Det senaste året har Forum vuxit med ett antal nya medlemmar och den 5 oktober bjöd Forum in till middag för styrelsen, medlemmar och Forums forskarnätverk. Som värd för kvällen stod Svenskt Näringsliv. Syftet med kvällen var att samla både gamla och nya medlemmar, forskare samt styrelse och kansli för att tillsammans diskutera vilka frågor och fokusområden som Forum bör fokusera på under det kommande året och vilken typ av aktiviteter som kan arrangeras för att lyfta dessa frågor.

Ett spännande och utvecklingsinriktat gäng lyfte under kvällen många intressanta idéer och tankar som kommer att ligga till grund för Forums verksamhet under 2018!

Tid: Torsdag 5 oktober 2017 kl. 18.00–20.30
Plats: Svenskt Näringsliv, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Deltog gjorde:

 • Monica Vinge (forskarnätverket)
 • Isis Amer-Wåhlin (forskarnätverket)
 • Ulrika Winblad (forskarnätverket)
 • Vivian Vimarlund (forskarnätverket)
 • Birger Forsberg (forskarnätverket)
 • Henrik Jordahl (forskarnätverket)
 • Christine Cars Ingels – kanslichef Hjärt- och Lung (medlem)
 • Daniel Andersson, CGM (medlem)
 • Carl Gustaf Helander, CGM (medlem)
 • Karin Thalén, Stockholms sjukhem (medlem)
 • Jan E Larsson, Cambio
 • Livia Holm – Kryh
 • Anders Morin (styrelsen)
 • Catharina Barkman (kansli)
 • Peter Graf (styrelsen)
 • Anne Carlsson (styrelsen)

FullSizeRender