Kommande aktiviteter:

Utbildningsdag – Svenska hälso- och sjukvårdssystemet

Rapport med människor

Den 4 maj 2021 – 09.30-14.30 – Digitalt – Kostnadsfritt

Korta informativa och inspirerande presentationer!

Särskilt fokus på coronapandemins effekter.

Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? Hur bra är olika sjukvårdssystem? Läkemedel? Patientens rättigheter? Samordnad vård? Hur väl har Sveriges Corona-strategi fungerat?

Forum för Health Policy, är en oberoende tankesmedja med syfte att driva på och utveckla vård och omsorg. Förbättring av vård och omsorg underlättas med högre medvetenhet och kunskap om hur systemen fungerar.

Utbildningen vänder sig till studenter/forskare/innovatörer men även till andra inom hälso- och sjukvård och omsorg, Forum för Health Policys medlemsorganisationer samt till politiker och tjänstemän. En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och innovation. Utbildningsdagen är kostnadsfri.

För hela programmet se här >>>

Anmäl dig här >>>

Uppge namn, organisation och om det är någon särskild fråga som du är intresserad av!


Paientpriset startsidan

DAGS ATT NOMINERA TILL PATIENTPRISET 2021

Du skickar in din nominering genom att klicka här >>>

Sista dag att skicka in din nominering är söndagen den 15 maj 2021.

Läs mer här >>>


Rundabordssamtal 6 maj  kl 16.30 – 18.00

Tema: Social Impact Bonds – BETALA FÖR RESULTAT

Vad är social impact bonds? Hur kan vi öka användningen av modellen? Utmaningar/hinder?
Konkret exempel från Region Sthlm

Med bland andra:
– Hugo Mörse, Leksell Social Ventures
– Fredrik Söder, Health Integrator
– Daniel Forslund, (L), Bitr. regionråd Region Stockholm

Endast för medlemmar och forskarnätverket – anmäl dig till info@healthpolicy.se

Digitalt rundabordssamtal – länk skickas ut några dagar innan!


Tidigare aktiviteter:

IT-infrastrukturen i hälso- och sjukvården – hur mår den?

Digitalisering_smal

Webinar 10 mars 14:00-16:30

Sammanfattning av seminariet finns här >>>


Rundabordssamtal – Coronakommissionens resultat och framtiden

27 januari 19:00-20:30

Särskilt inbjudna:

  • Göran Stiernstedt, ledamot Coronakommissionen,
  • Helle Wijk, omvårdnadsprofessor vid Göteborgs Universitet
  • Annika Roman, Förvaltningschef i Örebro kommun,
  • Thomas Lithner, Chef produktledning social Care på CGM. tidigare avdelningschef på Inera och e-Hälsomyndigheten

Deltagare:

  • Forum för Health Policys medlemmar, styrelse och forskarnätverk