Aktuellt

En samlad överblick av våra aktuellt aktiviteter, artiklar, rapporter och inlägg.

Aktiviteter

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och studieresor för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. 

Här ser du våra aktuella aktiviterer 

För alla aktiviteter klicka här>>>

Frukostseminarium: AI/Digitalisering Hur gör Danmark? 5 dec

5 december – frukostseminarium klockan 08.30-10.00 (frukostmacka ingår) Tema: AI/Digitalisering – Hur gör Danmark? Medverkande: Peter Munch Jensen, Sammenhængende Digital Sundhed (DIS)/Health Data Authority, Sundhedsdatastyrelsen. Han kommer att presentera arbetet med...

Digitalt rundabord: Statligt huvudmannaskap? 15 nov

15 november – Digitalt Rundabordssamtal klockan 17.30-19.00 Tema: Helt eller delvis statligt huvudmannaskap – Endast för medlemmar och inbjudna gäster. Vi fortsätter arbetet med att analysera och diskutera olika aspekter på helt eller delvis statligt huvudmannaskap i...

Seminarium om folkhälsan 27 september

Specialinbjudan – endast Forum för Health Policys medlemmar och forskarnätverk Digitalt seminarium om utvecklingen av Folkhälsan 27 september kl 17.30-19.00. Anton Lager, Chef, Hälsoläge och vårdbehov, CES; Docent; GPH, KI presenterar Folkhälsorapport 2023. Frågor som...

Conference in Stockholm, International Health Perspectives 7 september

7 september Sweden, Netherlands, Switzerland: prevention, health data, financing Program >>> Summary >>> Organized by Swiss Chamber of Commerce and Dutch Chamberof Commerce in partnership with Forum for Health Policy, Embassy of the Netherlands, and...

Studieresa till Danmark 30 augusti – 1 september 2023

En delegation från Forum för Health Policy med representanter från styrelsen, kansliet, medlemsorganisationer och forskarnätverket genomförde en intressant och kunskapshöjande studieresa till dansk sjukvård. Health Care Denmark, en non-profit public-private...

Almedalen 2023

29 juni Två seminarier på Strand Hotel, Visby Strandgatan 34Lokal: Teatern   08.00-09.00 - Onödig administration i vården Sammanfattning:Forum för Health Policy presenterade en rapport där syftet är att diskutera varför administrationen i hälso- och sjukvården...

Årsstämma 15 juni

Årsstämma med seminarium och mingel 15 juni kl 15:30-17:30 Lokal: Bristol Myers Squibb, Hemvärnsgatan 9, 171 54 SolnaDigital medverkan möjlig - ange det vid anmälan!En representant per medlemsorganisation är välkommen. I samband med årsstämman presenterar...

Utbildningsdag 23 maj

Här kan du se hela Utbildningsdagen 2023 Du hittar alla enskilda föreläsningar nedan! _____________ Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet, idag och i framtiden – korta informativa och inspirerande presentationer! Den 23 maj 2023 – 09.30-14.30 -...

Workshop 2 maj – Organisation och styrning

Sammanfattning  - Styrning av svensk hälso- och sjukvård Workshop 2 maj 2023 Talare: Ulrika Winblad, professor vid Institutet för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och medlem i Forum för Health Policys forskarnätverk Daniel Zetterberg, utredare på...

Webinar 15 mars kl. 18 Social omsorg – Vad får vi för pengarna?

Social omsorg (barn och unga, äldre, SoL)– Vad får vi för pengarna?   Webinar 15 mars kl 18:00 – 19:30 Läs sammanfattning av rundabordssamtalet här >>> Hur mäter vi effekterna av olika sociala insatser som ges idag till barn och unga, äldre,...

Artiklar

Här ser du våra aktuella artiklar 

För alla artiklar klicka här>>>

Debatt: ”Sverige alltför långsamt i vårdens digitalisering”Debatt:

Forum för Health Policy skriver idag i Svenska Dagbladet: Patienter, läkare, sjuksköterskor, it-ansvariga och chefer i vård och omsorg har återkommande lyft fram samma problem i decennier: det går inte att dela data mellan olika it-system i vården. Patienter uttrycker...

Debatt i Dagens Medicin om onödig administration

Forum för Health Policy skriver idag i Dagens Medicin med anledning av att Rapport_Onödig administration sjukvård _juni 2023 släpps: ”Ta fram dokumentationskrav för vården i alla regioner” I en ny rapport från Forum för Health Policy diskuteras varför administrationen...

Debatt: ”Det måste löna sig att hålla befolkningen frisk”

Forum för Health Policy skriver idag i Dagens Medicin med anledning av att rapporten "Prevention - hur ska vi klara framtidens vård?" släpps: ”Det måste löna sig att hålla befolkningen frisk” ”Ny forskning visar att 45 procent av alla demenssjukdomar kan förebyggas...

Debatt och remissvar – Tillgänglighet

Forum för Health Policy har lämnat in remissvar till Tillgänglighetsdelegationens slutbetänkande och skriver i Dagens medicin att: ”Överväg viten för att korta vårdköerna” Trots en hög andel hälso- och sjukvårdskostnader av BNP, jämfört med andra OECD-länder, har...

”Tio punkter där vården måste förbättras”

Debatt i Dagens Medicin: Ur debattartikeln: "Politiker på alla nivåer måste ta krafttag för utveckling och förbättring av sjukvården efter valet, skriver Peter Graf och Catharina Barkman som har tio förslag. 1. Tillgängligheten måste förbättras Den bristande...

Rapporten ”Irrvägar i vården” rekommenderad läsning inför valet!

I Svenska Dagbladet 5 juli skriver Tove Lifvendahl i sin ledare att: "Kommunikationen mellan primärvården och specialistvården i Sverige fungerar betydligt sämre än i andra länder, vilket kan leda till fel vård. Och det är inte raketforskning att ta itu med...

Debatt Dagens Medicin: ”Irrationella flöden leder till irrvägar i vården”

Idag släpper Forum för Health Policy tillsammans med fil. dr. Marianne Hanning en rapport och skriver i Dagens medicin att: ”Irrationella flöden leder till irrvägar i vården” Ur debattartikeln: "Vi har med hjälp av befintliga studier och statistik studerat det vi har...

Debatt och rapport: Patienternas prioriteringar inför valet

Idag släpper vi tillsammans en rapport och skriver i Dagens medicin att: ”Stärk vården för personer med kroniska sjukdomar” Politiker på nationell, regional och kommunal nivå bör se till att: • stärka vården för personer med kroniska sjukdomar så att den blir jämlik,...

Många unga kritiska till vårdens effektivitet

Forum för Health Policy har gett i uppdrag till analysföretaget Demoskop att genomföra en undersökning om hur unga uppfattar dagens och framtidens vård. Totalt genomfördes 1 432 intervjuer, varav 1 022 med unga mellan 18 och 30 år.I undersökningen framkommer att en av...

”En omvandling av apoteken kan avlasta hälso- och sjukvården”

Debattartikel av Forum för Health Policy i Dagens Medicin 20211208 Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Trots en hög andel hälso- och sjukvårdskostnader av BNP, jämfört med andra OECD-länder, har Sverige återkommande problem i form av långa köer....

Rapporter

Kunskapssammanställningar kring aktuella beslutsfrågor inom hälso- och sjukvården utgör Forum för Health Policys särskilda profil. Genom s.k. policy briefs presenteras och sammanfattas kunskaperna om en viss policyfrågeställning. Där ingår också hänvisningar till den vetenskapliga litteraturen och viktiga kunskapskällor. Texterna avslutas med förslag till handlande och särskilt viktiga råd till beslutsfattarna. Forum för Health Policy producerar även rapporter i samband med konkreta projekt, seminarier och workshops.

Här ser du våra aktuella rapporter 

Här hittar du alla våra rapporter >>>

Digital transformation in health care and elderly care– a comparison of three countries

In this report Forum for Health Policy gives a description of digital transformation in health care, specifically in Sweden, UK and Denmark. The report also gives some examples of how digital transformation are implemented in healthcare and elderly care in Sweden, UK...

Rapport: Onödig administration

Många studier visar att personal i vården använder en stor del av sin tid till administration. Ofta uttrycks kritik att den dessutom är både tungrodd och onödig. Under pandemin märktes att det går att dra ner på den onödiga administrationen. Läkare vittnar om att de...

Rapport: Prevention – Hur ska vi klara framtidens vård?

Forum för Health Policy publicerar idag rapporten: Prevention - hur ska vi ska klara framtidens vård? Prevention handlar om hälsofrämjande åtgärder, att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras....

Ny rapport: Irrvägar i vården – vårdflöden och remisser

Många patienter vittnar om hur de har slussats runt i vården, tvingats upprepa sina sjukdomshistorier och ta samma laboratorietester flera gånger. Patienter upplever sig vara budbärare som tvingas upprepa berättelsen om sina symptom och behandlingshistorik otaliga...

Debatt och rapport: Patienternas prioriteringar inför valet

Idag släpper vi tillsammans en rapport och skriver i Dagens medicin att: ”Stärk vården för personer med kroniska sjukdomar” Politiker på nationell, regional och kommunal nivå bör se till att: • stärka vården för personer med kroniska sjukdomar så att den blir jämlik,...

Många unga kritiska till vårdens effektivitet

Forum för Health Policy har gett i uppdrag till analysföretaget Demoskop att genomföra en undersökning om hur unga uppfattar dagens och framtidens vård. Totalt genomfördes 1 432 intervjuer, varav 1 022 med unga mellan 18 och 30 år.I undersökningen framkommer att en av...

Rapport: Framtidens vård – inför valet 2022

Forum för Health Policy har publicerat ett antal policyrapporter och artiklar med rekommendationer och förslag för ett förbättrat hälso- och sjukvårdssystem. De, tillsammans med resultat från en av höstens workshopar, ligger till grund för denna policy brief:...

Rapport ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”

Rapport, ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”, texten bygger på en rad rapporter, genomförda workshops och rundabordssamtal. Se särskilt de policyrekommendationer som finns till rapporten.Sammanfattning rapport ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”...

The Economist om värdebaserad vård i Sverige

Value-based healthcare in Sweden: Reaching the next level I rapporten ”Value-based healthcare in Sweden: Reaching the next level” analyserar The Economist arbetet med värdebaserad vård i Sverige, med utgångspunkt i 11 djupintervjuer med experter inom området;...

Forum för Health Policy släpper en ny rapport om sjukvårdspolitiken

Rapporten, ”En sjukvårdspolitik för verklig förändring”, är författad av Petter Odmark, byråchef på analysbyrån Re-Think, på uppdrag av och i samarbete med Forum för Health Policy. – Vi fokuserar på tre områden som vi bedömer är centrala för utvecklingen av dagens...

Inlägg

Här finns ett arkiv med alla inlägg >>>