Styrelse

Peter Graf, ordförande
tidigare VD, Tiohundra

Lena Furmark, vice ordförande
Välfärdsexpert, Svenskt Näringsliv

Maria Fagerquist, ledamot
Sakkunnig policy
LIF, De forskande läkemedelsföretagen

 

Kristina Ström Olsson, ledamot
Nordisk hälsostrateg
If Insurance

Inger Ros, ledamot
Patientföreträdare, Riksförbundet HjärtLung

Annika Wåhlin, ledamot
Vårdstrateg, Vårdförbundet

Möt Peter Graf, ordförande för Forum för Health Policy 

Vad är Forum för Health Policy? Varför är det så viktigt?
Här berättar Peter Graf om Forum för Health Policy. 

Följ oss på:

Facebook @forumforhealthpolicy

Instagram @forumforhealthpolicy

Twitter @FfHealthPolicy

LinkedIn @Forum för Health Policy