Digitalisering i Primärvården
Kan digitaliseringen göra primärvården mer patientfokuserad? Och mer effektiv? 

Flera utredningar har återkommande lyft vikten av en stärkt primärvård för att klara framtidens utmaningar. Men hur ska det gå till i praktiken? Vilken roll kan digitaliseringen spela?

Tid: Onsdag 16 november 2016 kl. 13–17
Plats: Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1K

I januari 2017 publicerades en artikel på temat, författad av Vivian Vimarlund, en av forskarna i Forums forskarnätverk. Läs den här.

Följ länkarna nedan för att ladda ner presentationerna från workshopen. 

Program

13.00 – 13.15  Inledning (bakgrund, syfte, agenda)
Thorbjörn Larsson och Catharina Barkman, Forum för Health Policy

13.15 – 13.30 Värdet av digital teknik i den svenska vården
Oscar Boldt-Christmas, McKinsey

ed-g48b3675

13.30 – 14.15 Technology in primary care, Israel
Nicky Lieberman, Clalit Health Fund, Israel

ed-g48b3654

14.15 – 15.00 Öppen diskussion
med Nicky Lieberman och Oscar Boldt-Christmas

15.00 – 15.30 Paus och fika 

15.30 -16.00 Stockholms Läns Landsting och Östergötland
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd SLL och Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör region Östergötland

ed-g48b3664 ed-g48b3672

16.00 – 16.15 Min Doktor
Charlotta Tönsgård, VD Min Doktor

edg48b3705

16.15 -16.30 Pilotprojekt i region Halland
Kjell Ivarsson, primärvårdschef Region Halland

ed-g48b3659

16.30 – 17.00 Kommentarer, diskussion och återkoppling