Rapporter från workshops

Klicka på rubrikerna för att ladda ner rapporten i pdf.


Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden?

Baserad på workshop den 13 mars 2019


Vård online – möjligheter och utmaningar

Baserad på workshop den 2 oktober 2018


En sammanhållen effektiv vård och omsorg – visst går det?!

Baserad på workshop den 13 februari 2017


Big Data – möjligheter och utmaningar med digital vårdinformation

Baserad på workshop den 21 september 2016


Aktuella strategier för att reducera ojämlik vård – svenska erfarenheter

15-09-16 Rapport av Jesper Stenberg 


EU in Swedish Healthcare – game-changer, part of the process or just bumps on the road?

15-05-19 Rapport av Sören Berg 


Next Steps in European Health Policies

15-05-19 Rapport av Knut Rexed


How should healthcare respond to the growing patient role?

15-02-11 Rapport av Ulrika Winblad, Paula Blomqvist och Linn Boström


How can ’change management’ make management change management?

14-11-20 Rapport av Mattias Elg >>


Resurser och vårdflöden i vården av de mest sjuka äldre – hinder och möjligheter

13-05-30 Rapport från Ulf-Johan Olson


Variationer i hälso- och sjukvården och Öppna jämförelser ur ett nationellt policyperspektiv – vad bör göras?

13-03-05 Rapport av Fredrik Westander


Ledarskap och teamkompetens i hälso- och sjukvården

12-11-07 Rapport av David Bergman och Ulrica von Thiele Schwarz


Hälso- och sjukvårdens inverkan på befolkningens hälsa

12-09-19 Rapport av Ragnar Westerling


En samlad vårdprocess för kroniskt sjuka

 vilka incitament och verktyg behövs?

12-05-23 Rapport av Göran Stenberg


Ersättningssystem inom hälso- och sjukvård. 

Erfarenheter, utvecklingslinjer och vägval för den mer specialiserade vården (Sjukhus, slutenvård och öppenvård)

12-02-23 Rapport av Staffan Lindvall och Michael Högberg


How can public and private providers work together to achieve broad health sector goals?

11-11-18 Rapport av Monica Andersson- Bäck


Hur kan svensk primärvård bli bättre?

11-09-20 Rapport av Anders Anell


Hur kan patienter och medborgare påverka och styra hälso- och sjukvården?

11-05-10  Rapport av Ulrika Winblad