Var besatt av användaren

Var besatt av användaren

Var besatt av användaren! Genom att gå i användarens fotspår blir det lättare att förstå vad som fungerar bra respektive mindre bra och vilka lösningar som måste till för att leverera bästa tänkbara tjänst. Med det tillvägagångssättet har många globala företag skapat...
Lagstiftning och regelverk – ett hinder i utvecklingen

Lagstiftning och regelverk – ett hinder i utvecklingen

Den 2 oktober arrangerade Forum för Health Policy en workshop om Vård online. Vid workshopen deltog ett 80-tal personer som representerade såväl offentliga som privata vårdgivare, patienter, medarbetare i vård och omsorg samt forskare och företag. Deltagarna...
Den Nära Vården – Rundabordssamtal 15/11-2018

Den Nära Vården – Rundabordssamtal 15/11-2018

Den 15 november diskuterade Forums medlemmar och särskilt inbjudna Den nära vården – vad händer nu? Kvällen syftade till att ge inspel till Anna Nergårdhs utredning om en Samordnad utveckling för god och nära vård. Det blev en mycket innehållsrik kväll med bl.a....
Ode till den besvärliga arbetsmiljön

Ode till den besvärliga arbetsmiljön

En personcentrerad vård och omsorg är ett av Forum för Health Policys tre fokusområden. Alltför ofta är det organisationens behov som får styra, snarare än individens. Desto svårare blir det när medarbetarnas behov krockar med det som är bäst för patienten. I dagens...
Ålderism och personcentrerad vård

Ålderism och personcentrerad vård

Sverige har enligt internationella jämförande studier bland de sämsta resultaten när det gäller respekt för patientens individuella behov, preferenser och värderingar samt patienten som medaktör i vården. 2060 beräknas var fjärde person vara 65 år eller äldre....