Begreppet ”Health Policy” är den akademiskt baserade analysen av hälso- och sjukvårdspolitikens handlingsalternativ.

Väl utvecklad Health Policy bidrar till att förbättra hälsa och medicinska resultat hos individer och populationer genom att identifiera, utveckla och implementera bättre strategier för att utnyttja hälso- och sjukvårdens personal, resurser och institutioner. I sin strävan efter att skapa mer ändamålsenliga och effektiva alternativ för beslutsfattare samlas inom Health Policy olika akademiska inriktningar exempelvis sociologi, stadsvetenskap, organisationsteori, ekonomi och medicin.

Framgångsrika initiativ inom Health Policy bör uppnå tre sammanlänkade resultat på systemnivå:

1) bättre integrerad vård över gränser mellan vårdgivare i slutenvård, öppenvård och primärvård

2) säkerställande av hög kvalitet och patientsäkerhet för kliniska interventioner och behandlingar

3) etablerade förebyggande insatser på alla vårdnivåer vilka förbättrar folkhälsan

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 11.04.57