Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och studieresor för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.


Kommande aktiviteter:

Rundabordssamtal: Behöver vi en ny vårdorganisation?

7 september kl 18-19

För våra medlemmar och forskare
Medverkande:

Acko Ankarberg (KD, ordförande i riksdagens Socialutskott) presenterar rapporten ”Århundradets vårdreform” om styrning och ledning

Nils Karlsson/Mattias Lundbeck (författare till Ratiorapporten ”Myten om Centralisering”) kommenterar

Ulrika Winblad, ledamot i Forums forskarnätverk, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, kommenterar

Diskussion: Frågor/kommentarer från deltagarna

Mer info kommer! Boka in!

Går bra att anmäla sig redan nu till info@healthpolicy.se


Patientpriset delas ut den 8 september!

Paientpriset startsidan

Läs mer här >>>


Workshop – Framtidens hälsa, vård och omsorg

den 20 oktober kl 13:00-17:00

 • Hur vill vi se framtidens hälso- och sjukvård och omsorg?
 • Vilka förbättringar är nödvändiga?
 • Vilka medskick till politiska partier inför valet 2022?
 • Hur kan/vill jag som aktör bidra?

Forum för Health Policy genomför workshopen tillsammans med RISE

Mer information kommer!


Rundabordssamtal med politiker och forskare inför valet 2022

10 november kl 18:00-19:30
Endast för medlemmar och forskare i nätverket

Mer information kommer!


Frukostseminarium 14 december kl 8:00-10:00

Endast för medlemmar/forskare

Mer information kommer!


Tidigare aktiviteter:

Tema: Social Impact Bonds – BETALA FÖR RESULTAT

Skärmavbild 2021-05-06 kl. 16.36.38
Rundabordssamtal 6 maj  kl 16.30 – 18.00
Vad är social impact bonds? Hur kan modellen användas? Utmaningar/hinder?
Konkret exempel från Region Sthlm

Med bland andra:
– Hugo Mörse, Leksell Social Ventures
– Fredrik Söder, Health Integrator
– Daniel Forslund, (L), Bitr. regionråd Region Stockholm


4 maj Utbildningsdag – Svenska hälso- och sjukvårdssystemet

Rapport med människor


IT-infrastrukturen i hälso- och sjukvården
– hur mår den?

Digitalisering_smal

10 mars 14:00-16:30

En nationell infrastruktur, med enkel överföring av information mellan olika aktörer och huvudmän,  är helt central för patientsäkerheten. I ljuset av pandemin är det obegripligt hur IT utvecklingen ser ut i landet.  Fragmenteringen av IT-infrastrukturen hämmar möjligheten att skala upp nya, innovativa lösningar som för leverantörer ofta bygger på att det är skalbart. Det finns en överenskommelse mellan SKR och staten att man ska bygga en gemensam infrastruktur tillsammans. Men vad händer egentligen – debatten har tystnat, eller?

Se sammanfattning här >>>


Rundabordssamtal – Coronakommissionens resultat och framtiden

27 januari 19:00-20:30

Särskilt inbjudna:

 • Göran Stiernstedt, ledamot Coronakommissionen,
 • Helle Wijk, omvårdnadsprofessor vid Göteborgs Universitet
 • Annika Roman, Förvaltningschef i Örebro kommun,
 • Thomas Lithner, Chef produktledning social Care på CGM. tidigare avdelningschef på Inera och e-Hälsomyndigheten

Deltagare:

 • Forum för Health Policys medlemmar, styrelse och forskarnätverk

Politikersamtal om vår rapport: Sjukvården efter Corona? Utmaningar och reformförslag

18 december 2020 kl. 08:30-09:30

 

 

 

 

Medverkande:
Camilla Waltersson Grönvall (m),
Anders W. Jonsson (c) och Vivianne Macdisi (s)

 

Här kan du läsa rapporten: Sjukvården efter corona_dig

Webinar: ”Lös problemen med skyddsutrustning nu”
Frukostseminarium öppet för alla

27 november kl 08:00-09.30

I en undersökning med stöd från Vinnova visar Monica Winge, forskare, att det varken har varit produkten eller produktionen som varit den största utmaningen. Det är snarare bristen på tydliga processer som har begränsat tillgången till skyddsutrustning för vård och omsorg i Sverige. Viktig kunskap att ta med sig in i framtiden.

Program

Moderatorer: Catharina Barkman och Magnus Lejelöv

Introduktion och välkommen – Vad har Vinnova gjort i Krisens spår?
Erik Borälv, programledare Vinnova

”Omställning av svensk industri för inhemsk produktion av personlig medicins skyddsutrustning”
Monica Winge, forskare, sjuksköterska

Läget för industrin och dess satsningar utan avtal
Henric Nedéus, vice VD Cellcom

Läget i  Region Stockholm under våren och sommaren 2020
Ann Eva Allgren Askensten  Bitr. Inköpsdirektör, Region Stockholm

Stockholms sjukhems hantering av skyddsutrustning
Karin Thalén, Sjukhusdirektör, Stockholms sjukhem.

Paneldiskussion – Vem tar ansvar?

 • Anders Morin, Svenskt Näringsliv, ansvarig Välfärdsfrågor
 • Johan Falk, VD OneMed
 • Erik Magnusson, Inköpschef Socialstyrelsen
 • Klara Diskay, samordnare för inköp Covid 19, SKR
 • Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap MSB

Arrangörer: Forum för Health Policy, Stockholms Sjukhem, Region Stockholm och Vinnova.

Läs Monicas blogginlägg här >>>


Save the date utskickÄldreomsorgen i tre länder – vad kan vi lära?

3 november 2020 kl. 13.30-17.00
Webinar Forum för Health Policy i samverkan med Nederländerna och Schweiz
Workshopen som var planerad till 19 mars genomförs den 3 november 2020

Stor internationell workshop om management, teknikutveckling, brukarinflytande mm inom äldreomsorgen i Sverige, Nederländerna och Schweiz. Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på en väl fungerande äldreomsorg i hela Europa. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, inte minst finansiering, köer till särskilt boende, långsam utveckling i införandet av nya processer, ny teknik och brukarinflytande. Tillsammans med Nederländerna och Schweiz anordnar Forum för Health Policy en spännande webinar


Rundabordssamtal – Äldreomsorgen – Vad kan vi lära av Coronapandemin?  Skärmavbild 2020-09-09 kl. 18.35.20


Folkhälsodalen 31 augusti och 1 september

 Skärmavbild 2020-08-19 kl. 23.27.13

Sveriges nya sjukvårdspolitiska arena. Ett två dagar digifysiskt forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk sjukvård tillbaka i världsklass.

1 september kl 13:00-14:00
Rapportsläpp: Sjukvården efter Corona? Utmaningar och reformförslag – lilla scenen

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar, svåra konsekvenser och inte minst en enorm påfrestning på vård och omsorg. Enorma insatser och kreativitet har pushat utvecklingen framåt i snabb takt men vi är fortfarande mitt i en kris. Efter den akuta fasen kommer vi lära mycket av vad som har fungerat och brustit.

Hitta rapporten och läs mer här >>>

IMG_8579

______

31 augusti
Rundabordssamtal – Digital hälso- och sjukvård
Hur ser det ut i OECD och i Sverige? Vad kan vi lära av Coronapandemin?

Telemedicine in OECD countries. What can we learn from the Covid 19 pandemic?

Läs mer och hitta presentationer här >>>

IMG_3900

_____
31 augusti kl 17:00

Forum för Healthpolicy delade ut patientpriset

Vi har fått in många fina nominering och nu ska vinnaren koras.
Välkommen på en prisutdelning utöver det vanliga!

Läs mer här >>>

Se prisutdelningen här >>>

IMG_3922


Årsstämma Forum för Health Policy 16 juni

Board

 

Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet, Webbinarium 15 maj

Rundabordssamtal – Resultatmått i hälso- och sjukvården, 14 maj

Hemsida

Rundabordssamtal – En nationell strategi för life science, 28 januari 

JN

Frukostseminarium – Digifysiskt Vårdval

Till hemsidan

Studieresa till Amsterdam

Zilverenskruis

Workshop – framtidens vård

Blogg WS8 oktober

Rundabordssamtal – den nära vården

Anna Nergård 3 sep 2019

Almedalen 2019

Banner Almedalen 2019

Workshop – Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden?

13marsWS2

Rundabordssamtal – Effektivitet och produktivitet i vården

RundaBordssamtal30jan

Frukostseminarium – Evidensbaserad policy, varför är det så svårt?

Frukostseminarium18dec2018

Rundabordssamtal – Den nära vården, vad händer?

DenNaraVarden

Workshop – vård online

Bild workshop 2 okt 2018

Forum för Health Policy i Almedalen 2018

Almedalen 4Juli

Studieresa till London

HealthFoundation

Seminarium Successes and barriers for innovation in healthcare

SeminariumInnovation7mars

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________