Save the date utskick

Äldreomsorgen i tre länder – vad kan vi lära?

3 november 2020 kl. 13.30-17.00
Workshop Forum för Health Policy i samverkan med Nederländerna och Schweiz
Workshopen som var planerad till 19 mars genomförs den 3 november 2020

Stor internationell workshop om management, teknikutveckling, brukarinflytande mm inom äldreomsorgen i Sverige, Nederländerna och Schweiz. Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på en väl fungerande äldreomsorg i hela Europa. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, inte minst finansiering, köer till särskilt boende, långsam utveckling i införandet av nya processer, ny teknik och brukarinflytande. Tillsammans med Nederländerna och Schweiz anordnar Forum för Health Policy en spännande workshop, välkommen att anmäla dig här.


Kalendarium våren 2020

Strategimöte Styrelsen och kansliet: Måndagen 27 januari kl 18.00
Diskussion om verksamheten under 2020
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdag den 28 januari kl 16.30-18.00
———————————————————————————————-
Rundabordssamtal: Tisdag den 28 januari kl 18.00
—————————————————————————————————–
Styrelsemöte: Tisdagen den 17 mars kl 16.30-18.00
—————————————————————————————————–
Workshop: Torsdagen den 19 mars kl 13.30-17.00 NYTT DATUM 3 NOV
—————————————————————————————————–
Rundabordssamtal: Torsdagen den 14 maj kl 18.00-19.30 sker digitalt
—————————————————————————————————-
Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet:
Fredagen den 15 maj kl 9.30-14.30 – webbinarium                                                                                                      ————————————————————————————————-
Sista dag att nominera till Patientpriset på söndagen den 31 maj

———————————————————————————————-
Styrelsemöte: Tisdagen den 16 juni kl 15.30-17.00
—————————————————————————————————–
Årsstämma: Tisdagen den 16 juni kl 17.00-18.00
—————————————————————————————————–
Konstituerande möte med ny styrelse: Tisdagen den 16 juni kl 18.00-18.15
—————————————————————————————————–

Årsstämma Forum för Health Policy 16 juni

Board

Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet, Webbinarium 15 maj

Hemsida

Rundabordssamtal Resultatmått i hälso- och sjukvården, 14 maj

Hemsida

Rundabordssamtal En nationell strategi för life science, 28 januari 

JN