Aktuellt

En samlad överblick av våra aktuellt aktiviteter, artiklar, rapporter och inlägg.

Aktiviteter

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och studieresor för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. 

Här ser du våra aktuella aktiviterer 

För alla aktiviteter klicka här>>>

Almedalen 26 juni 2024

26 juni Två seminarier på Strand Hotel, Visby Strandgatan 34Lokal: Teatern08.15-09.15 Virtuell vård/vård i hemmet – ett sätt att öka tillgänglighet och patientsäkerhet? Vi hör dagligen om kompetensbrist, platsbrist, köer och ekonomiska utmaningar i hälso- och...

Utbildningsdag 21 maj 2024

Forum för Health Policy genomför en utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet, idag och i framtiden – korta informativa och inspirerande presentationer med möjlighet att ställa frågor!    Den 21 maj 2023 – 09.00-12.00 – Webbinarium – Kostnadsfritt Hur...

Workshop 7 maj – Hur påverkar EU svensk hälso- och sjukvård? Inför EU-valet

7 maj kl 13:00-17:00 Workshop Tema: Hur påverkar EU svensk hälso- och sjukvård? Plats: If, Stockholm, Solna Barks väg 15, (nära Bergshamra T-bana) Kunskapen om EU kopplat till svensk hälso- och sjukvård är mycket begränsad. Syftet med workshopen är att höja kunskapen...

Webinar 9 april – Statlig styrning patient- och forskarperspektiv

Webinar – Hur ser patienter och forskare på statlig styrning? 9 april 2024 Webinar 18.00 – 19.30 Plats: Zoom - länk skickas en vecka innan till alla anmälda Moderator: Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy Program: Inledning Peter Graf, ordförande...

Möte: Virtuell vård 6 februari

6 februari– Seminarium klockan 18.30-20:00 Tema: Virtuell vård - Vård i hemmet Plats: Norrsken, Birger Jarlsgatan 57C, Stockholm och digitalt via länk 18:30 Samling med förfriskningar 18:45 Samtalet startar Ett samtal om virtuell vård, där vi diskuterar kring:Vad...

Frukostseminarium: AI/Digitalisering Hur gör Danmark? 5 dec

5 december – frukostseminarium klockan 08.30-10.00 Tema: AI/Digitalisering – Hur gör Danmark?Peter Munch Jensen, Sammenhængende Digital Sundhed (DIS)/Health Data Authority, Sundhedsdatastyrelsen. Peter kommer att presentera arbetet med digitalisering och datadelning...

Digitalt rundabord: Statligt huvudmannaskap? 15 nov

15 november – Digitalt Rundabordssamtal klockan 17.30-19.00 Tema: Helt eller delvis statligt huvudmannaskap – Endast för medlemmar och inbjudna gäster. Vi fortsätter arbetet med att analysera och diskutera olika aspekter på helt eller delvis statligt huvudmannaskap i...

Seminarium om folkhälsan 27 september

Specialinbjudan – endast Forum för Health Policys medlemmar och forskarnätverk Digitalt seminarium om utvecklingen av Folkhälsan 27 september kl 17.30-19.00. Anton Lager, Chef, Hälsoläge och vårdbehov, CES; Docent; GPH, KI presenterar Folkhälsorapport 2023. Frågor som...

Conference in Stockholm, International Health Perspectives 7 september

7 september Sweden, Netherlands, Switzerland: prevention, health data, financing Program >>> Summary >>> Organized by Swiss Chamber of Commerce and Dutch Chamberof Commerce in partnership with Forum for Health Policy, Embassy of the Netherlands, and...

Studieresa till Danmark 30 augusti – 1 september 2023

En delegation från Forum för Health Policy med representanter från styrelsen, kansliet, medlemsorganisationer och forskarnätverket genomförde en intressant och kunskapshöjande studieresa till dansk sjukvård. Health Care Denmark, en non-profit public-private...

Artiklar

Här ser du våra aktuella artiklar 

För alla artiklar klicka här>>>

Debatt: ”Identifiera hur statlig styrning kan stärka patientdelaktighet”

Forum för Health Policy skriver idag i Dagens Medicin: I patientkretsar finns en oro för att en omorganisation av vården skulle ta för mycket energi – men också önskemål om mer samordning, skriver debattörer från Forum för Health Policy. Svensk hälso- och sjukvård...

Replik debatt: ”Patienter och personal har rätt att kräva mer”

Forum för Health Policy skriver replik idag i Svenska Dagbladet: SKR och Inera har replikerat på vår debatt­artikel där vi hävdar att digitaliseringen i sjukvården går för långsamt. SKR och Inera uppmanar tvärtom till att känna stolthet över den konsolidering av...

Debatt: ”Sverige alltför långsamt i vårdens digitalisering”

Forum för Health Policy skriver idag i Svenska Dagbladet: Patienter, läkare, sjuksköterskor, it-ansvariga och chefer i vård och omsorg har återkommande lyft fram samma problem i decennier: det går inte att dela data mellan olika it-system i vården. Patienter uttrycker...

Debatt i Dagens Medicin om onödig administration

Forum för Health Policy skriver idag i Dagens Medicin med anledning av att Rapport_Onödig administration sjukvård _juni 2023 släpps: ”Ta fram dokumentationskrav för vården i alla regioner” I en ny rapport från Forum för Health Policy diskuteras varför administrationen...

Debatt: ”Det måste löna sig att hålla befolkningen frisk”

Forum för Health Policy skriver idag i Dagens Medicin med anledning av att rapporten "Prevention - hur ska vi klara framtidens vård?" släpps: ”Det måste löna sig att hålla befolkningen frisk” ”Ny forskning visar att 45 procent av alla demenssjukdomar kan förebyggas...

Debatt och remissvar – Tillgänglighet

Forum för Health Policy har lämnat in remissvar till Tillgänglighetsdelegationens slutbetänkande och skriver i Dagens medicin att: ”Överväg viten för att korta vårdköerna” Trots en hög andel hälso- och sjukvårdskostnader av BNP, jämfört med andra OECD-länder, har...

”Tio punkter där vården måste förbättras”

Debatt i Dagens Medicin: Ur debattartikeln: "Politiker på alla nivåer måste ta krafttag för utveckling och förbättring av sjukvården efter valet, skriver Peter Graf och Catharina Barkman som har tio förslag. 1. Tillgängligheten måste förbättras Den bristande...

Rapporten ”Irrvägar i vården” rekommenderad läsning inför valet!

I Svenska Dagbladet 5 juli skriver Tove Lifvendahl i sin ledare att: "Kommunikationen mellan primärvården och specialistvården i Sverige fungerar betydligt sämre än i andra länder, vilket kan leda till fel vård. Och det är inte raketforskning att ta itu med...

Debatt Dagens Medicin: ”Irrationella flöden leder till irrvägar i vården”

Idag släpper Forum för Health Policy tillsammans med fil. dr. Marianne Hanning en rapport och skriver i Dagens medicin att: ”Irrationella flöden leder till irrvägar i vården” Ur debattartikeln: "Vi har med hjälp av befintliga studier och statistik studerat det vi har...

Debatt och rapport: Patienternas prioriteringar inför valet

Idag släpper vi tillsammans en rapport och skriver i Dagens medicin att: ”Stärk vården för personer med kroniska sjukdomar” Politiker på nationell, regional och kommunal nivå bör se till att: • stärka vården för personer med kroniska sjukdomar så att den blir jämlik,...

Rapporter

Kunskapssammanställningar kring aktuella beslutsfrågor inom hälso- och sjukvården utgör Forum för Health Policys särskilda profil. Genom s.k. policy briefs presenteras och sammanfattas kunskaperna om en viss policyfrågeställning. Där ingår också hänvisningar till den vetenskapliga litteraturen och viktiga kunskapskällor. Texterna avslutas med förslag till handlande och särskilt viktiga råd till beslutsfattarna. Forum för Health Policy producerar även rapporter i samband med konkreta projekt, seminarier och workshops.

Här ser du våra aktuella rapporter 

Här hittar du alla våra rapporter >>>

Rapport: Patient- och närståendeperspektiv – helt eller delvis statligt huvudmannaskap

Svensk hälso- och sjukvård visar på många goda resultat, jämfört med andra länder. Men det finns också flera utmaningar, inte minst långa väntetider, regionala skillnader i kvalitet och bristande samordning mellan vårdgivare. Det är därför positivt med utredningen om...

Rapport: Ett stort steg – Stora språkmodeller i sjukvården

Forum för Health Policy har bjudit in läkaren Jonathan Ilicki att dela med sig av sina insikter och erfarenheter avseende AI i sjukvården. Denna rapport belyser hur AI skulle kunna öka patientsäkerheten och avlasta vårdpersonal, samt vilka risker AI innebär i vården....

Report: Digital triage: a paradigm shift

Several studies show great opportunities for quality improvements and efficiency gains with the help of digitization and the use of health data. Digital solutions and tools, when used correctly, are a way to cope with today's and future challenges in healthcare. Forum...

Digital transformation in health care and elderly care– a comparison of three countries

In this report Forum for Health Policy gives a description of digital transformation in health care, specifically in Sweden, UK and Denmark. The report also gives some examples of how digital transformation are implemented in healthcare and elderly care in Sweden, UK...

Rapport: Onödig administration

Många studier visar att personal i vården använder en stor del av sin tid till administration. Ofta uttrycks kritik att den dessutom är både tungrodd och onödig. Under pandemin märktes att det går att dra ner på den onödiga administrationen. Läkare vittnar om att de...

Rapport: Prevention – Hur ska vi klara framtidens vård?

Forum för Health Policy publicerar idag rapporten: Prevention - hur ska vi ska klara framtidens vård? Prevention handlar om hälsofrämjande åtgärder, att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras....

Ny rapport: Irrvägar i vården – vårdflöden och remisser

Många patienter vittnar om hur de har slussats runt i vården, tvingats upprepa sina sjukdomshistorier och ta samma laboratorietester flera gånger. Patienter upplever sig vara budbärare som tvingas upprepa berättelsen om sina symptom och behandlingshistorik otaliga...

Debatt och rapport: Patienternas prioriteringar inför valet

Idag släpper vi tillsammans en rapport och skriver i Dagens medicin att: ”Stärk vården för personer med kroniska sjukdomar” Politiker på nationell, regional och kommunal nivå bör se till att: • stärka vården för personer med kroniska sjukdomar så att den blir jämlik,...

Många unga kritiska till vårdens effektivitet

Forum för Health Policy har gett i uppdrag till analysföretaget Demoskop att genomföra en undersökning om hur unga uppfattar dagens och framtidens vård. Totalt genomfördes 1 432 intervjuer, varav 1 022 med unga mellan 18 och 30 år.I undersökningen framkommer att en av...

Rapport: Framtidens vård – inför valet 2022

Forum för Health Policy har publicerat ett antal policyrapporter och artiklar med rekommendationer och förslag för ett förbättrat hälso- och sjukvårdssystem. De, tillsammans med resultat från en av höstens workshopar, ligger till grund för denna policy brief:...

Inlägg

Här finns ett arkiv med alla inlägg >>>