Betalning för resultat stärker prevention

Betalning för resultat stärker prevention
20210506 I veckans blogg skriver Hugo Mörse om sociala utfallskontrakt och hur det kan skapa möjligheter att stärka det preventiva arbetet inom vård och hälsa. Hugo ger sju rekommendationer som bland annat handlar om fokus på utfall och resultat och att fler experiment skapar lägre risk. Trevlig läsning! Som vanligt står skri...
Läs mer

Kommunal sjukvård – viktig del av den nära vården

Kommunal sjukvård – viktig del av den nära vården
20210422 Forum för Health Policy fortsätter att djupdyka i omställningen till Nära vård. Denna vecka är det forskningen som står i fokus. Theresa Larsen, analytiker på Göteborgsregionen, FoU i Väst ser behov av mer forskning men att det idag saknas viktiga delar som kan hjälpa till att öka kunskapen om och hur vi ger en god och nära vård inom den växande kommunala ...
Läs mer

När Nära Vård blev framgång i Finspång

När Nära Vård blev framgång i Finspång
20210422 Forum för Health Policy gör nedslag i omställningen till Nära vård. Först ut är Finspång som i veckans blogg ger en inblick i hur de, genom samverkan, har skapat övergångar mellan olika vårdnivåer och patienter och närstående. Magnus Oweling, Primärvårdområdeschef, Region Östergötland, beskriver arbetet för att stärka den nära vården. Trevlig läsning!
Läs mer

Forskningsanknuten kommunal verksamhet

Forskningsanknuten kommunal verksamhet
20210408

Kommunerna står för en stor del av hälso- och sjukvården för många av de sköraste patienterna och mycket av den vården sker i hemmet. Veckans bloggförfattare, Annika Roman, efterlyser mer forskning om kommunal hälso- och sjukvård för att stärka kvalitet och utveckling och visar med ett exempel på hur det kan göras. Annika har även bidragit ti...

Läs mer