Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och studieresor för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.


Kommande aktiviteter:

Rundabordssamtal

27 januari 19:00-20:30 för medlemmar och forskarnätverket

Ämne: Diskussion om Coronakommissionens resultat och framtiden

Medverkar gör bland andra:

  • Göran Stiernstedt, ledamot i Coronakommissionen, infektionsläkare och docent. Göran gör en kort inledande presentation av kommissionens första delrapport
  • Helle Wijk, professor Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Medlemmar och forskarnätverksmedlemmar anmäler sig här >>>

Mötet sker via zoom – länk skickas dagarna innan till alla anmälda!


Tidigare aktiviteter:

Frukostseminarium med politiker för medlemmar/forskarnätverket

18 december 2020 kl. 08:30-09:30
Politikersamtal om vår rapport: Sjukvården efter Corona? Utmaningar och reformförslag

 

 

 

 

Medverkande:
Camilla Waltersson Grönvall (m),
Anders W. Jonsson (c) och Vivianne Macdisi (s)

Anmälan till info@healthpolicy.se

Samtalet sker via zoom – länk skickas till anmälda innan mötet.

Här kan du läsa rapporten: Sjukvården efter corona_dig

Webinar: ”Lös problemen med skyddsutrustning nu”
Frukostseminarium öppet för alla

27 november kl 08:00-09.30

I en undersökning med stöd från Vinnova visar Monica Winge, forskare, att det varken har varit produkten eller produktionen som varit den största utmaningen. Det är snarare bristen på tydliga processer som har begränsat tillgången till skyddsutrustning för vård och omsorg i Sverige. Viktig kunskap att ta med sig in i framtiden.

Program

Moderatorer: Catharina Barkman och Magnus Lejelöv

Introduktion och välkommen – Vad har Vinnova gjort i Krisens spår?
Erik Borälv, programledare Vinnova

”Omställning av svensk industri för inhemsk produktion av personlig medicins skyddsutrustning”
Monica Winge, forskare, sjuksköterska

Läget för industrin och dess satsningar utan avtal
Henric Nedéus, vice VD Cellcom

Läget i  Region Stockholm under våren och sommaren 2020
Ann Eva Allgren Askensten  Bitr. Inköpsdirektör, Region Stockholm

Stockholms sjukhems hantering av skyddsutrustning
Karin Thalén, Sjukhusdirektör, Stockholms sjukhem.

Paneldiskussion – Vem tar ansvar?

  • Anders Morin, Svenskt Näringsliv, ansvarig Välfärdsfrågor
  • Johan Falk, VD OneMed
  • Erik Magnusson, Inköpschef Socialstyrelsen
  • Klara Diskay, samordnare för inköp Covid 19, SKR
  • Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap MSB

Arrangörer: Forum för Health Policy, Stockholms Sjukhem, Region Stockholm och Vinnova.

Läs Monicas blogginlägg här >>>


Save the date utskickÄldreomsorgen i tre länder – vad kan vi lära?

3 november 2020 kl. 13.30-17.00
Webinar Forum för Health Policy i samverkan med Nederländerna och Schweiz
Workshopen som var planerad till 19 mars genomförs den 3 november 2020

Stor internationell workshop om management, teknikutveckling, brukarinflytande mm inom äldreomsorgen i Sverige, Nederländerna och Schweiz. Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på en väl fungerande äldreomsorg i hela Europa. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, inte minst finansiering, köer till särskilt boende, långsam utveckling i införandet av nya processer, ny teknik och brukarinflytande. Tillsammans med Nederländerna och Schweiz anordnar Forum för Health Policy en spännande webinar


Rundabordssamtal – Äldreomsorgen – Vad kan vi lära av Coronapandemin?  Skärmavbild 2020-09-09 kl. 18.35.20


Folkhälsodalen 31 augusti och 1 september

 Skärmavbild 2020-08-19 kl. 23.27.13

Sveriges nya sjukvårdspolitiska arena. Ett två dagar digifysiskt forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk sjukvård tillbaka i världsklass.

1 september kl 13:00-14:00
Rapportsläpp: Sjukvården efter Corona? Utmaningar och reformförslag – lilla scenen

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar, svåra konsekvenser och inte minst en enorm påfrestning på vård och omsorg. Enorma insatser och kreativitet har pushat utvecklingen framåt i snabb takt men vi är fortfarande mitt i en kris. Efter den akuta fasen kommer vi lära mycket av vad som har fungerat och brustit.

Hitta rapporten och läs mer här >>>

IMG_8579

______

31 augusti
Rundabordssamtal – Digital hälso- och sjukvård
Hur ser det ut i OECD och i Sverige? Vad kan vi lära av Coronapandemin?

Telemedicine in OECD countries. What can we learn from the Covid 19 pandemic?

Läs mer och hitta presentationer här >>>

IMG_3900

_____
31 augusti kl 17:00

Forum för Healthpolicy delade ut patientpriset

Vi har fått in många fina nominering och nu ska vinnaren koras.
Välkommen på en prisutdelning utöver det vanliga!

Läs mer här >>>

Se prisutdelningen här >>>

IMG_3922


Årsstämma Forum för Health Policy 16 juni

Board

 

Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet, Webbinarium 15 maj

Rundabordssamtal – Resultatmått i hälso- och sjukvården, 14 maj

Hemsida

Rundabordssamtal – En nationell strategi för life science, 28 januari 

JN

Frukostseminarium – Digifysiskt Vårdval

Till hemsidan

Studieresa till Amsterdam

Zilverenskruis

Workshop – framtidens vård

Blogg WS8 oktober

Rundabordssamtal – den nära vården

Anna Nergård 3 sep 2019

Almedalen 2019

Banner Almedalen 2019

Workshop – Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden?

13marsWS2

Rundabordssamtal – Effektivitet och produktivitet i vården

RundaBordssamtal30jan

Frukostseminarium – Evidensbaserad policy, varför är det så svårt?

Frukostseminarium18dec2018

Rundabordssamtal – Den nära vården, vad händer?

DenNaraVarden

Workshop – vård online

Bild workshop 2 okt 2018

Forum för Health Policy i Almedalen 2018

Almedalen 4Juli

Studieresa till London

HealthFoundation

Seminarium Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________