Förra året höll Forum för Health Policy ett frukostseminarium med titeln ”Ung och Anställd i Vården”. Det var startskottet för Forums satsning på att lyfta ungas perspektiv i vården, allt från anställda och patienter till forskare och politiker. Vid frukostseminariet deltog bland andra Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student. Idag skriver hon ett blogginlägg om hur man redan i utbildningarna kan förbereda framtidens vårdpersonal på en gränsöverskridande vård och omsorg. 

Trevlig läsning!

Utbilda för framtiden

Viviana Lundberg

I ett rum fullt av ledare från både fackliga organisationer inom hälso- och sjukvården och handläggare och chefer från SKL blir det mer och mer uppenbart – vi behöver tvärprofessionellt samarbete! Detta samarbete bör ske redan under studietiden. Vi behöver få rätt verktyg med oss för att öka det interprofessionella lärandet och se lärandet som en naturlig del av vårt yrkesliv.

Det är inte en självklarhet att varje nyexaminerad sjuksköterska under sin utbildning har fått möjlighet att träffa och lära tillsammans med andra professioner inom sjukvården. Det borde det vara! Vi har ett helt yrkesliv framför oss där vi ska samarbeta och nyttja varandras kompetenser. Om jag inte har kunskap om vad en examen inom arbetsterapi eller fysioterapi innebär hur vet jag då när min professions expertis tar slut och den andra börjar?

Mitt i diskussioner kring ledarskap, professioner, förbättringskunskap och anpassade vårdsystem slog det mig; Utbildar vi verkligen för framtiden? Var kommer sjukvården finnas imorgon och var står vi om tio år? För att kunna skapa fler möjligheter och förutsättningar för ett tvärprofessionellt samarbete med patienten i fokus krävs det att vi inleder den planeringen redan nu.

Under SKLs Utvecklingsdialog i februari fick jag en ny vison kring det ordförandenätverk som tar sin start i början av maj. Dialogen mellan oss studentordförande, sjukvårdens fackförbund och professionsföreningar är enormt viktig för att visa att vi ser en framtid som sjukvårdspersonal utan hierarkier och där expertis och profession värdesätts och där samarbete för en patientcentrerad vård är det som leder sjukvårdens utveckling framåt.

Vi studenter är en viktig pusselbit i det stora sjukvårdspusslet – vi är framtidsbiten! Den hänger ihop med förbättringskunskaps- och  utbildningsbiten men även med grunden kring system, organisation och nya vårdformer. Om vår pusselbit inte är anpassad för framtidens utmaningar så kommer pusslet inte att bli helt i slutändan.

Idag talas det mycket kring att ta fokus från slutenvården och öka satsningen på primärvården. Inom framförallt sjuksköterskeutbildningen ligger fokus på slutenvård. Ännu en gång – utbildar vi för framtiden?

Vi studenter behöver ha möjlighet till inflytande över vår utbildning. Det vi ser, hör och lär oss är ytterst viktigt för utvärderingar av den verksamhetsförlagda utbildningen, men ofta missar man att ta reda på mer om den nya generationens attityder, åsikter och tankar kring sitt framtida yrkesliv. Vi som studenter har ett stort engagemang i att vara delaktiga. Involvera oss!  Se oss som en naturlig del av planering, analys och utvärdering av sjukvårdsutvecklingens olika delar. Vi är framtidens medarbetare, välkomna oss i debatten!

Viviana Lundberg är ordförande för Vårdförbundet Student och har många års erfarenhet av ledarskap inom bland annat elevkår och idrottsorganisationer. Viviana brinner för att dagens unga medarbetare och framtida kollegor i högre utsträckning ska involveras i hälso- och sjukvårdsdebatten. De kan bidra med innovation och ett fokus framåt.