Aktuellt

En samlad överblick av våra aktuellt aktiviteter, artiklar och rapporter.

Aktiviteter

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och studieresor för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. 

Här ser du våra aktuella aktiviterer 

För alla aktiviteter klicka här>>>

25/1 Rundabordsamtal: Ungas förväntningar på vården

25 januari 18:00-20:30 Demoskops undersökning "Ungas förväntningar av vården" presenteras. Unga företrädare för politik och patientrörelsen kommenterar resultatet. Rundabordssamtal för medlemmar och forskarnätverk. Anmälan: info@healthpolicy.se Rundabordssamtalet sker...

Frukostseminarium: 14 december kl 8:00-10:00

God och Nära Vård och Patientlagen - ur ett patientperspektiv Vård- och omsorgsanalys presenterar sina utvärderingar både av God och nära vård och Patientlagen. Vi diskuterar vidare kring slutsatserna och hur kan det bli bättre framåt. Medverkande från Vård- och...

Workshop – Framtidens hälsa, vård och omsorg

Den 20 oktober medverkade ett 40 personer – medlemmar, forskare och speciellt inbjudna gäster i en workshop för att ta fram policyförslag inför valet 2022. Diskussionerna rörde fyra teman: Styrning Digitalisering och hälsodata Psykisk ohälsa Tvärsektoriellt samarbete...

Rundabordssamtal: Behöver vi en ny vårdorganisation?

Den 7 september kl 18-19 För våra medlemmar och forskare Medverkande: Acko Ankarberg (KD, ordförande i riksdagens Socialutskott) presenterar rapporten ”Århundradets vårdreform” om styrning och ledning” Nils Karlsson/Mattias Lundbeck (författare till...

Patientpriset delas ut den 8 september!

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt...

15 juni Årsstämma med efterföljande seminarium

16:30-17:25 Årsstämma 17:30-18:30 Dialogseminarium med intressanta inspel: Forum för Health Policy, vad är på gång?  – Peter Graf, Catharina Barkman Det senaste från forskarnätverket – Nasim Farrokhnia Poddar i sammandrag – Livia Holm och Magnus Lejelöv 18:30-19:00...

Rundabordssamtal: Social Impact Bonds – BETALA FÖR RESULTAT

Rundabordssamtal 6 maj  kl 16.30 – 18.00Vad är social impact bonds? Hur kan modellen användas? Utmaningar/hinder?Konkret exempel från Region Sthlm Med bland andra:– Hugo Mörse, Leksell Social Ventures– Fredrik Söder, Health Integrator– Daniel Forslund, (L), Bitr....

Utbildningsdag 4 maj: Svenska hälso- och sjukvårdssystemet

Korta informativa och inspirerande presentationer! – Digitalt – Kostnadsfritt Särskilt fokus på coronapandemins effekter. Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? Hur bra är olika sjukvårdssystem? Läkemedel? Patientens...

Webinar: IT-infrastrukturen i hälso- och sjukvården – hur mår den?

Webinar 10 mars 14:00-16:30     En nationell infrastruktur, med enkel överföring av information mellan olika aktörer och huvudmän,  är helt central för patientsäkerheten. I ljuset av pandemin är det obegripligt hur IT utvecklingen ser ut i landet....

Rundabordssamtal: Coronakommissionens resultat och framtiden

27 januari 19:00-20:30 Läs sammanfattningen från samtalet här:Referat_webinarie_27jan_2021 Särskilt inbjudna: Göran Stiernstedt, ledamot Coronakommissionen, Helle Wijk, omvårdnadsprofessor vid Göteborgs Universitet Annika Roman, Förvaltningschef i Örebro kommun,...

Artiklar

Här ser du våra aktuella artiklar 

För alla artiklar klicka här>>>

”En omvandling av apoteken kan avlasta hälso- och sjukvården”

Debattartikel av Forum för Health Policy i Dagens Medicin 20211208 Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Trots en hög andel hälso- och sjukvårdskostnader av BNP, jämfört med andra OECD-länder, har Sverige återkommande problem i form av långa köer....

Patientpriset delas ut den 8 september!

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt...

Debatt: ”Underlätta upphandling av en hel vårdkedja”

Dagens medicin 20210427Peter Graf och Catharina Barkman: ”Underlätta upphandling av en hel vårdkedja” Vårdgivare med ett helhetsansvar kan lättare utforma en sömlös vård och omsorg, skriver Peter Graf och Catharina Barkman från Forum för health policy. ”Äldreomsorgen...

Debatt: ”Detaljstyrningen av vårdens medarbetare måste minska”

Dagens medicin 20201015Peter Graf och Catharina Barkman: ”Detaljstyrningen av vårdens medarbetare måste minska” Onödig byråkrati i vården leder till frustration och mindre patienttid, skriver Peter Graf och Catharina Barkman från Forum för health policy. ”Vi föreslår...

Patientpriset 2020 – vinnaren är…

Gynekologiska onkologimottagningenvid Centralsjukhuset i Karlstad vinner Patientpriset 2020 Anna Hessel, verksamhetschef,  Jessica Dahlin, patient, Emma Johansson, barnmorska, Peter Graf ordförande Forum för Healthpolicy Se prisutdelningen här >>> Juryns...

Debatt: Coronapandemin är raketbränsle för den digitala transformationen

Dagens medicin 20200401 Peter Graf och Catharina Barkman: ”Coronapandemin är raketbränsle för den digitala transformationen” En gemensam teknisk plattform som fungerar för hela Sverige, användbar mellan regioner, kommuner, privata och offentliga sjukvårdsaktörer,...

Quality paradigms and innovation – the Dutch case

I dagens blogg för Forum skriver professor Henk Nies, Nederländerna, om konceptuella innovationer såsom positiv hälsa och visionen av kvalitet. Det traditionella sättet att se på hälsa känns inte igen av dagens medborgare, oavsett om det gäller kroniker eller äldre...

Sjukhusläkaren summerar Almedalsseminarium

Sjukhusläkaren 20190702 Foto: Adam Öhman AV: Adam Öhman Panel: Så ska sjukvården med framgång göra förändringar Mer kontinuitet, utvecklad dialog med patienter och mindre klåfingriga politiker. Frågan om vad som krävs för att svensk sjukvård på ett framgångsrikt sätt...

Debatt: ”Vi behöver en New York-plan mot psykisk ohälsa”

Debattartikel publicerad i SVD, 20190518 Foto: Isabell Höjman TT ”Vi behöver en New York-plan mot psykisk ohälsa” För att vända trenden kring psykisk ohälsa i Sverige behövs ett helhetsgrepp och nytänkande, likt det omfattande program som New York har beslutat om. Nu...

Debatt: ”Ta fram en politisk vision för vården”

Dagens Medicin, 20181219 Peter Graf och Catharina Barkman: ”Ta fram en politisk vision för vården” Det är hög tid att ta fram en politisk vision för en modern hälso- och sjukvård med moderna arbetssätt och ersättningssystem som tar hänsyn till den digitala...

Rapporter

Kunskapssammanställningar kring aktuella beslutsfrågor inom hälso- och sjukvården utgör Forum för Health Policys särskilda profil. Genom s.k. policy briefs presenteras och sammanfattas kunskaperna om en viss policyfrågeställning. Där ingår också hänvisningar till den vetenskapliga litteraturen och viktiga kunskapskällor. Texterna avslutas med förslag till handlande och särskilt viktiga råd till beslutsfattarna. Forum för Health Policy producerar även rapporter i samband med konkreta projekt, seminarier och workshops.

Här ser du våra aktuella rapporter 

Här hittar du alla våra rapporter >>>

Rapport: Framtidens vård – inför valet 2022

Forum för Health Policy har publicerat ett antal policyrapporter och artiklar med rekommendationer och förslag för ett förbättrat hälso- och sjukvårdssystem. De, tillsammans med resultat från en av höstens workshopar, ligger till grund för denna policy brief:...

Rapport ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”

Rapport, ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”, texten bygger på en rad rapporter, genomförda workshops och rundabordssamtal. Se särskilt de policyrekommendationer som finns till rapporten.Sammanfattning rapport ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”...

Mer digital vård kan spara miljarder

Värdet av digital teknik i den svenska vården Sammanfattning: En hållbar kostnadsutveckling i sikte Digitala tekniker, som redan nu finns tillgängliga, har potential att i grunden förändra vårdsystemet i Sverige. Digitala lösningar och de nya arbetssätt som de...