NishiDave

Nishi Dave började som praktikant på Forum under hösten 2019, här beskriver hon kort sina tankar kring detta:

Jag är student på Masterprogrammet i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, med specialiseringen i hälsofrämjande arbete och prevention. Genom min praktik på Forum för Health Policy så får jag en bättre förståelse och kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet och hur en tankesmedja som Forum för Health Policy fungerar. Detta är första gången jag är en del av en plattform där beslutsfattare, patientrepresentanter, forskare, företagare och vårdgivare kan mötas och nätverka för att förbättra sjukvården. Detta är något som jag tycker är otroligt spännande och något som jag skulle vilja jobba mer med i framtiden.