Årsrapporter

Klicka på bilderna för att ladda ner respektive skrift som pdf.

Forum för Health Policy årsrapport 2022

 

 

 

 

 

 

 

Forum för Health Policy årsrapport 2021

Forum för Health Policy årsrapport 2020

Forum för Health Policy årsrapport 2019

Forum för Health Policy 2014-2018

5-års rapport för åren 2014-2018

 

Forum för Health Policys 3 första år 2011-2013

Om idén bakom Forum för Health Policy

 

Forum för Health Policy årsrapport 2012-2013

Innehåller rapporterna:

  • Folkhälsa
  • Team
  • Variationer
  • Multisjuka

 

Forum för Health Policy årsrapport 2011-2012

Innehåller rapporterna:

  • Patientmedverkan
  • Primärvården
  • Offentlig/Privat
  • Ersättningssystem
  • Kroniskt sjuka