#PATIENTPRISET orange

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt som har underlättat för patienter eller närstående.


Gynekologiska onkologimottagningen
vid Centralsjukhuset i Karlstad vinner Patientpriset 2020

IMG_3922

Anna Hessel, verksamhetschef,  Jessica Dahlin, patient, Emma Johansson, barnmorska, Peter Graf ordförande Forum för Healthpolicy

Juryns motivering:

Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad är ett fint exempel där samarbete sker över gränserna, patienten är i centrum, alla läkare är pålästa om patientens tillstånd och de digitala verktygen fungerar. Patienterna vittnar om en verklig patientcentrerad vård, med en koordinerande kontaktsjuksköterska som är spindeln i nätet.

”Hela mottagningen är en sådan oas. Trots att man arbetar med en tung patientgrupp känner man redan när man kliver in genom dörren att alla är på rätt plats och trivs med sitt arbete.” Jessica Dahlin, patient.

IMG_3913

Vinnare och delar av Forum för Healthpolicys styrelse, från vänster:
Emma Johansson, vinnare och barnmorska, Peter Graf, ordförande Forum för Healthpolicy, Jessica Dahlin patient, Inger Ros, ordförande HjärLung, Anna Hessel, verksamhetschef, Catharina Barkman, projektledare Forum för Healthpolicy

– Det känns hedrande att få priset och framför allt är det kul att kvinnosjukvården i Värmland uppmärksammas för det goda arbete som görs varje dag. Medarbetarna på gynekologiska onkologimottagningen är oerhört kompetenta och arbetar ständigt med patienten i centrum. Det är rätt medarbetare på rätt plats, säger Helene Johansson Österdahl, avdelningschef på avdelning 14, gynekologi och gynekologisk onkologimottagning.

– Vi tycker att det är fantastiskt roligt att få uppmärksamma en verksamhet där patienter upplever både trygghet och hög kompetens. Vi vill hylla både kliniken och patienten som vill dela med sig av sina erfarenheter, vilket också tjänar som ett gott exempel för andra, säger Peter Graf, ordförande Forum för Healthpolicy.

________________________________

Information om priset:

Har du som patient eller närstående upplevt en vård som överträffade dina förväntningar? Då kan du skicka in din berättelse till Forum för Health Policys patientpris!

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt som har underlättat för patienter eller närstående.

Du kan skicka in en berättelse som handlar om en erfarenhet av vård, rehabilitering eller prevention inom hälso- och sjukvården eller omsorgen. Både patienter och närstående kan nominera vårdgivare. Det går bra att nominera både enskilt och i grupp.

Kriterierna för Patientpriset är:

Delaktighet
Vårdgivaren har aktivt och lyhört lyssnat på dig. Du har upplevt att vårdgivaren har visat respekt för din kunskap och har samtidigt motiverat och gett dig förutsättningar att kunna följa ordinationer och instruktioner.

Nöjdhet
Du upplever att vården du fick har gett ett gott resultat som har uppfyllt dina förväntningar.

Uppföljning
Vårdgivaren har, tillsammans med dig, formulerat en personlig hälsoplan eller liknande plan för uppföljning. Hälsoplanen ska vara dokumenterad i din journal.

Digitalisering
Det är ett plus om vårdgivaren har använt sig av digitala verktyg på ett sätt som har inneburit ökad tillgänglighet eller på annat sätt har underlättat för dig som patient.

Nomineringen till Patientpriset stängde söndagen den 31 maj.

Patientpriset delas ut till både den som har skickat in den vinnande berättelsen, för att ha bidragit med inspiration och kunskap, och till den nominerade vårdgivaren, för sin insats. Priset kommer att delas ut i september 2020. Vinnaren utses av Forum för Health Policys styrelse.

Vi vill gärna publicera några av berättelserna för att sprida inspiration och bra exempel. Genom att skicka in en nominering godkänner du publicering. Har du några frågor eller funderingar om Patientpriset kan du kontakta info@healthpolicy.se.