Möt forskarna i forskarnätverket

Möt forskarna i forskarnätverket
JOAKIM RAMSBERG – ledamot i Forum för Health Policys Forskarnätverk. Joakim_Ramsberg-smal På Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har jag förmånen att få arbeta med många olika, intressanta och ofta aktuella fr...
Läs mer

Regionerna kan spara över 3 miljarder genom smart administration

Regionerna kan spara över 3 miljarder genom smart administration
20210603 Forum för Health Policy har i många sammanhang lyft behovet av en effektivare och enklare administration för att underlätta för alla medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det går att spara 3 miljarder utan neddragningar och sämre arbetsmiljö. I veckans blogg beskriver Henric Carlsson, koncernchef Omilon,  ett exempel utifrån deras arbete i dessa frågor. ...
Läs mer

AI – stöd för en mer jämlik vård

AI – stöd för en mer jämlik vård
20210603 Forum för Health Policy har i flera blogginlägg analyserat utvecklingen mot en Nära Vård. I veckans blogg bjuder Erica Bonns, barnläkare, på ännu ett perspektiv där Ai står i fokus med resultat från anamnesbedömning och triagering. Är detta en väg mot mer jämlik vård? Trevlig läsning! ...
Läs mer

Bli smartare och våga väga digitaliseringens nytta mot risker och kostnader!

Bli smartare och våga väga digitaliseringens nytta mot risker och kostnader!
20210527 Veckans blogg är skriven av Daniel Anderberg, senior konsult, f.d. VD på CGM och ambassadör för Forum för Health Policy. Den dyker ner i frågor om lagar och regelverk, risker kontra nytta och kostnader med fokus på smarta beslutssystem och IT-stöd. Det är inga enkla frågor och vi behöver belysa dem på många olika sätt i arbetet med att förbättra hälso- och...
Läs mer

Dags att mäta nytta och kostnader på riktigt!

Dags att mäta nytta och kostnader på riktigt!
20210520 I veckans blogg återkommer vi till Nära vård och denna gång ur ett nyttoperspektiv. Tina Crafoord, ordförande i Chefsföreningen Läkarförbundet, tar upp frågan om hur vi kan gå från glädjekalkyler som aldrig håller till att faktiskt omfamna komplexiteten och våga använda kostnads/nyttokalkyle...
Läs mer