Kommande aktiviteter:

Rundabordssamtal

27 januari 19:00-20:30 för medlemmar och forskarnätverket

Ämne: Diskussion om Coronakommissionens resultat – Framtiden

Medverkar gör bland andra:

  • Göran Stiernstedt, ledamot i Coronakommissionen, infektionsläkare och docent. Göran gör en kort inledande presentation av kommissionens första delrapporten
  • Helle Wijk, professor Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Medlemmar och forskarnätverksmedlemmar anmäler sig här >>>