Hemsida

Resultatmått i hälso- och sjukvården – underlag för förbättring eller papperstigrar? Så löd rubriken för kvällens rundabordssamtal där Forum presenterade en pilot för en resultattavla/dashboard i samarbete med SAS-institute. Syftet med en resultattavla/dashboard, där Forum samlar ett fåtal intressanta kvalitetssäkrade mått, är att snabbt ge en överblick av ”hur svensk vård och omsorg” mår. Forum för Health Policy bjöd in medlemmar och forskare till ett digitalt rundabordssamtal den 14 maj för att introducera och diskutera resultattavlan.

Kvällen inleddes genom att Joakim Ramsberg kort presenterade resultatmått från rapporten Örat mot marken. Rapporten ger förslag på en utveckling av en ändamålsenlig och förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och jämlikhet. Joakim har även varit delaktig i arbetet med att utveckla resultattavlan.

Ulf Hertin och hans team från SAS Institute presenterar modulen/resultattavlan för deltagarna. Regionfakta, medellivslängd, väntetider och operation/åtgärder är exempel på data som inkluderas i modulen och dessa presenterades samt diskuterades under kvällen. Arbetet med att utveckla modulen kommer att fortsätta och Forum för Health Policys forskarnätverk kommer att inkluderas i arbetet samt att modulen längre fram kommer att lanseras för medlemmar i ett första steg.

Tack till alla medverkande för stimulerande och givande samtal, samt tack till SAS Institute som stod som mötesvärd för det digitala mötet samt upplät sina lokaler för de få deltagare som närvarade fysiskt.
Tid: Torsdagen 14 maj 2020 kl. 18.00–19.30
Plats: Webbinarium, samt SAS Institute, Stora Frösunda Gård, Solna

Deltagare
Särskilt inbjudna:
Ulf Hertin, SAS Institute
Patric Hamilton, SAS Institute
Mathias Lanner, SAS Institute
Carl-Olow Magnusson, SAS Institute
Joakim Ramsberg, Vårdanalys, Forums forskarnätverk
Maja Wessel, Patientnämnden Stockholm

Forum för Health Policy
Peter Graf, ordförande
Anders Morin, vice ordförande
Catharina Barkman, kansli
Mari Månsson, kansli
Björn Arvidsson, styrelseledamot
Anne Carlsson, styrelseledamot
Ann Johansson, styrelseledamot
Inger Ros, styrelseledamot

Medlemmar och forskare
Daniel Anderberg, Ambassadör
Mårten Blix, IFN, Forums forskarnätverk
Oystein Berg, Länsförsäkringar
Eva-Maria Dufva, Reumatikerförbundet
Nasim Farrokhnia, KRY, Forums forskarnätverk
Carl-Johan Glans, Takeda
Richard Grönewall, Carmona
Magnus Lejelöv, LIF
Frida Lundmark, LIF
Cecilia Karlsson, DigitalWell Arena
Cristina Petrescu, Sodexo
Clas Rehnberg, Karolinska Institutet, Forums forskarnätverk
Jonas Vallgårda, Vårdförbundet

Värd
SAS Institute