Aktiviteter 2023

Välkommen att anmäla dig till Forum för Health Policys aktiviteter:

5 december kl 08.30-10.00
Frukostseminarium Tema: AI/Digitalisering
Endast för medlemmar, forskarnätverk  och särskilt inbjudna.
Plats: Endast digitalt!
Läs mer här >>>

Genomförda aktiviteter 2023

8 februari 18:00-19:30
Webinar: Digital träff för medlemmar och forskarnätverk med inbjudna politiker
Tema: Prevention från olika utgångspunkter – hur ska vi klara framtidens vård?
Läs mer här >>>


15 mars kl 18:00-19:30

Webinar: Digitalt möte för medlemmar och forskarnätverk
Tema: Hur skapar vi och mäter värde i omsorgen?
Läs mer här >>>


2 maj kl 13:00-16:30

Workshop – öppet för alla
Tema: Organisation och styrning – nationellt, regionalt och kommunalt
Hur ska styrningen av svensk hälso- och sjukvård utvecklas?
Det finns förslag att tillsätta en utredning kring nationell styrning av hälso- och sjukvården. Denna workshop samlar forskare, experter och nyckelpersoner inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg.
Läs mer här >>>

23 maj kl 9:30 – 14:30
Utbildningsdag i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet
-En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och innovation.
Webbinarium med korta informativa och inspirerande presentationer!
Läs mer här >>>

 

15 juni kl 15:30-17:30
Årsstämma med seminarium och mingel
Läs mer här >>>

 

29 juni kl 8:00-10:30
Almedalen – Seminarier:

  • kl 8:00-9:00 Onödig administration i vården
  • kl 9:30-10:30 Styrning av hälso- och sjukvården, mer eller mindre statlig styrning

Läs mer här >>>

30 augusti – 1 september
Studieresa
Danmark
För medlemmar och forskarnätverk
Program och sammanfattning >>>

 

7 september kl 12:00-17:15
Conference in Stockholm, International Health Perspectives:
Sweden, Netherlands, Switzerland: prevention, health data, financing.
Läs mer här >>>

27 september kl 17:30-19:00
Digitalt seminarium om utvecklingen av folkhälsan.

Endast för medlemmar och forskarnätverk
Anton Lager, Chef, Hälsoläge och vårdbehov, CES; Docent; GPH, KI presenterar Folkhälsorapport 2023.
Läs mer här >>>

15 november kl 17.30-19.00
Digitalt Rundabordssamtal – Tema: Helt eller delvis statligt huvudmannaskap
Endast för medlemmar, forskarnätverk och inbjudna gäster.
Vi fortsätter arbetet med att analysera och diskutera styrning med anledning av utredningen.
Läs mer här >>>