Aktiviteter 2023

Boka redan nu in följande datum (program och medverkande fylls på efterhand):

8 februari 18:00-19:30
Webinar: Digital träff för medlemmar och forskarnätverk med inbjudna politiker
Tema: Prevention från olika utgångspunkter – hur ska vi klara framtidens vård?
Läs mer här >>>


15 mars kl 18:00-19:30

Webinar: Digitalt möte för medlemmar och forskarnätverk
Tema: Hur skapar vi och mäter värde i omsorgen?
Läs mer här >>>


25 april kl 13:00-16:00

Workshop – öppet för alla
Tema: Organisation och styrning – nationellt, regionalt och kommunalt
Hur ska styrningen av svensk hälso- och sjukvård utvecklas?
Det finns förslag att tillsätta en utredning kring nationell styrning av hälso- och sjukvården. Denna workshop samlar forskare, experter och nyckelpersoner inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

23 maj
Utbildningsdag i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet
-En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och innovation.
Webbinarium med korta informativa och inspirerande presentationer!

15 juni kl 15:30-17:00
Årsstämma med seminarium och mingel

3-4 juli Almedalen
Seminarium om rapport Onödig administration i vården