Personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg

Personcentrerad vård och omsorg handlar om vägen mot en vård och omsorg som är effektivare för samhället och bra för patienter/brukare/individer. Personcentrerad vård och omsorg är ett strukturerat sätt att arbeta så att vård och omsorg i mötet med patienten/brukaren ser hela människan bakom diagnosen och tar tillvara hens erfarenheter, upplevelse och kompetens. Ofta diskuteras personcentrerad vård men inte personcentrerad omsorg och hur omsorgen kan utvecklas och mätas. Nedan finns länkar till rapporter, bloggar, poddar och annat material kopplat till personcentrering.

Länkar och andra tips

– Rapport: ”Från mottagare till medskapare” 

– Forskning: Centrum för personcentrerad vård GPCC