Kommande aktiviteter:

Paientpriset startsidan

Läs mer här >>>


15 juni kl 16:30 Årstämma med efterföljande seminarium

16:30-17:25 Årsstämma

17:30-18:30 Dialogseminarium med intressanta inspel:

  • Forum för Health Policy, vad är på gång?  – Peter Graf, Catharina Barkman
  • Det senaste från forskarnätverket – Nasim Farrokhnia
  • Poddar i sammandrag – Livia Holm och Magnus Lejelöv

18:30-19:00 Konstituerande styrelsemöte

Alla medlemmar är välkomna att delta på årsstämman och anmälan med namn och organisation skickas till: info@healthpolicy.se

Handlingar skickas två veckor innan mötet.
Årsstämman sker digitalt via zoom – länk skickas några dagar innan till alla anmälda.


Rundabordssamtal: Behöver vi en ny vårdorganisation?

7 september kl 18-19

För våra medlemmar och forskare
Medverkande:

Acko Ankarberg (KD, ordförande i riksdagens Socialutskott) presenterar rapporten ”Århundradets vårdreform” om styrning och ledning

Nils Karlsson/Mattias Lundbeck (författare till Ratiorapporten ”Myten om Centralisering”) kommenterar

Ulrika Winblad, ledamot i Forums forskarnätverk, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, kommenterar

Diskussion: Frågor/kommentarer från deltagarna

Mer info kommer! Boka in!

Går bra att anmäla sig redan nu till info@healthpolicy.se


Tidigare aktiviteter:

Tema: Social Impact Bonds – BETALA FÖR RESULTAT

Skärmavbild 2021-05-06 kl. 16.36.38
Rundabordssamtal 6 maj  kl 16.30 – 18.00
Vad är social impact bonds? Hur kan modellen användas? Utmaningar/hinder?
Konkret exempel från Region Sthlm

Med bland andra:
– Hugo Mörse, Leksell Social Ventures
– Fredrik Söder, Health Integrator
– Daniel Forslund, (L), Bitr. regionråd Region Stockholm


4 maj Utbildningsdag – Svenska hälso- och sjukvårdssystemet

Rapport med människor

IT-infrastrukturen i hälso- och sjukvården – hur mår den?

Digitalisering_smal

Webinar 10 mars 14:00-16:30

Sammanfattning av seminariet finns här >>>


Rundabordssamtal – Coronakommissionens resultat och framtiden

27 januari 19:00-20:30

Särskilt inbjudna:

  • Göran Stiernstedt, ledamot Coronakommissionen,
  • Helle Wijk, omvårdnadsprofessor vid Göteborgs Universitet
  • Annika Roman, Förvaltningschef i Örebro kommun,
  • Thomas Lithner, Chef produktledning social Care på CGM. tidigare avdelningschef på Inera och e-Hälsomyndigheten

Deltagare:

  • Forum för Health Policys medlemmar, styrelse och forskarnätverk