Rapporter om kvalitet i sjukvården

I samarbete med LIF – de forskande läkemedelsföretagen, tog Forum för Health Policy under 2014 och 2015 fram fem rapporter om kvalitet i vården.

Projektet syftade till att vidga perspektiven i svensk sjukvårdsdebatt genom att på olika sätt belysa kvaliteten inom hälsa, vård, omsorg och Life Science.

Rapporterna presenterades vid seminarier i Almedalen 2014 och 2015 samt i Stockholm hösten 2015.

Rapporterna är >>>