Välkommen till Forum för Health Policy 

– en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ.

Tillsammans med patientföreträdare, forskare, medlemmar och andra experter, med patientens behov i fokus och ett internationellt perspektiv är syftet att driva på innovation och utveckling i hälso – och sjukvård och social omsorg.

Forum för Health Policy vill bidra med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ för beslutsfattare.

Vår vision: 

En personcentrerad, innovativ och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg för alla. 

Vi anordnar seminarier, workshops, vi publicerar policy rapporter, bloggar och poddar – allt för att öka dialog och kunskap som kan bidra till förbättringar.

För mer information kontakta: Catharina Barkman, catharina.barkman@healthpolicy.se

 

Aktuellt

Om oss

Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Tillsammans med patientföreträdare, forskare och andra experter och med patientens behov i fokus och ett internationellt perspektiv är syftet att driva på innovation och utveckling i hälso – och sjukvård och social omsorg. Forum för Health Policy vill bidra med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ för beslutsfattare.

Bli medlem

Medlemskap i Forum för Health Policy ger dig och din organisation en plattform för kunskapsinhämtning och spridning av viktiga frågor inom hälso- och sjukvården.

Läs mer >>>

Aktiviteter

Seminarier, workshops, webinarier och rundabordssamtal – Forum för Health Policy anordnar många aktiviteter för att dela erfarenheter och lära mer av varandra.

Läs mer >>>

Patientpriset

– Det är viktigt att vi får goda exempel på vård som fungerar. Vi hoppas att priset är en uppmuntran till alla som gör ett fint arbete tillsammans, säger Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy.

Läs mer >>>

Vill du ha vårt nyhetsbrev?