PeterPeter Graf, ordförande
VD, Tiohundra

AndersMNyAnders Morin, vice ordförande
Ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv

Jenni2Ann Johansson, ledamot 
Vice förbundsordförande, Vårdförbundet

AndersM2Anders Blanck, ledamot
VD LIF

AnneAnne Carlsson, ledamot
Patientrepresentant, ILCO

ElisabethElisabeth Wallenius, ledamot
Ordförande, Funktionsrätt Sverige

CristinCristin Lind, ledamot
Patientsamverkan, QRC Stockholms läns landsting