Digitalisering och Innovation

Innovation i allmänhet och digitalisering i synnerhet har en stor påverkan på̊ hälso- och sjukvård och omsorg. Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvård och omsorgen. Särskilt digitaliseringen inom kommuner (omsorg) släpar efter. Vinsterna kommer inte av sig själv. Styrning, ledning och organisation behöver anpassas till den snabba teknikutvecklingen. Viktiga komponenter är utvecklingen av nya arbetssätt, virtuell vård, hälsodata, egenmonitorering. Digitaliseringens möjligheter kan bidra till att minska vårdplatsbrister och ge stöd i kompetensförsörjningen. Ett talande exempel är Ragunda – själv-monitorering och digital övervakning av hjärtsviktspatienter.  ”Idag klarar jag uppföljning av 50 patienter per dag, med lätthet”, citat från en sjuksköterska. Fortsatt analys och bevakning kommer ske av den fragmentiserade IT-infrastrukturen nationellt och regionalt. Nedan finner du rapporter, artiklar, bloggar, poddar med mera i ämnet.

Fristående artiklar 

Creating online personal medical accounts: Recent experience in two developed countries

Författare: Ming-Jui Yeh, Richard B. Saltman (2019)

Kort sammanfattning på engelska/Short summary: Online personal medical accounts are increasingly viewed as a useful mechanism to both inform and educate patients and citizens about their individual health condition. A number of countries have announced major national projects to put this type of information system in place. This article adopts a comparative health systems approach to examine the experience of two smaller developed countries – Taiwan and Estonia – that now have universal national medical ac- count systems in current service. The comparison focuses on the structural similarities and differences of both core characteristics of these two health systems and of their specific personal medical account arrangements.

Structural effects of the information revolution on tax-funded European health systems and some potential policy responses

Författare: Richard B Saltman (2019)

Kort sammanfattning på engelska/Short summary: The ongoing information revolution has re-configured the policymaking arena for tax-funded health systems in Europe. A combination of constrained public revenues with rapid technological and clinical change has created a particularly demanding set of operational challenges. Tax-funded health systems face three ongoing struggles: 1) finding badly needed new public revenues despite inadequate GDP growth 2) channeling additional funds into new high-quality provider capacity 3) re-configuring the stasis-tied organizational structure and operations of existing public providers. This commentary reviews key elements of this new information-revolution-driven context, followed by a consideration of seven specific policy challenges that it creates and/or worsens for tax-funded European systems going forward.

Telemedicine and the Welfare State: The Swedish Experience

Författare: Mårten Blix och Johanna Jeanson (2018)

Kort sammanfattning på engelska/Short summary: In this paper, we focus on how telemedicine is set to transform primary health care in Sweden, where doctors have been available via video calls on smartphone apps since 2016. The novel element in Swedish health care is that the doctors are available as a public welfare service but by private providers. As telemedicine becomes more popular, the tensions in regards to financing and regulation are already in evidence and look set to rise further. We outline steps that could better integrate telemedicine into the health care system.

 

Multi-Sided Markets for transforming healthcare service delivery

Författare: Kuziemsky, C, Vimarlund V. (2018)

Kort sammanfattning på engelska/Short summary: Changes in healthcare delivery needs have necessitated the design of new models for connecting providers and consumers of services. While healthcare delivery has traditionally been a push market, multi-sided markets offer the potential for transitioning to a pull market for service delivery. However, there is a need to better understand the business model for multi-sided markets as a first step to using them in healthcare. This paper addressed that need and describes a multi-sided market evaluation framework. Our framework identifies patient, governance and service delivery as three levels of brokerage consideration for evaluating multi-sided markets in healthcare.

Nätläkare i primärvården – lindring eller lidande?

Författare: Mårten Blix och Johanna Jeanson (2018)

Kort sammanfattning: Vårdkontakt via internet är en positiv innovation som förbättrar bristande tillgänglighet i primärvården. Den kritik som riktats mot att digitala vård­ tjänster uppmuntrar till överutnyttjande är delvis missriktad, och kraften bör i stället ägnas åt att anpassa systemet som alla vårdgivare verkar i. Avgörande för att få ta del av fördelarna med digital vård utan att kostnaderna skenar är att den offentligfinansierade vårdens grindvaktsfunktion förstärks samt att innovationerna används för att förbättra samarbetet över hela vårdkedjan. Utan rätt reformer av pris­ och ersättningssystem riskerar i stället innovations­ kraften att bromsas precis när vårdsektorn behöver den som bäst, i takt med en åldrande befolkning.

E-health Two-Sided Markets

Författare: Vivian Vimarlund (2016)

Kort sammanfattning på engelska/Short summary: Implementation and Business Models presents empirical models and suggestions that focus on how to remove barriers to deliver online services across borders and how actual barriers affect business models in a two-sided market with regard to eHealth. Technological innovation and business developments in online trade result in fast-evolving markets with the continuous emergence of new products and services, thus requiring a specific approach. This book discusses how to develop innovative and cost-effective implementation strategies for complex organizations, the importance of barriers and facilitators for two-sided markets when implementing e-health services and/or IT based innovations.