Även små steg är framsteg

Även små steg är framsteg
20210916 Ulrika Ehn är arbetsterapeuten som gjort livet bättre för 16-årige Egil. Det arbetet har lett till att hon uppmärksammats och fått årets Patientpris. I veckans blogg skriver hon om att hitta rimliga och nåbara mål, om att motivera, hitta lösningar och koordinera tillsammans med patienter och närstående - ett viktigt arbete för människor med sjukdomar i lym...
Läs mer

Lymfterapeuten och Egil – tillsammans för bättre hälsa

Lymfterapeuten och Egil – tillsammans för bättre hälsa
20210909 Vad händer när det saknas kunskap och strukturer för att hjälpa vid sjukdom? Det blir upp till individer, såväl patienter/närstående som profession, att lösa uppgiften. I veckans blogginlägg skriver Sara Bergström, förälder till Egil som har primärt lymfödem, om deras resa för att få behandling. En brokig resa som ledde till att Sara nominerade Egils lymft...
Läs mer

Goda effekter av kontinuitet i vården

Goda effekter av kontinuitet i vården
20210903 Vad säger den vetenskapliga litteraturen om effekter av kontinuitet i vården? - den frågan har Per Lytsy, medicinskt sakkunnig på SBU, tillsammans med kollegor tittat på. Deras sammanställning av forskning på området visar bland annat att förbättrad relationskontinuitet skulle kunna förhindra åtskilliga sjukhusinläggningar och akutmottagningsbesök.  Läs me...
Läs mer

Träning – ’som att borsta tänderna’

Träning – ’som att borsta tänderna’
20210826 Helena Wallmark Gabrielsson är fysioterapeut och skriver i veckans blogg att”den säkraste vägen att ha chans att slåss om guld eller för ett långt friskt liv i rörelse är att aldrig bli skadad”. Hon beskriver att med fokus på preventivt arbete så kan vi få bättre hälsa och minskade kostnader för samhället. Det krävs dock åtgärder - kanske kan flourtanten i...
Läs mer

Vad är ett vaccin mot covid-19 egentligen värt?

Vad är ett vaccin mot covid-19 egentligen värt?
20210819 Peter Lindgren, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet och VD Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, skriver denna vecka om vikten av hälsoekonomiska beräkningar och hur de kan göras på vaccin för att ge kunskapsunderlag inför framtida beslut. Trevlig läsning! Som vanligt står skribenten själv för in...
Läs mer

Äldrevård kräver kompetens!

Äldrevård kräver kompetens!
20210812 I veckans blogg är det Helle Wijk, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet, som skriver om kompetensförhållandena inom kommunal vård och omsorg av äldre. Hon menar att den kommunala hälso- och sjukvården inte har varit prioriterad politiskt och att detta har påverkat statusen med låg attraktivitet som följd. Helle Wijk ser behov av ökad kunskap hos...
Läs mer

Samlad kunskap om Nära vård

Samlad kunskap om Nära vård
20210707 Forum för Health Policy har haft Nära vård som tema i såväl rundabordssamtal som bloggar och poddar. I och med den digitala Almedalsveckan 2021 så har vi samlat kunskapen i ämnet från några bloggar och poddar. Trevlig läsning! Som vanligt står skribenten själv för innehållet i texten. Kommentera gärna på vår hemsida...
Läs mer