Hur målen skapas påverkar resultatet

Hur målen skapas påverkar resultatet

Om vi inte vet vilka mål vi ska jobba mot hur kan vi då få till ett bra resultat och en spännande arbetsmiljö? I sjukvården är det alltför vanligt att medarbetarna upplever stora brister när det gäller mål. Forskningen visar att tydliga mål i sig skapar en motivation...
Ung med kronisk sjukdom – bakom patienten finns en person

Ung med kronisk sjukdom – bakom patienten finns en person

I förra veckans blogginlägg lyftes vikten av partnerskap med patienten, inte bara för bättre kvalitet och hälsa utan också för minskade kostnader och ökad arbetsglädje för personalen. Forum har tidigare på olika sätt lyft ungas syn på vården och i veckans blogginlägg...
Hög tid för partnerskap med patienterna

Hög tid för partnerskap med patienterna

I slutet av sommaren höll Forum för Health Policy ett rundabordssamtal på temat användarcentrering och tjänstedesign. Under kvällen, som medlemmar, utvalda forskare och patientrepresentanter deltog i, framkom ett antal rekommendationer för en mer användarcentrerad...
Ledarskap är nyckel för vårdens utveckling

Ledarskap är nyckel för vårdens utveckling

Ett gott ledarskap är en viktig förutsättning för en välfungerande, välmående och effektiv organisation. Hur det är ställt med ledarskapet i hälso- och sjukvården och vad som kan göras för att stärka och utveckla det, skriver Kajsa Westling om i veckans blogginlägg....