Ohälsan i Europa  – vad gör vi?

BirgerForsberg
Förebyggande insatser för att förbättra folkhälsan är ett viktigt område för Forum för Health Policy. Vi har på olika sätt lyft vikten av det preventiva arbetet, inte minst genom tidigare blogginlägg på temat.  Nästa vecka kommer ett par tusen experter till Stockholm för att delta i en av världens ledande folkhälsokonferenser – European Public Health Conference. I veckans blogginlägg […]
Läs mer

Konsten att lura dig till en onödig och dyr hälsoundersökning

HenrikAlmkvist
Idag erbjuds allmänna hälsoundersökningar utanför den landstingsfinansierade vården, något som skapat mycket debatt. Kan de bidra till prevention och lägre kostnader eller skapar de tvärtom högre kostnader och ökad hälso-oro? I dagens blogginlägg reflekterar Henrik Almkvist, läkare med bakgrund som chef inom hälso- och sjukvården, kring detta.  Som vanligt ansvarar skribenten själv för innehållet.  Trevlig läsning! Konsten att lura dig […]
Läs mer

Ordnat införande och ordnad utmönstring…

SofiaWallstam
Gränserna för vad vården kan behandla flyttas hela tiden framåt. Samtidigt är vårdens resurser begränsade, vilket kan hindra att nya metoder används och sprids. Kan ny kunskap och nya behandlingsmetoder, i likhet med den process som används för nya läkemedel, introduceras under ordnade former? Om bland annat detta skriver Sofia Wallström i veckans gästblogginlägg. Trevlig […]
Läs mer