NOV
—————————————————————————————————–
Rundabordssamtal: Torsdagen den 14 maj kl 18.00-19.30 Digitalt möte
—————————————————————————————————
Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet:
Fredagen den 15 maj kl 9.30-14.30 – webbinarium
—————————————————————————————————-
Sista dag att nominera till Patientpriset på söndagen den 31 maj

—————————————————————————————————-
Styrelsemöte: Tisdagen den 16 juni kl 15.30-17.00
—————————————————————————————————–
Årsstämma: Tisdagen den 16 juni kl 17.00-18.00
—————————————————————————————————–
Konstituerande möte med ny styrelse: Tisdagen den 16 juni kl 18.00-18.15
—————————————————————————————————–

_________________________________________________________________________________________________________

Läs mer om våra tidigare aktiviteter:

Årsstämma Forum för Health Policy 16 juni

Board

 

Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet, Webbinarium 15 maj

Rundabordssamtal – Resultatmått i hälso- och sjukvården, 14 maj

Hemsida

Rundabordssamtal – En nationell strategi för life science, 28 januari 

JN

Frukostseminarium – Digifysiskt Vårdval

Till hemsidan

Studieresa till Amsterdam

Zilverenskruis

Workshop – framtidens vård

Blogg WS8 oktober

Rundabordssamtal – den nära vården

Anna Nergård 3 sep 2019

Almedalen 2019

Banner Almedalen 2019

Workshop – Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden?

13marsWS2

Rundabordssamtal – Effektivitet och produktivitet i vården

RundaBordssamtal30jan

Frukostseminarium – Evidensbaserad policy, varför är det så svårt?

Frukostseminarium18dec2018

Rundabordssamtal – Den nära vården, vad händer?

DenNaraVarden

Workshop – vård online

Bild workshop 2 okt 2018

Forum för Health Policy i Almedalen 2018

Almedalen 4Juli

Studieresa till London

HealthFoundation

Seminarium Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________