Våra medlemmar är samtliga aktörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Tillsammans bidrar de med ett helhetsperspektiv på styrningsfrågor inom hälso- och sjukvården. 


Attendo

LITEN_ammy-wehlin-attendo
”Det pågår en ständig utveckling inom vård och omsorg och det är viktigt att vi har koll på det som händer. Forum för Health Policy är en bra plats förbåde kunskapsutbyte och spridning av ny forskning inom hela vårdsektorn.” 
Ammy Wehlin, VD, Attendo Skandinavien

Attendo är ett av Nordens ledande vård och omsorgsföretag och har verksamhet inom tre delar, äldreomsorg, omsorg till funktionshindrade och individ- och familjeomsorg. Attendo har 12 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark.


LIF

AndersM2”LIF är medlemmar i Forum för Health Policy för att vi vill stödja arbetet för att etablera Health Policy som begrepp och som forskningsområde i Sverige. Forumet behövs som en brygga mellan akademi, profession och politik inom hälso- och sjukvården, och för att skapa ett robust stöd för ett beslutsfattande baserat på bästa tillgängliga kunskap.”
Anders Blanck, VD, LIF

Läkemedelsindustriföreningen är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder cirka 85 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. Läkemedelsindustriföreningen bedriver påverkansarbete i, för den forskande läkemedelsindustrin, viktiga policyfrågor.


Svenskt Naringsliv

Anders_Morin”Forum för Health Policy är en viktig plattform för gränsöverskridande diskussioner om vårdens och omsorgens framtid – en plats för samtal om att utveckla styrningsmodeller, att finna inspiration av goda exempel från andra länder och föra meningsfull dialog kring brukarmakt, valfrihet, kvalitetsutveckling och effektivt resursutnyttjande.”
Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv med arbetsgivarförbund och branschföreningar är den ledande företagarorganisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och 49 medlemsorganisationer för drygt 60 000 medlemsföretag med totalt över 1 500 000 anställda.


Vinnova_RGB_ram

Jenni2”Forum för Health Policy ger framtidens patienter möjlighet till bättre hälsa och vård”
Jenni Nordborg, Direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova

VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Vi är drygt 200 personer och har kontor i Stockholm och Bryssel.


Vårförbundet_logo_cmyk

annelie-hagbergVi arbetar för en personcentrerad och jämlik hälsa. En stor utmaning i framtiden blir hur styrningen av vården ska utformas så att detta uppnås. Där ser vi Forum for Health Policy som en viktig plattform för konstruktiva samtal.”
Lisbeth Löpare, Vårdstrategisk chef, Vårdförbundet

Vårdförbundet organiserar 114000 sjuksköterskor, barnmorskor, rötgenssjuksköterskor och biomedicinska analytiker samt studenter inom respektive utbildning. Idag är 114 000 medlemmar samlade i organisationen. Vårdförbundet syftar både till att stötta medlemmarna i utvecklingen av deras yrkesroller och att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården i stort, på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.