I samarbete med LIF – de forskande läkemedelsföretagen, tog Forum för Health Policy under 2014 och 2015 fram fem rapporter om kvalitet i vården.

Projektet syftade till att vidga perspektiven i svensk sjukvårdsdebatt genom att på olika sätt belysa kvaliteten inom hälsa, vård, omsorg och Life Science. 

Rapporterna presenterades vid seminarier i Almedalen 2014 och 2015 samt i Stockholm hösten 2015. 

Rapporterna är:

Patientcentrerade vårdmöten – förutsättningar och begränsningar i svensk hälso- och sjukvård
av Ulrika Winblad, Malin Masterton och Linn Boström

Kvalitet vid upphandling av vård och omsorg
av Henrik Eriksson

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv
av Peter Daneryd

Klinisk forskning för svensk sjukvård och kunskapsbildning. Förslag till utveckling
av Kent Lundholm

Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster
av Örjan Sölvell