Fungerar patientråd?

Fungerar patientråd?
20211006 Sara Riggare, patientforskare Uppsala Universitet och ledamot regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science, skriver i veckans blogg om den kartläggning av patientråd som slutförts under hösten. Kartläggningen visar att det finns en potential i patientråd för att integrera patienter och närståendes perspektiv. Trevlig läsning!
Läs mer

En gemensam väg för hälsodata

En gemensam väg för hälsodata
20210930 Magnus Lejelöv, sakkunnig policy på LiF, skriver om de brister som finns i hur data kring läkemedelsanvändning inom slutenvården hanteras. Han menar att om vi ska skapa nytta för patienten och systemet så behöver vi hitta nya sätt att arbeta på där vi kan följa upp användningen även på sjukhus. Magnus föreslår en lösning - läs om den i veckans blogg!
Läs mer

De fysiska årliga kontrollbesöken – vem är de till för?

De fysiska årliga kontrollbesöken – vem är de till för?
20210923 Sofia Ernestam, reumatolog och verksamhetschef på Akademiskt specialistcentrum i Stockholm, ställer i veckans blogg frågan om det är dags att skrota de årliga fysiska besöken och se över hur vi bäst följer upp och möter patienters behov. Det finns mycket att vinna på mer digifysisk vård och nya automatiska sätt för kvalitetsuppföljning men då kan de årliga...
Läs mer

Även små steg är framsteg

Även små steg är framsteg
20210916 Ulrika Ehn är arbetsterapeuten som gjort livet bättre för 16-årige Egil. Det arbetet har lett till att hon uppmärksammats och fått årets Patientpris. I veckans blogg skriver hon om att hitta rimliga och nåbara mål, om att motivera, hitta lösningar och koordinera tillsammans med patienter och närstående - ett viktigt arbete för människor med sjukdomar i lym...
Läs mer

Lymfterapeuten och Egil – tillsammans för bättre hälsa

Lymfterapeuten och Egil – tillsammans för bättre hälsa
20210909 Vad händer när det saknas kunskap och strukturer för att hjälpa vid sjukdom? Det blir upp till individer, såväl patienter/närstående som profession, att lösa uppgiften. I veckans blogginlägg skriver Sara Bergström, förälder till Egil som har primärt lymfödem, om deras resa för att få behandling. En brokig resa som ledde till att Sara nominerade Egils lymft...
Läs mer

Goda effekter av kontinuitet i vården

Goda effekter av kontinuitet i vården
20210903 Vad säger den vetenskapliga litteraturen om effekter av kontinuitet i vården? - den frågan har Per Lytsy, medicinskt sakkunnig på SBU, tillsammans med kollegor tittat på. Deras sammanställning av forskning på området visar bland annat att förbättrad relationskontinuitet skulle kunna förhindra åtskilliga sjukhusinläggningar och akutmottagningsbesök.  Läs me...
Läs mer