Styrelse

Peter Graf, ordförande
VD, Tiohundra

Anders Morin, vice ordförande
Ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv

Cecilia Karlsson, ledamot
Digitaliserings- &  innovationsstrateg, Innovationsledare DigitalWell Arena, Region Värmland

Richard Grönevall, ledamot
VD, Carmona

Livia Holm, ledamot
Utvecklingschef, KRY

Magnus Lejelöv, ledamot
Sakkunnig LIF

Inger Ros, ledamot
Ordförande, Riksförbundet HjärtLung

Här hittar du stadgarna för Forum för Health Policy.

STADGAR-Forum-Uppdaterade