Styrelse

Peter Graf, ordförande
VD, Tiohundra

Anders Morin, vice ordförande
Ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv

Cecilia Fenelius, ledamot
Digitaliserings- &  innovationsstrateg, Innovationsledare DigitalWell Arena, Region Värmland

Richard Grönevall, ledamot

Livia Holm, ledamot
Utvecklingschef, KRY

Magnus Lejelöv, ledamot
Sakkunnig LIF

Inger Ros, ledamot
Ordförande, Riksförbundet HjärtLung

Här hittar du stadgarna för Forum för Health Policy.

STADGAR-Forum-Uppdaterade

Möt Peter Graf, ordförande för Forum för Health Policy 

Vad är Forum för Health Policy? Varför är det så viktigt?
Här berättar Peter Graf om Forum för Health Policy. 

Följ oss på:

Facebook @forumforhealthpolicy

Instagram @forumforhealthpolicy

Twitter @FfHealthPolicy

LinkedIn @Forum för Health Policy