Personcentrerad hälso- och sjukvård vård och omsorg

Nedan presenterar vi ett antal forskningsprojekt och publikationer som bedrivs av forskare eller forskningsinstitutioner knutna till Forum för Health Policys forskarnätverk.

Sidan är under utveckling!

Forskningsprojekt och rapporter

———————————

Fristående artiklar