Artikel: Sjukhusens förändringsprocesser

SaltmanEdwards
Forums artikelserie, artikel nr 2 (2017), Richard B. Saltman & Nigel Edwards I Forum för Health Policys forskarnätverk ingår forskare inom olika discipliner såsom ehälsa/informatik, styrning/organisation, tjänstedesign, omsorg och ekonomi. Nätverket syftar till att ge forskarna möjlighet att sprida sin forskning via Forums kontaktnät. Samtidigt bidrar nätverket till att tillgängliggöra forskning och fakta, som utgör basen i alla […]
Läs mer

Utbilda för framtiden

VivianaLundberg
Förra året höll Forum för Health Policy ett frukostseminarium med titeln ”Ung och Anställd i Vården”. Det var startskottet för Forums satsning på att lyfta ungas perspektiv i vården, allt från anställda och patienter till forskare och politiker. Vid frukostseminariet deltog bland andra Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student. Idag skriver hon ett blogginlägg om hur man redan i utbildningarna kan […]
Läs mer

Nya modeller för ökad samverkan i vård-Sverige!

MartinIrding
Forum för Health Policy höll den 13 februari en workshop med över 100 deltagare om effektiv samordnad vård och omsorg. Vi bad en av deltagarna, Martin Irding – VD för Frisq*, att ge några personliga reflektioner kring detta viktiga tema.   Trevlig läsning! Dags att pröva nya modeller för ökad samverkan i vård-Sverige! Martin Irding  Forum för Health Policy […]
Läs mer