Årsrapporter

Klicka på bilderna för att ladda ner respektive skrift som pdf.

Forum för Health Policy årsrapport 2020

Forum för Health Policy årsrapport 2019

Forum för Health Policy 2014-2018

5-års rapport för åren 2014-2018

 

Forum för Health Policys 3 första år 2011-2013

Om idén bakom Forum för Health Policy

 

Forum för Health Policy årsrapport 2012-2013

Innehåller rapporterna:

  • Folkhälsa
  • Team
  • Variationer
  • Multisjuka

 

Forum för Health Policy årsrapport 2011-2012

Innehåller rapporterna:

  • Patientmedverkan
  • Primärvården
  • Offentlig/Privat
  • Ersättningssystem
  • Kroniskt sjuka