Aktiviteter

Ett forum för dialog

Forum för Health Policy anordnar workshops, seminarier, rundabordssamtal och studieresor för att öka interaktionen och dialogen mellan beslutsfattare, forskare, patientrepresentanter med flera. Våra workshops och seminarier är kärnan i verksamheten. Varje träff fokuserar kring ett specifikt ämne som internationella och nationella gäster (forskare och experter) belyser. De ämnen som diskuteras utgår från centrala sjukvårdspolitiska frågor. I högermenyn listas alla våra övriga tidigare aktiviteter.

Aktuella Aktiviteter:

25/1 Rundabordsamtal: Ungas förväntningar på vården

25/1 Rundabordsamtal: Ungas förväntningar på vården

25 januari 18:00-20:30 Demoskops undersökning "Ungas förväntningar av vården" presenteras. Unga företrädare för politik och patientrörelsen kommenterar resultatet. Rundabordssamtal för medlemmar och forskarnätverk. Anmälan: info@healthpolicy.se Rundabordssamtalet sker...

läs mer
Frukostseminarium: 14 december kl 8:00-10:00

Frukostseminarium: 14 december kl 8:00-10:00

God och Nära Vård och Patientlagen - ur ett patientperspektiv Vård- och omsorgsanalys presenterar sina utvärderingar både av God och nära vård och Patientlagen. Vi diskuterar vidare kring slutsatserna och hur kan det bli bättre framåt. Medverkande från Vård- och...

läs mer
Workshop – Framtidens hälsa, vård och omsorg

Workshop – Framtidens hälsa, vård och omsorg

Den 20 oktober medverkade ett 40 personer – medlemmar, forskare och speciellt inbjudna gäster i en workshop för att ta fram policyförslag inför valet 2022. Diskussionerna rörde fyra teman: Styrning Digitalisering och hälsodata Psykisk ohälsa Tvärsektoriellt samarbete...

läs mer
15 juni Årsstämma med efterföljande seminarium

15 juni Årsstämma med efterföljande seminarium

16:30-17:25 Årsstämma 17:30-18:30 Dialogseminarium med intressanta inspel: Forum för Health Policy, vad är på gång?  – Peter Graf, Catharina Barkman Det senaste från forskarnätverket – Nasim Farrokhnia Poddar i sammandrag – Livia Holm och Magnus Lejelöv 18:30-19:00...

läs mer