Att inspireras av Danmark kan hjälpa oss

Att inspireras av Danmark kan hjälpa oss
20210304 I veckans blogg jämför Robin Molander, numera läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tidigare arbetat i Danmark, det svenska primärvårdssystemet med det danska. Han pekar på en dygnsöppen primärvård med fast läkarkontakt för de som vill och remisskrav till akuten som några åtgärder. Han menar att vi kanske har en del att lära och hämta inspiration...
Läs mer

Investering i prevention är en vinst för individ, företag och samhälle

Investering i prevention är en vinst för individ, företag och samhälle
20210225 I detta blogginlägg lyfter Kristina Ström Olsson vikten av prevention och tidiga vårdinsatser. Att förflytta fokus från reaktiva till proaktiva insatser, och att göra det både i och utanför sjukvården, skulle gynna såväl individer som samhällsekonomin i stort. Ett minskat tryck på sjukvården är nödvändigt, särskilt under och efter en så omfattande pandemi som Covid-19. ...
Läs mer

Nominera nu!

Nominera nu!
DAGS ATT NOMINERA TILL PATIENTPRISET 2021 Läs mer

The corona crisis: a pressure cooker for integrated care

The corona crisis: a pressure cooker for integrated care
20210211 Henk Nies,  Vilans, Centre for Long-term Care in the Netherlands, Vrije Universiteit och Axel Kaehne, Edge Hill University, United Kingdom beskriver i veckans blogg hur vi nu, efter ett år av pandemi, genom utvärdering och eftertanke kan skapa bättre förutsättningar för en integrerad och samskapad vård. De menar att det kräver att vi bygg...
Läs mer