Dags att börja snacka om digital vårdhygien!

Dags att börja snacka om digital vårdhygien!

Digitalisering är ett av Forums tre fokusområden, och i sommar arrangerar vi ett seminarium i Almedalen på det temat. Under valåret lyfter även SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) digitalisering som ett av sina två fokusområden. SYLFs vision är ”bättre villkor för...
Innovation in health care – Seminarium 7/3-2018

Innovation in health care – Seminarium 7/3-2018

Den 7 mars arrangerade Forum för Health Policy, i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare, ett seminarium med titeln ”Successes and barriers for innovation in healthcare – what can we learn from three different healthcare...
Digitaliseringen öppnar för nya hälsomarkörer

Digitaliseringen öppnar för nya hälsomarkörer

På onsdag den 7 mars arrangerar vi ett seminarium om innovation i hälso- och sjukvården, i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare. Det blir en spännande eftermiddag om tre länder som ligger långt fram vad gäller innovation i samhället i...