Hur målen skapas påverkar resultatet

JesperStenbergP
Om vi inte vet vilka mål vi ska jobba mot hur kan vi då få till ett bra resultat och en spännande arbetsmiljö? I sjukvården är det alltför vanligt att medarbetarna upplever stora brister när det gäller mål. Forskningen visar att tydliga mål i sig skapar en motivation för medarbetarna. Om detta skriver Jesper Stenberg, […]
Läs mer

Ung med kronisk sjukdom – bakom patienten finns en person

CajsaHelin
I förra veckans blogginlägg lyftes vikten av partnerskap med patienten, inte bara för bättre kvalitet och hälsa utan också för minskade kostnader och ökad arbetsglädje för personalen. Forum har tidigare på olika sätt lyft ungas syn på vården och i veckans blogginlägg skriver Cajsa Helin Hollstrand om sina egna erfarenheter av mötet med vården som ung person med kronisk […]
Läs mer

Hög tid för partnerskap med patienterna

HelenaCristin
I slutet av sommaren höll Forum för Health Policy ett rundabordssamtal på temat användarcentrering och tjänstedesign. Under kvällen, som medlemmar, utvalda forskare och patientrepresentanter deltog i, framkom ett antal rekommendationer för en mer användarcentrerad vård och omsorg. Rekommendationerna och en sammanställning av kvällens diskussioner finns att läsa här. Idag bloggar Helena Hvitfeldt och Cristin Lind […]
Läs mer

Ledarskap är nyckel för vårdens utveckling

Kajsa
Ett gott ledarskap är en viktig förutsättning för en välfungerande, välmående och effektiv organisation. Hur det är ställt med ledarskapet i hälso- och sjukvården och vad som kan göras för att stärka och utveckla det, skriver Kajsa Westling om i veckans blogginlägg. Detta med anledning av den rapport som Myndigheten för vård och omsorgsanalys publicerade för någon […]
Läs mer