Ska vi sluta prata om bara hälsodata?

Ska vi sluta prata om bara hälsodata?
2020-10-15 ”Och så kavlar vi upp ärmarna och fortsätter vårda, upprepar samma provtagningar, undersökningar och inte sällan samma misstag eftersom vi inte vet vad som redan provats och inte funkat. Dyrt och dåligt.” Så beskriver Fredrik Öberg, IVA-läkare, verkligheten. Han undrar varför vi inte har kommit längre i arbetet för att nå visionen: en patient – en journa...
Läs mer

Med genuin vilja att skapa den bästa cancervården

Med genuin vilja att skapa den bästa cancervården
2020-10-08 Årets patientprisvinnare är gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Här presenterar de sin verksamhet och vad som krävs för en riktigt bra cancervård. Deras förbättringsresa fortsätter med att stärka patienters och närståendes möjligheter att vara delaktiga i den egna vården. Det blir spännande att följa dem. Trevlig läsning!<...
Läs mer

Beslutfattare – se hit – bygg öppna ekosystem!

Beslutfattare – se hit – bygg öppna ekosystem!
2020-10-01 Den här veckan lyfts ett, för oss inom Forum för Health Policy, viktigt ämne - vårdens digitalisering. Veckans bloggare pekar på fyra dimensioner; hälsan, arbetsmiljön, kvalitet/effektivitet och ekonomin som blir bättre om vi skapar strukturerade öppna ekosystem som kan få vårdens digitalisering att fungera. Vi har ofta lyft digitaliseringen möjligheter ...
Läs mer

The COVID-19 telemedicine boom provides clues for policy makers

The COVID-19 telemedicine boom provides clues for policy makers
2020-09-24 I veckans blogg lyfter Tiago Cravo Oliveira Hashigushi från OECD vikten av att vi på allvar funderar över hur vi kan upprätthålla det som pandemi fört med sig vad det gäller den snabba utvecklingen av digitala lösningar. Det finns en risk att vi går tillbaka till hur det var innan och det vore ett slöseri att inte ta vara på de snabba framsteg som nu ske...
Läs mer

Med uppdrag att vända upp och ned på sjukvården

Med uppdrag att vända upp och ned på sjukvården
2020-09-17 Den här veckan får vi möjlighet att följa ett utvecklingsarbete som pågått sedan 2017 på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Patrik Bodeby, sjuksköterska, avdelningschef och projektledare för kirurgisk utvecklingsavdelning vid Akademiska sjukhuset, 
Läs mer

Vad är det vi mäter?

Vad är det vi mäter?
2020-09-10 Maja Wessel, samordnare för Analys och Strategi på Patientnämnden i Region Stockholm, skriver denna vecka om vikten av att möta förväntningar för att skapa bättre och säkrare hälso- och sjukvård. Klagomål till Patientnämnden handlar ofta om att förväntningarna på tex smidiga digitala system inte stämm...
Läs mer

Patientprisvinnarens resa genom vården

Patientprisvinnarens resa genom vården
2020-09-03 Jessica Dahlin, patienten som nominerade årets vinnare av Forum för Healthpolicys Patientpris 2020, beskriver i veckans blogg sin resa från att inte bli tagen på allvar, slussad fram och tillbaka med många olika personer inblandade till att bli bemött med värdighet och respekt. En resa som ledde fram ...
Läs mer

Tillsammans räddar vi livet på framtiden

Tillsammans räddar vi livet på framtiden
2020-08-27 Cecilia Karlsson på Digitalwell Arena, Region Värmland ser ljust på framtiden i veckan blogg. Hon lyfter att det är tillsammans som vi kan rädda livet på framtiden. Hon inspirerar oss till att använda vår stora innovationskraft för att bygga ett proaktivt häl...
Läs mer